ဘာသာ၊သာသနာဆိုတာ ယုံၾကည္မွဳနဲ႔ဆိုင္တာပါ။ ႐ုုပ္ပြါးေတာ္၊ ေစတီ၊ ပုထိုးေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အဲဒီ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေတြက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။

သာသနာကြယ္တယ္ဆိုတာ……..
<><><><><><><><><><><><><>

ဘာသာ၊သာသနာဆိုတာ ယုံၾကည္မွဳနဲ႔ဆိုင္တာပါ။ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ လူသားတစ္ဦးရဲ႕ ႏွလုံးသားမွာ တရားစစ္တရားမွန္ကို မယုံၾကည္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း( ဗလီ၊ ေစတီ၊ ေက်ာင္း၊ ႐ုပ္ပြါးေတာ္ ) ေတြက အဲဒီလူအတြက္ ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလူအတြက္ အဲဒီသာသနာက ကြယ္သြားပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ႐ုုပ္ပြါးေတာ္၊ ေစတီ၊ ပုထိုးေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အဲဒီ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေတြက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဗလီဆိုတာ စုေပါင္းဝတ္ျပဳရန္အတြက္ သီးသန႔္ေနရာတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကြယ္တဲ့အရာမဟုတ္ပါ။ ႏွလုံးသားထဲက ယုံၾကည္ၿပီး ေရာက္ရာေနရာ(ေလယာဥ္ေပၚ၊ သေဘၤာေပၚ၊ ေတာထဲ၊ ေတာင္ထဲ၊ ေထာင္ထဲ၊ အိမ္ထဲ …..) မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ဝတ္ျပဳလု႔ိရတာ အစၥလာမ္သာသနာပါ။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မရွိလု႔ိ သာသနာကြယ္တယ္ဆိုတာ အစၥလာမ့္သမိုင္းမွာ မရွိပါ။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေတြ ဖ်က္ဆီးခံရလု႔ိ၊ အပိတ္ခံရလု႔ိ အျခားဘာသာကို ကူးေျပာင္းသြားတာမ်ား ေတြ႕ဖူး၊ ၾကားဖူးၾကသလားဗ်ာ။ အဲ… ေတြ႕ဖူး၊ၾကားဖူးတာကေတာ့ သာသနိကအေဆာက္အအုံေတြ ယေန႔ထက္တိုင္ ထီးထီးႀကီးရွိပါလ်က္ ယုံၾကည္သူမရွိလု႔ိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ သာသနာကို ေတာင္အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

တကယ္တမ္းစဥ္းစားၾကည့္ရင္ သူတပါးကိုးကြယ္ရာသာသနိက အေဆာက္အအုံေတြကို ဖ်က္ဆီးလိုက္မွ မိမိရဲ႕ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရာက်တယ္လု႔ိ ေတြးထင္လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြရဲ႕ႏွလုံးသားမွာ သူတု႔ိယုံၾကည္ရာ သာသနာအစစ္က ကြယ္သြားပါၿပီ။ အဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ သာသနိကအေဆာက္အအုံအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ရင္မွာလည္း နာက်င္သြားပါၿပီ။ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားရဲ႕ သာသနာ့ပုံရိပ္ဟာလည္း ကမ႓ာ့အလယ္မွာ သမိုင္းအမည္းႀကီးျဖစ္သြားပါၿပီ။

ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားရဲ႕ တရားမဲ့လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ အဲဒီဘာသာ၊သာသနာဟာ မၾကာခင္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့မယ္။

Kyaw Win
21st November, 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: