အစိုးရစစ္တပ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနေၾကာင္း WLB ထုတ္ျပန္

အစိုးရစစ္တပ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနေၾကာင္း WLB ထုတ္ျပန္

အစိုးရစစ္တပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား ေဒသ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ (WLB) ၏ “တရားမွ်တ မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာေပးပါ” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္မရပ္ေသးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ဘက္က က်ဴးလြန္ထားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ စုေဆာင္းထားေၾကာင္း၊ အစိုးရ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ရာဇာဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားဝင္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

Read all here @ the source @ အစိုးရစစ္တပ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနေၾကာင္း WLB ထုတ္ျပန္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: