ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာသမၼတႀကီးတုုိ႔ ရင္ကဲြနာက်ခဏ္း

Remarks or comments copied and pasted from a friend’s post…

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာသမၼတႀကီးတုုိ႔ ရင္ကဲြနာက်ခဏ္း

ရခုုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုုန္းက မဟာပညာရွင္ႀကီးေဒါက္တာေအးခ်မ္းကုုိ အားကုုိးတႀကီးနဲ႔ ရုုိဟင္ဂ်ာဆိုုတာ သမုုိင္းမွာ လုုံးဝမရွိေၾကာင္း ကမၻာကုုိ သက္ေသျပမယ္ဆုုိတဲ့ ႀကိမ္းဝါးသံႀကီးဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ့ နယ္နိမိတ္တံတုုိင္းကုုိပင္ ေက်ာ္ျဖတ္လုုိ႔ ကမၻာ့ႏုုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္ ကုုလသမဂၢႀကီးကုုိေတာင္ တုုန္ဟီးရုုိက္ခတ္သြားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ လူဝင္မႈဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီတုုိ႔ကလည္း ရုုိဟင္ဂ်ာ ေပ်ာက္ေစ၊ ကြယ္ေစမ႑ာန္ကုုိ မနက္ကုုိးေခါက္၊ ညကုုိးေခါက္ အသက္ေအာင့္ျပီး တျမည္ျမည္ တဖြဖြ ရြတ္ဆုုိေနၾကတာလည္း ကာလတာရွည္ေနပါျပီ။

အခုုေတာ့ အားကုုိးတႀကီး အားကုုိးထားတဲ့ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက လူၾကားလုုိ႔မွမေကာင္း သမၼတႀကီးနဲ႔ ရခုုိင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုုိ မ်က္ႏွာမေထာက္ သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳး လုုပ္ရက္လုုိက္ေပတယ္။

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ဘန္ကီမြန္းထံေပးစာထဲမွာ ရုုိဟင္ဂ်ာဆုုိတာ ရွိပါတယ္တဲ့။

ကုုိင္း ဘယ္လုုိလုုပ္ၾကမတုုန္း။

Therefore, “Rohingya” refers to Rakhine and “Rakhine Ethnic Identity.”
သုုိ႔ေသာ္ ရုုိဟင္ဂ်ာဆုုိတာ ရခုုိင္ကုုိေခၚတာပါတဲ့။

၁၇၉ ၈က အဂၤလိပ္သံအဖဲြ႔ဝင္ Francis Buchanan ရဲ့ A Comparative Vocabulary of Some of theLanguages Spoken in the Burma Empire စာအုုပ္မွာ ရုုိဟင္ဂ်ာေတြရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားကုုိ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက အဲဒါ ဒုုိ႔ရခုုိင္ေတြကုုိ ေျပာတာဆုုိျပိး ကုုိးကားလိုုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သူကုုိးကားတဲ့စာအုုပ္ထဲမွာဘဲ Francis Buchananက ရုုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ မြတ္စလင္ျဖစ္တယ္လိုု႔ ေရးထားတာကုုိ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက သိကၡာမဲ့စြာ၊ ပညာရွင္မပီသစြာ၊ ဖဲသုုံးခ်ပ္သမားဆန္ဆန္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုုိက္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တယ္။

သမုုိင္းကုုိ ဖုုံးကြယ္လုုိ႔ရေကာင္းလား ဆရာခ်မ္း။

The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and whocall themselves Rooinga, or natives of Arakan.

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ရုုိဟင္ဂ်ာဆုုိတာ ရခုုိင္ျဖစ္တယ္လိုု႔ Francis Buchananရဲ့ က်မ္းကုုိကုုိးမယ္ဆုုိရင္ Francis Buchananက ရုုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ ရခုုိင္ျပည္က တုုိင္းရင္းသားေဒသခံ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္တယ္လိုု႔ အဲဒီက်မ္းထဲမွာဘဲ ဆုုိထားတဲ့အတြက္ ရခုုိင္ေတြဟာ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္တယ္လိုု႔ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ဆက္လိမ္ရပါေတာ့မယ္။

ေရွ႕ေနငွားမွ ေထာင္လုုံးက်ဆုုိသလုုိ ဆရာခ်မ္းလုုပ္လုုိက္မွ ရခုုိင္ေတြအားလုုံး မြတ္ေတြျဖစ္ရခ်ည္ရဲ့။

ပုုိက္ဆံခ်မ္းသာလိုု႔ ဆင္ေကာင္လုုံးျပဳတ္စားႏိုုင္တယ္ဆုုိရင္ေတာင္ ဆင္ကုုိျပဳတ္ဖိုု႔ အုုိးမရွိပါဘူး ဆရာခ်မ္း။

စိတ္ကုုိ ထိမ္းပါဗ်ာ။

ရခုုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သမၼတႀကီးတင္မက ရခုုိင္အစြန္းေရာက္ေတြအားလုုံး ရင္ကဲြနာက် ဘုုံးဘုုံးလဲ ေသပဲြဝင္ခ်င္စိတ္ေပါက္သြားေအာင္ တစ္ခ်ီတည္းနဲ႔ အျပတ္လုုပ္ရက္ပါေပ့ ဆရာခ်မ္းရယ္။

အမွ် အမွ် အမွ်

—————————————————-

An Open Letter to Ban Ki-Moon.

Dear Ban:

The term you used, So-called“Rohingya” was a brazen insult to the people of Myanmar. You have said, youused the term for it has been accepted by the United Nations and Internationalcommunity. However, has been certain that you and United Nations have bluntlysupporting the Tyranny of Majority on the Rakhine people from the Rakhine Stateof Burma. I am a historian and I have written many treatises about theetymology of that term, although you are ignoring. “Rohingya” derived from theBengali corruption of “Rohong,” “Roshang,” and “Roan,”that all refers toRakhine. French scholar Jacques Leider, U Khin Maung Saw, and I have provedthat with Bengali, and British colonial administrative records. It is sure that“ja” is “man” in Bengali. Therefore,“Rohingya” refers to Rakhine and “Rakhine Ethnic Identity.” If they usethat term to call themselves it is surely a snatch of national identity. AFrench man will call a German “Almany.” But the Frenchmen despite of anyobjection will never use that term for their national identity.
In this letter I will give youonly two excerpts from original documents. Francis Buchanan, who traveled onsurvey in Southern Bengal and Northern Arakan (Rakhine State) in1798writes:
“Among the hills immediatelybehind Wanuc, I found a joom of the people by the Bengalese called Mugs.(Buchanan 1992:48).
All Bengalis both from Arakan andBangladesh call Rakhine Mugs till now.
Furthermore:
“Various part of the Hills in theneighborhood are inhabited by Mugs from Rossawn, Rohhawn, Roang, Reng, or Rung,for by all, these names is Arakan called by Bengalese [Francis Buchanan inSoutheast Bengal. Dhaka University Press. 1992. P 31).
There are plenty of examples. Ican give even the writings of the Bangladeshi scholars.
The East Pakistan DistrictGazetteer eplains as follows.
“The Arakanese were inhabitantsArakan or Roang, which lies to the south of Chitttagong….
Ooang of Rakhine Muaughs who arefound in the Cox’s Bazar District are decendents of the Arakanese [EastPakistan District Gazetteers: Chittagong District. SNH Rizvi(Ed) pp. 114- 115.)
It is certain that Rohan, Roanrefer to the Rakhine People. They have made strenuous effort to take awayRakhine’s own ethnic identity from Rakhine people to make their own identity sothat they can lie they are not the illegal immigrants. The President of aSuperpower Nation and The United Nation general Secretary are accepting it.
Without thorough investigation,Barrack Obama follows. It has been very imprudenct of him. Ban, you have provedhimself most incompetent Secretary General of the United Nations giving suchnonsense speech in Rangoon.
Aye Chan
Professor of Southeast AsianHistory, Kanda University of International Studies
(November 14, 2014) —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: