ရမည္းသင္းၿမဳိ႕ ဗ.မ.က ရပ္ကြက္ရွိ ဖ်က္ဆီးခံရေသာကန္ႀကီးဗလီသည္ အင္း၀ပုဂံေခတ္ ကပင္တည္ရွိခဲ႔ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း

ရမည္းသင္းၿမဳိ႕ ဗ.မ.က ရပ္ကြက္ရွိ ဖ်က္ဆီးခံရေသာကန္ႀကီးဗလီသည္ အင္း၀ပုဂံေခတ္ ကပင္တည္ရွိခဲ႔ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
မူလအစ မွာ သက္ကယ္မိုး ဗလီျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းထိ သက္ကယ္မုိးႏွင့္ရွိခဲ႔သည္။
ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးသည့္အခါ ပ်ဥ္အေဆာက္အဦျဖင့္
အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ၿပီး
လွဴဒါန္းသူမ်ားအနက္ အလွဴရွင္ ပ်ဥ္းမနားသား ဦးမင္းဆင္ တစ္ဦးလည္းထင္ရွားစြာ ပါ၀င္ခဲ႔ပါသည္။
ဦးမင္းဆင္ေဆာက္လုပ္ဆင္တြင္ ျမန္မာမႈ သစ္သားပန္းဆြဲျပားမ်ားျဖင့္ ခန္႔ညားေျပာင္ေျမာက္စြာ မြန္းမံခဲ႔ပါသည္။
(၁၉၆၇ ခုနွစ္အထိ ၎လက္ရာမ်ားက်န္ရွိခဲ႔သည္။)

၁၉၅၃-၅၄တြင္ ရမည္းသင္းၿမဳိ႕ ေျမစာရင္းမွတ္တမ္းစတင္ျပဳစုသည့္စာရင္းတြင္ ကန္ႀကီးဗလီပုိင္ေျမ+ကန္ ကုိစတင္မွတ္သားေဖာ္ျခင္းခံရပါသည္။
၁၉၆၃ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ေျမစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ေတာ့လည္း ေရႊစည္းခုံႏွင့္ေဂါရာသခၤ်ဳိင္း(အဂၤလိပ္သခၤ်ဳိင္း)ရွိၿပီး၊
၎ခုႏွစ္တြင္ကန္ႀကီးဗလီေနရာ အပါအ၀င္ေရကန္ကုိ
ေျမစာရင္းအဆင့္အမွတ္အရ သာသနာ့ေျမအစိမ္းေရာင္အမွတ္အသားျဖင့္၊
ေျမပုံေျမရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမိတၱဴမွန္ရွိခဲ႔ၿပီး ၎မိတၱဴမွန္မူရင္းကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အျငင္းပြားမႈျဖစ္ရာတြင္
သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားမွ စစ္ေဆးရန္ သိမ္းဆည္းခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၉၄၆-၄၇ ကာလက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဖဆပလ အဖြဲ႔မ်ား ဗ.မ.က ရပ္ကြက္ကန္ႀကီးဗလီတြင္
အစည္းအေ၀းလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားရွိပါသည္။(ဦးေဖခင္ႏွင့္ဆရာခ်ယ္တုိ႔၏မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ၾကည့္)
၁၉၅၄-၁၉၆၃ႏွင့္ ၂၀၀၇ ထိကန္ႀကီးဗလီမွတ္တမ္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာေျမစာရင္း အမည္ေပါက္ပုိင္ဆုိင္မႈ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေရႊစည္းခုံအမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ႔သည္။
၁၉၅၄တြင္ ကန္ႀကီးဗလီ စတင္တည္ေဆာက္သည့္ခုႏွစ္မဟုတ္ဘဲ အေဟာင္းကုိျပင္ဆင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

္မိမိပင္မေမြးေသးေသာ သမုိင္းေဖ်ာက္လုိေသာ သူမ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗမာမြတ္စလင္မ္ လက္တြဲေဆာက္ရြက္ခဲ႔ေသာ
သမုိင္းလက္က်န္မ်ားကုိ စံနစ္တက် ျပင္ဆင္ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္က်ဳိးပမ္းေနျခင္းေပၚလြင္သည္။
FB စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ လက္သမားဆရာ က်မ္းက်ိန္လႊာ ကုိ ေဖာ္ျပလုိ႔ရသည္ဟုေတြ႔ရပါသည္။
လက္သမားဆရာကုိ ဘာသာေရးအရ မေလွ်ာ္ၾသဇာသုံးၿပီး က်မ္းကိ်န္ခို္င္းျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။
သူအမွန္တကယ္ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ျခင္း ရွိမရွိ ဘယ္သူသိႏုိင္မလဲ။ဗလီဖ်က္လုိေသာသူမ်ားတြင္ သဃၤန္း၀တ္
သူမ်ား စိတ္တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ႔သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္ပါသည္။(၀ိနည္းႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။)
က်မ္းက်ိန္လႊာတစ္ခုသည္ တရားရုံးတြင္ သက္ေသခံမ၀င္ပါ။ႏုိင္ငံေတာ္မွလည္း တည္ဆဲဥပေဒအရ အသိအမွတ္မျပဳပါ။

အင္း၀၊ပုဂံေခတ္ ေရွးဦးမဆြ ကတည္းက ရမည္းသင္း(ဗ.မ.က ရပ္ကြက္တြင္) အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားရွိေနၿပီး
ကန္ၾကီးဗလီတြင္ ဗလီထုိင္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာေတာ္အဆက္ဆက္ ရွိခဲ႔သည့္အနက္
ဆရာႀကီးအဗ္ဒုရ္ရရွစ္ဒ္(ေခၚ)ရွစ္သစ္ႀကီး လည္းတစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ယင္းဆရာႀကီးသည္ေအဒီ ၁၇၆၅မွ ေအဒီ ၁၈၂၀ အထိ ဘုိးေတာ္မင္းလက္ထက္မွ ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္အထိ
ရမည္းသင္းၿမဳိ႕ ဗ.မ.က ရပ္ကြက္ ကန္ႀကီးဗလီတြင္ ဗလီထုိင္ေရွ႕ေဆာင္ဆရာေတာ္အျဖစ္
ထမ္းေဆာင္ရင္း က်မ္းစာေတာ္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၁၉၅၃-၅၄ ၊ ၁၉၆၃မွ ၂၀၀၇ အထိ ေျမပုံေျမစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာ
မႏၱေလးတုိင္းေျမစာရင္းရုံးႏွင့္ ရမည္းသင္းခရုိင္ေျမစာရင္းရုံးတုိ႔တြင္ရွိပါသည္။
(နာဇီ ဟစ္တလာေခတ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားက မည္သည့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တင္ျပသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံခဲ႔ျခင္းမရွိဘဲ Genocide လုပ္ခဲ႔သည္မွာ သမုိင္းသက္ေသျဖစ္ပါသည္။)
(မွတ္ခ်က္ မၾကာမီ သမုိင္းမွန္သိလုိသူမ်ား ၊ သမုိင္းမသိသူမ်ား ၊ သမုိင္းမလိမ္ႏုိင္ရန္ ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း ၊ ပါေမာကၡဦးဘသန္း ၊ တကၠသုိိလ္ေန၀င္း ၊ ဗုိလ္မွဴးဘရွင္ ၊ဆရာဦးတုိးလွ
ဗုိလ္မွဴးႀကီး၀င္းေမာင္တို႔၏ ရမည္းသင္းအစၥဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမုိင္းမွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာစာအုပ္မွ photo ဆြဲ၍ တင္ျပေပးပါမည္။)

 

 

Advertisements

One Response to “ရမည္းသင္းၿမဳိ႕ ဗ.မ.က ရပ္ကြက္ရွိ ဖ်က္ဆီးခံရေသာကန္ႀကီးဗလီသည္ အင္း၀ပုဂံေခတ္ ကပင္တည္ရွိခဲ႔ေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း”

 1. drkokogyi Says:

  La Yaung Soemoe

  ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀ ေလာက္သက္တမ္းရိွတဲ့ ဘာသာတစ္ခုရဲ႕ အေဆာက္အဦးကို ၿဖိဳၿပီး ကိုယ့္ဘာသာျပန္႔ပြားဖို႔
  အေဆာက္အဦးေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္ကို IS တို႔ အလ္ကိုင္ဒါသာ တို႔သာလုပ္လိုက္ၾကည့္ ဂ်ာနယ္ေတြ၊သတင္းစာေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ စာလုံုးမည္းႀကီးေတြနဲ႔ ေရးၾကမယ္ အခု ျပည္တြင္းက မဘ.သ ကလုပ္ေတာ့ ဂ်ာနယ္အတြင္းမွာ သာမာန္သတင္းတစ္ပုဒ္ အေနနဲ႔ေတာင္ မေရးၾကဘူး….

  ျမန္မာျပည္မွာ အစိုးရမေျပာနဲ႔ အတိုက္အခံ အစ မီဒီယာအဆံုး ဦးေနွာက္ေတြ ၀ဲစြဲေနတယ္ စိတ္ဓာတ္ေတြက အ၀ီစိကပ္ေနတယ္ အေ၀းႀကီး ေအရသ္က ခရစ္ယာန္ လူနည္းစုေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရေတာ့ သနားၾကတယ္ ဖ်က္ဖ်က္လူးေနၾကတယ္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲက လူနည္းစု မြတ္စ္လင္ေတြ၊ကခ်င္ျပည္နယ္က ခရစ္ယာန္ အဖိႏွိပ္ခံေနရတာ အၾကမ္းဖက္ခံေနရတာၾက သနားရေကာင္းမွန္းမသိ ၾကဘူး….

  အလ္ကိုင္ဒါက ျမန္မာျပည္ကို အၾကမ္းဖက္မယ္ဆိုၿပီး ေၾကာ္ညာေတာ့ လူနည္းစု မြတ္စ္လင္ေတြကို ကန္႔ကြက္ခိုင္းတဲ့ ရႈံခ်ခိုင္းတဲ့ သူေတြက ကုိယ့္ျပည္တြင္းမွာ မြတ္စ္လင္ေတြ မ.ဘ.သ ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တာကို ခံေနရတာက် တစ္ခါမွ ကန္႔ကြက္တာေတြ ရႈံခ်တာေတြမလုပ္ဖူးဘူး…..

  ၿပီးရင္ေျပာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးတို႔
  လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခား ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ ဆိုတဲ့ စကားလံုးလွလွေလးေတြကို….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: