ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ဖီဆန္ရင္ ေထာင္ထဲ ျပန္ေရာက္သြားမွာ ၀ီရသူက စုိးရိမ္ေနတယ္” (အရွင္ဂမၻီရ)

ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ဖီဆန္ရင္ ေထာင္ထဲ ျပန္ေရာက္သြားမွာ ၀ီရသူက စုိးရိမ္ေနတယ္” (အရွင္ဂမၻီရ)
===========================
ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ၊ ၂၀၁၄
M-Media

အာဏာရွင္မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲ အႏွင္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ အရွင္ဂမၻီရ
———————————————————–
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလာင္စာဆီေစ်း ႐ုတ္တရက္တက္လာသည့္ အခ်ိန္၌ အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္႔က်င္ေသာ လူအုပ္စုႀကီး လမ္းေပၚ ထြက္လာမႈကုိ ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ လႊမ္းၿခံဳေသာ ၀တ္႐ံုကုိအစြဲျပဳ၍ “ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး” ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေလသည္။

ကမၻာႀကီးႏွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ကင္းကြာေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထုိကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းက ကမၻာ့အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးမႈအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဏာရွင္ဘက္က ထုိစုေ၀းျခင္းတြင္ ၀င္ပါခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ျခင္းကုိ ကမၻာႀကီးက ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ရသည္။ လူမည္မွ်ေသသည္ကုိ မသိခဲ့ရ။ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကလည္း ေရတြင္၍ပင္ မရ။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအေပၚ ဖိႏွိပ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ အင္အားသံုးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ထုိအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးကေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုိအျဖစ္အပ်က္အား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိခဲ့ၾကသည္။

အရွင္ဂမၻီရမွာ ထုိဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အစုိးရက ၿဖိဳခြဲမႈျပဳလုပ္သည့္အခါ အရွင္ဂမၻီရမွာ ၎၏အခ်ိန္အမ်ားအျပားကုိ ပုန္းေရွာင္ရင္း ကုန္ဆံုးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ အစုိးရအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္သည့္ စာမ်ားကုိလည္း နာမည္ႀကီး အေနာက္တုိင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အရွင္ဂမၻီရမွာ ဖမ္းဆီးခံလုိက္ရၿပီး “ေရႊ၀ါေရာက္ေတာ္လွန္ေရး” တြင္ ပါ၀င္သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ အရွင္ဂမၻီရမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရွက္ခြဲခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ျခင္း စသျဖင့္ သံသရာလည္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ တုိင္းျပည္အား စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္အတြင္း အရွင္ဂမၻီရမွာ ဆုိးဆုိးရြားရြား ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ဦးေခါင္းတြင္ ျပင္းထန္သည့္ဒဏ္ရာမ်ားရခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးမွာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆုိးရြား၍ လာေလသည္။

အရွင္ဂမၻီရတစ္ေယာက္ ဘုန္းႀကီးျဖစ္လာသည့္ ခရီးမွာလည္း သူမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခား၏။ ကေလးဘ၀က အိမ္မွထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရကာ ကေလး စစ္သားျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္မႈထမ္းေနစဥ္ မိဘမ်ားက ျပန္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး စစ္ေျပးအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရန္ႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္းသုိ႔ ျပန္ မေရာက္ေစရန္ အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုတြင္ အရွင္ဂမၻီရအား ဘုန္းႀကီး ၀တ္ေစခဲ့သည္။ ထုိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေနာင္ ၁၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားမည့္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါဆံုး ဆႏၵျပမႈထဲမွ တစ္ခုတြင္ ပဲ့ကုိင္ရွင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးည့္ အရွင္ဂမၻီရ တစ္ေယာက္ အာဏာရွင္အား ဆန္႔က်င္သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လူငယ္ဘ၀ကုိ ဆံုး႐ံႈးလု နီးပါးပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈမွာ စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည့္ အံုႂကြမႈျဖစ္႐ံု သာမက ေသသပ္တိက်စြာ စီစဥ္ထားေသာ ေျမေအာက္ လႈပ္ရွားမ်ားထဲမွ တစ္ခုလည္းျဖစ္ေလ၏။

“၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့တာပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက တစ္ရိပ္ရိပ္တက္ၿပီး လူေတြ ကလည္း စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလာင္စာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေစ်းေတြက အရမ္းႀကီးလာၿပီး ၀င္ေငြက အရမ္းနည္းလာပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕နဲ႔ အျခားအဖြဲ႕ေတြက ဆႏၵျပလုိ႔ မလြယ္ပါဘူး ဒါဟာ ျပႆနာျဖစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဒါ့ေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ေတြက ပါ၀င္လာတာပါ” ဟု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ၎၏ အခန္းက႑ေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ားက အရွင္ဂမၻီရအား ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းပင္ ကုိင္တြယ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သံယာမ်ားမွာ ေလးစားမႈကုိ ခံရေသာ္လည္း အရွင္ဂမၻီရကုိ ဖမ္းဆီးသူမ်ားကေတာ့ ရက္စက္ခဲ့ၾကသည္။

“ေထာင္ထဲမွာ သူတုိ႔ဟာ ပံုစံ ၃ မ်ိဳးနဲ႔ ႏွိပ္စက္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ေဆး၀ါး အသံုးျပဳ ႏွိပ္စက္မႈေတြျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ ေဆးေတြလည္း ထုိးေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ အၿမဲတမ္း ေႏွာက္ယွက္ ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ထမင္းပန္းကန္ထဲမွာ သဲေတြထည့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုက အစားအေသာက္ေတြ ပို႔တဲ့အတြက္ အဲဒီထမင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မစားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာက္ေအာင္ လုိ႔ အသံေသး အသံေၾကာင္ေတြ သူတုိ႔လုပ္တယ္။ ၿပီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ႐ုိက္ႏွက္ၾကပါတယ္” ဟု ၎က ေထာင္တြင္းအေတြ႕အႀကံဳကုိ ဖြင့္ဟခဲ့ေလသည္။

ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Amnesty International ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံတြင္ အရွင္ဂမၻီရအား ကုလားထုိင္၌ ႀကိဳးတုတ္ထားၿပီး ဦးေခါင္းကုိ အ၀တ္ျဖင့္အုပ္ကာ သစ္သားနံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းအား ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎၏ လက္အား ကုလားထိုင္လက္တန္းျဖင့္တြဲ၍ လက္ထိပ္ခတ္ထားၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ထုိလက္ထိပ္က လက္ေကာက္၀တ္ရွိ အသားမ်ားကုိ ပြန္းပဲ့ျပတ္ထြက္ေစ ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၎၏ လက္အား ေထာင္ထဲ မေရာက္ခင္က အေကာင္းပကိတိ ပံုစံအတုိင္း ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ အရွင္ဂမၻီရ တစ္ေယာက္ ႀကိဳးစားကုသခဲ့ရေလသည္။

ထိုးေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က

“ေထာင္တြင္းဆရာ၀န္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေဆးတစ္လံုး ထုိးလုိက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္စၿပီး တုန္လာတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြ တုန္လာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေအာ္ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီလုိမ်ိဳး သံုးနာရီေလာက္ ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာ၀န္ျပန္ေရာက္လာၿပီး အေစာင့္က ကၽြန္ေတာ့္ေျခေထာက္ကုိ ခ်ဳပ္ကာ ေဆးတစ္လံုး ထပ္ထုိး ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ တုန္တာေတြေလ်ာ့လာပါတယ္” ဟု သူကဆုိသည္။

၎၏ကုိယ္ထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းေသာ အဆုိပါေဆးမွာ မည္သည့္ေဆးျဖစ္သည္ကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အရွင္ဂမၻီရတစ္ေယာက္ မသိခဲ့။

ႏုိင္ငံတကာမွ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆုိမႈႏွင့္ ဖိအားေပးမႈ တုိ႔ၿပီးေနာက္ ျဖစ္လာေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ အရွင္ဂမၻီရမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါအခါ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေလသည္။

၎အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားက ၎၏ စိတ္တြင္ ထင္က်န္ေနသည္။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားတြင္ အဏာရွင္မ်ားက အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု အာဏာရွင္အား အၿမဲတမ္း သတိထားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္ အရွင္ဂမၻီရ တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္ေနေလသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘူးဆုိရင္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရဖုိ႔ဆုိတာ ခက္ခဲမွာပါ။ ဒီလုိနည္းလမ္းနဲ႔ပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ အာဏာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပါ။ သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးအေျဖရွာမႈေတြကုိ စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ အစုိးရက ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြအားလံုးကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန ဖန္တီးေနတာပါ။ မိတၳီလာမွာဆုိရင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြ လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ အျခားေဒသက လာတဲ့သူေတြ လုပ္တာပါ”

အထူးသျဖင့္ အရွင္ဂမၻီရမွာ “ဗုဒၶဘင္လာဒင္” ဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ ၀ီရသူအား ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့၏။ ၀ီရသူမွာ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမုန္းစကားမ်ား၊ ေကာလဟာလ မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသူဟု အမ်ားက လက္ခံထားသူလည္း ျဖစ္၏။

“သူ မြတ္စလင္ေတြအေၾကာင္း ေဟာၿပီဆုိတာနဲ႔ မၾကာခင္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ စျဖစ္တာပါပဲ” ဟု အရွင္ဂမၻီရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀ီရသူႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈအေၾကာင္းကုိလည္း အရွင္ဂမၻီရက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္ထဲမွာေတြ႕ၾကတာပါ။ ၀ီရသူက မႏၱေလးေထာင္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေထာင္ထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနၿပီး သူက အေျခအေနဘယ္လုိရွိလဲ လုိ႔ စာပုိ႔ၿပီး ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လြတ္တဲ့အခါ သူနဲ႔ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ဆံုပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက မြတ္စလင္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအၾကား ရန္တုိက္တာမ်ိဳးမလုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ညႇိဳးႏြမ္းေစပါတယ္”

ထုိသုိ႔ေျပာစဥ္ ၀ီရသူ၏ တုံ႔ျပန္မႈက အစုိးရႏွင့္ အေျခမက်ေသးသည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း ၀န္ခံသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု အရွင္ဂမၻီရက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့၏။

“ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ၀ီရသူတုိ႔ မေတြ႕ခင္တုန္းက သူဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ(ယခုအခ်ိန္အထိ ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာကုိ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရသူ)ရဲ႕ အနီးကပ္အႀကံေပး ဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာတုန္း သူက ဒီလုိျပႆနာမ်ိဳးေတြ အနာဂတ္မွာ မဖန္တီးေတာ့ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ လြန္ဆန္လုိ႔မရဘူးလုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ဖီဆန္မယ္ဆုိရင္ ေထာင္ထဲေနာက္ တစ္ခါေရာက္သြားမွာကုိ ၀ီရသူက စုိးရိမ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ(လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈေတြကုိ) ၀ီရသူဖန္တီးတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းပါပဲ” ဟု ဆုိေလသည္။

အရွင္ဂမၻီရ၏ ထုိေျပာဆုိမႈသည္သာ မွန္ကန္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ဗုဒၶဘင္လာဒင္ ၀ီရသူအေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားဖန္တီးရန္ အစုိးရ၏ ဖိအားေပးမႈ ခံထားရမႈကုိ ၀န္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ရခုိင္အေရးအခင္းမျဖစ္မီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌ ၀ီရသူႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၀ီရသူအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ေတာ့ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ မေတြ႕ဆံုခဲ့ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ျငင္းခဲ့ေလသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ အေမရိကန္က ဦးေအာင္ေသာင္းအား အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့ၿပီး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိက္ၿပီဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ျပည္ပပုိင္ဆုိင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေျခပ်က္ေစရန္ ဦးေအာင္ေသာင္းမွာ တင္မင္တကာ ရည္ရြယ္၍ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ခ်စားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္တည္တံ့ေစသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဆံုးသူအေရအတြက္ကုိ အတိအက် မသိရွိရဘဲ လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရကာ ပိတ္ေလွာင္ထားသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား ဆူပူအံုႂကႊမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိအျဖစ္အပ်က္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္လည္း တူညီေသာ ႀကိဳးကုိင္သူ ရွိသည္ဟု အရွင္ဂမၻီရက ယူဆေနသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အာဏာေၾကာင့္ပါပဲ။ ရခုိင္မွာဆုိရင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က ဒါေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်င္ၾကတယ္ေလ။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စတင္ေစတဲ့ ျပႆနာက ေသးေသးေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က စစ္ပြဲႀကီးအသြင္ ေျပာင္းလဲလုိက္ၾကတယ္။ အမ်ိဳသမီးငယ္(မသီတာေထြး)ကုိ မုဒိမ္းက်င့္သူေတြကုိ သူတုိ႔ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ”

အာဏာပုိင္မ်ားမွာ မသီတာေထြးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသူမ်ားကုိ အမွန္တစ္ကယ္ပင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိအာဏာပုိင္မ်ားမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအား ဦးတည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဆြေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းတုိ႔ ရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေလသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔အၾကား တိုက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားမည့္ လကၡဏာ မရွိဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြရာသီက မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသလားဟု ေမးျမန္းရာတြင္ အရွင္ဂမၻီရက

“ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာတစ္ခုက လူေတြဟာ ပညာ မတတ္တာေၾကာင့္ မစဥ္းစား မေတြးေခၚႏုိင္ပါဘူး။ လူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေျပာတာကုိဘဲ နားေထာင္ၾကပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘာသာေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ မ.ဘ.သ လုိ အဖြဲ႕မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အရွင္ဂမၻီရမွာ ႏွလံုးသား၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ သူပုန္မ်ိဳး ျဖစ္ေလ၏။ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းကို ေၾကာင့္ရြံ႕မည့္သူ မဟုတ္သလုိ၊ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒူးေထာက္မည့္ သူမ်ိဳးလည္း မဟုတ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈကုိရွာေဖြရန္ သူ၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္မႈက အာဏာရွင္မ်ား သူကုိေၾကာက္ရြံ႕သည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အရွင္ဂမၻီရ၏ အဆုိအရ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ လာေရာက္မည္ကုိ အစုိးရက ေၾကာက္ရြံ႕သည္ဟု ဆုိေလသည္။

“သူတုိ႔ေၾကာက္ၾကတယ္ေလ။ လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကုိေထာက္ခံတုန္းပဲဆုိတာ သူတုိ႔သိတယ္။ အစုိးရက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေနခဲ့တဲ့အိမ္ကုိ ၁၅ မိနစ္တစ္ခါ ရဲေတြက ကင္းလွည့္ၾကည့္႐ႈၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထုိင္ေလ့ရွိတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာလည္း သူတုိ႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာမလားလုိ႔ေပါ့”

အရွင္ဂမၻီရတစ္ေယာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လာေရာက္မည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ၾကေပလိမ့္မည္။

VICE Media တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “Myanmar’s Exiled Rebel Monk Reckons He’s Still Dangerous ” ေဆာင္းပါးကို ေလးေမာင္ (M-Media) မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: