ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေအာင္ဆန္း မိန္႕ခြန္း (အိပ္မက္)

အိပ္မက္ထဲ၌မိန္႕ခြန္းၾကားနာျခင္း

ဒါ စတုတၴေက်ာင္းသားသပိတ္ပဲ ဟုတ္လား
က်ဳပ္တို႕ယူနီယံ က်ဳပ္တို႕ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ဟာ
မတရားတဲ႕ဥပေဒမွန္သမွ်
မတရားတဲ႕အစိုးရမွန္သမွ်
မင္းဆိုးမင္းညစ္မွန္သမွ်
ေခတ္ဆိုးေခတ္ရိုင္းမွန္သမွ်
ဟုတ္လား
လက္ပိုက္ၾကည့္ရိုးမရွိဘူး


ဟုတ္လား
ႀကံဳလာတိုင္း ျပည္သူလူထုေရွ႕ကေန
က်ဳပ္တို႕ထြက္ၾကရမွာပဲ
ဟုတ္လား
ခု ခင္ဗ်ားတို႕လုပ္စရာရွိတာဆက္လုပ္ၾကရမွာပဲ
မွန္ကန္တဲ႕အစဥ္လာနဲ႕ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ရဲ႕ဂုဏ္သေရကိုထိန္းသိမ္းရံုတင္မက
မွန္ကန္တဲ႕ဦးေဆာင္မႈ သေဘာတရား
နည္းနာေတြနဲ႕အတူ လူထုအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ၾကရမွာပဲ
ဟုတ္လား
က်ဳပ္တို႕ဝိညာဥ္ေတြက
ေဟာဒီေလာကနဲ႕ခဗ်ားတို႕ကိုေစာင့္ေရွာက္မယ္
ဟုတ္လား
ဗဟိန္း ေအာင္ေက်ာ္ စလို႕ ခဗ်ားတို႕
ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ဖုန္းေမာ္ စိုးႏိုင္
ဝင္းေမာ္ဦး စလို႕ ဟုတ္လား က်ဆံုးသူအားလံုးရွိေနမယ္ ဟုတ္လား
ေတာင္းမရ႐င္တိုက္ယူ
ဟုတ္လား အဲဒါက်ဳပ္ဝါဒပဲ
ေအာင္ျမင္ပါေစလို႕က်ဳပ္ဆုေတာင္းမေပးဘူး
ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ယူရတာမို႕ပဲ
ဟုတ္လား
ေအာင္လမ္း ေအာင္နည္းႀကံဆ/
ေအာင္စိတ္ေမြး ေအာင္ေဇာထိန္း/
ဟုတ္လား
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမယ္
က်ဳပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့
ဟုတ္လား။

ပံု
ေအာင္ဆန္း
ဥကၠဌ(၁၉၃၈-၃၉ )
ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

တဆင့္-ေစခိုင္းခ်က္အရ
SNO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: