“ေရႊညဝါဆရာေတာ္…ဘုရားသားေတာ္ေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေၾကာင္ေတာင္ႏႈိက္ စကားလုံးေတြ မသုံးစမ္းပါနဲ႔”

“ဘုရားသားေတာ္ေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေၾကာင္ေတာင္ႏႈိက္စကားလုံးေတြ မသုံးစမ္းပါနဲ႔”

****************************************************************************
“ေရႊညဝါဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေလွ်ာက္ထားျခင္း”

■ အခုျပ႒ာန္းဖုိ႔လုပ္ေနတဲ့ ဥပေဒေလးမ်ဳိးကုိ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျပ႒ာန္းဖုိ႔သင့္ပါသလား။ ဒီဥပေဒေတြေရာ တကယ္ပဲ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ အကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာလား။

★ ဒီဥစၥာႀကီးကုိ ကန္႔ေတာ့မကန္႔ကြက္ပါဘူး ငါ့အေနနဲ႔။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ခ်ျပတာေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အာရုံေတြ႕ရႈပ္ေထြးသြားေစတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအာရုံေတြကုိ ရႈပ္ေထြးျပီး ၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အားၿပဳိင္မႈ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအတြက္ ဒါဟာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ အသုံးခ်တယ္လုိ႔ ငါေတာ့ ယူဆတယ္။ လက္ရွိ အစုိးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ဧရိယာထဲကုိ ဝင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ အစုိးရပုိင္းကုိ ေျပာခ်င္တယ္။

ဘာလုိ႔လဲဆုိ ဗုဒၶဘာသာမွာ ရုိးသားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြ၊ အသိဥာဏ္နည္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြက ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ အမ်ားစုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကုိ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျပီးေတာ့ အခုခ်ိန္ကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲကုိ မသမာတဲ့နည္းနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဒီလုိ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ဳိးကုိ ဒီအခ်ိန္မွာ ခ်ျပျပီးေတာ့ သမၼတအစုိးရက လႊတ္ေတာ္ကုိ လွမ္းပုိ႔တယ္။ ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ ဒါကုိ ျပ႒ာန္းလုိ႔ရေအာင္ လုပ္ပါဆုိတာ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ဒီထက္အေရးႀကီးတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။

ငါတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ဒီေန႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ အခန္းက႑ကလည္း ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြကုိ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီး လုိေသးတယ္လုိ႔ ငါေျပာခ်င္တယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ အခုခ်ိန္မွာ ဝိဝါဒေတြကြဲျပားၿပီး အသင္းအပင္းေတြကြဲရင္ သံဃာေတြ မညီညြတ္ရင္ ႏုိင္ငံဟာ အမ်ားႀကီး ကြဲျပားျပီးေတာ့ အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ သံဃာေတြၾကားထဲမွာလည္း အယူအဆေတြ အျပန္အလွန္ လြန္ဆြဲမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။

ငါတုိ႔ကေတာ့ အမ်ဳိးသားေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရးပုံစံနဲ႔ပဲ သြားေစခ်င္တယ္။ ငါတုိ႔ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကမၻာမွာ အစစ္မွန္ဆုံးျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစြန္းႏွစ္ဘက္လြတ္ေအာင္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါနဲ႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘက္မလုိက္ဝါဒကုိ တုိ႔ဘုရားက က်င့္သုံးတယ္။

ဥပမာ ေဆြမ်ဳိးေတြ ရန္ျဖစ္တယ္။ ေဆြမ်ဳိးေတြ စစ္ျဖစ္တယ္။ ေဆြမ်ဳိးေတြ ပဋိပကၡျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး ျပႆနာေတြ ဘုရားလက္ထက္မွာ အမ်ားႀကီးႀကဳံတယ္။ ႀကဳံခဲ့တုိင္း ႀကဳံခဲ့တုိင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘယ္ဘက္ကုိမွ မွားတယ္မွန္တယ္ မေဝဖန္ဘဲနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အက်ဳိးအေၾကာင္း ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဟာေျပာျပီး ဆုံးမကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ျပည္ ေထာင္ၾကားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေျဖရွာၿပီးေတာ့ ေျပလည္ေအာင္ ဖ်န္ေျဖေပးတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ဝါဒပဲ။ ဘယ္ဘက္ကုိမွ ဘုရားသည္ မွားတယ္မွန္တယ္မေျပာဘူး။

ဒီကေန႔က်ေတာ့ ဗုဒၶရဲ႕ တရားနဲ႔ ဝါဒေတြကုိ သိရက္နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ က႑က ဘာေၾကာင့္ သည္းသည္းသန္သန္ႀကီး အာဃာတ၊ ေဒါသ၊ အမုန္းတရားေတြနဲ႔ တစ္ဖက္ကုိ ထြက္ရပ္ဖုိ႔အထိ ႀကဳိးစားတာလဲလုိ႔ ငါတုိ႔က ေမးစရာေတြျဖစ္လာတယ္။ ေမးစရာျဖစ္လာတဲ့အခါက် ေမးမွာေပါ့။

ဒီကေန႔ သံဃာ့ညီလာခံမွာလည္း တုိ႔မ်ားကုိ ခြဲျခား ဆက္ဆံတဲ့ ပုံစံနဲ႔ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ မဖိတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ လူေတြေတာင္မွ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ဒီေန႔ ကမၻာမွာ အသံေတြ ညံေနျပီး ဒီကေန႔ သံဃာေလာကမွာလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ပုံစံေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာေပါ့ကြယ္ ဒီေန႔ တရားေဟာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ဘာေအာင္မွ ညာေအာင္မွဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေတြဟာ ဘုရားကလည္း တစ္ခါမွ မမိန္႔ခဲ့ဘူး။ ဘုရားမမိန္႔ခဲ့တဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံပုံေတြ ယေန႔ သာသနာေတာ္မွာ သံဃာေလာကမွာကုိက ရွိေနျပီ။ ကုိယ္စြမ္းရာစြမ္းရာ ကုိယ္ႏုိင္ရာဝန္ထမ္းတာကုိ အျပစ္ရွိတယ္၊ ေထရဝါဒ ပိဋကတ္ေတာ္နဲ႔ မညီဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒါ အေရးယူေပါ့။

ခုဟာက ဒုိ႔သံဃာနဲ႔ သာသနာက အာဏာေအာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္ကြ။ သာသနာက အာဏာေအာက္မွာ ေရာက္တာ အရင္ကတည္းကလည္း ေရာက္ေနတာ အခုထိလည္း ေရာက္တုန္း။ ေနာက္ဆုံး ကုန္ကန္ေျပာမယ္ကြာ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ႕ကုိယ္တုိင္က လက္ရွိ အစုိးရခုိင္းတဲ့ အတုိင္းလုပ္ေနရတာ။ ကုိယ့္သေဘာကုိယ္ေဆာင္ျပီး ကုိယ့္သံဃာအလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သံဃာေတြ ဘက္က ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက မိစိတ္ဖစိတ္ ဆရာစိတ္နဲ႔ တကယ္ရပ္တည္သင့္တယ္။ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး မွာ တစ္ခါမွလည္း မရပ္တည္ခဲ့ဘူး။ အစုိးရက ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ကုိ ဘယ္လုိေဝဖန္လုိက္ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ကုိ ဘယ္လုိ ႏွိပ္ကြပ္လုိက္ ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ကုိ ဘယ္လုိအေရးယူလုိက္ဆုိၿပီး တုိ႔သာသနာေတာ္ ေရစီးေၾကာင္းႀကီးက အဲဒီ အတုိင္းပဲ။

ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္အႀကီးအကဲေတြက ငါတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ မလိမၼာတစ္ခါမုိက္မုိ႔ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ ခြင့္လႊတ္ပါဆုိသလုိ ေမတၱာရပ္ခံတဲ့စကားမ်ဳိး တစ္ပါးမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၇ အျပင္ထြက္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ေတြ အကုန္ရုိက္ႏွက္ၿပီး ကားေပးအျပည့္တင္ၿပီး ေထာင္ထဲ အျပည့္ထည့္လုိက္၊ အဲဒီတုန္းကလည္း ဘာမွ အကာကြယ္မေပးခဲ့ဘူး။

ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာလည္း ပူပူေႏြးေႏြး လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး သူပုန္စခန္း ဝင္ရွင္းသလုိ မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ အရွႈင္လတ္လတ္ႀကီး မီးရႈိ႕ပစ္တာ။ ဟုိကုိယ္ေတာ္ေတြမွာ ခုခံဖုိ႔ ဘာလက္နက္မွ ပါတာမဟုတ္ဘူး။ ေတာ္ရုံတန္ရုံဆုိ ေတာ္ေရာေပါ့ ဒီမုိကေရစီကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ သြားေနပါတယ္လုိ႔ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာေနတာပဲ ေျပာတာေျပာေနတယ္။ ေဆာ္တဲ့အခါက် ပုိးဆုိးပက္စက္ႀကီး။ ကမၻာမွာ အႀကီးတန္ ဆုံးလုပ္ရပ္နဲ႔ လုပ္သြားတာ ဒါမ်ဳိးေတြက အင္မတန္ ရုိင္းျပတယ္။ ဒီကေန႔ သမၼတႀကီးက မဂၤလာပါဆုိၿပီး မိဘ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ားဆုိၿပီး ႏႈတ္တာဆက္ေနတယ္ သူ႔ေအာက္က ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေတြက ျပည္သူကုိ လူလုိ႔ ကုိမထင္တာ။

တုိ႔ကလည္း တုိင္းျပည္ကုိ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းထားၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ေစတနာ အမွန္နဲ႔မ်ား ေျပာင္းလည္းလာမလားဆုိျပီး ဆရာဒကာလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး ငတ္လင့္ေနတာကြ။ ငါတုိ႔ က အၿမဲတမ္း ရန္လုိေနတာမဟုတ္ဘူး။ တုိ႔က ပါတီလည္းေထာင္လုိ႔မရဘူး။ အမတ္လည္းလုပ္လုိ႔မရဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ဝင္လုိ႔မရဘူး။ အာဏာလည္း ယူလုိ႔မရဘူး။ မဲလည္းထည့္လုိ႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႔ဘဝက တကယ္ကုိ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡ သုခေတြကုိ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ကုိယ္ခ်င္းစာလြန္းလုိ႔ ျမတ္စြာ ဘုရားလည္း ျပည္သူဒုကၡေရာက္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ အၿမဲတမ္းပါဝင္ၿပီးေတာ့ ဖ်န္ေျဖေပးတယ္။ ငါတုိ႔ကလည္း ဘုရားနည္းအတုိင္း ဝင္ၿပီး ဖ်န္ေျဖေပးတာ။ အဲဒါကုိ ငါ့ကုိ ရန္သူလုိေအာက္ေမ့ေနတာေတြကြာ။

မအူပင္ မလက္တုိကိစၥမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ငါဖ်န္ေျဖေပးတာ ဘယ္သူမွ မွန္တယ္မွားတယ္ မေျပာခဲ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဧရာဝတီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ငါ့ကုိ အရမ္းၾကည္ညဳိသြားတယ္ ဒီေန႔အထိ။ ငါ့အေပၚမွာ သေဘာထား အမွန္နဲ႔ စိတ္ေျပာင္းၿပီးၾကည္ညဳိတာ ဦးသိန္းေအာင္တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္ ဒီအစုိးရမွာ။ က်န္တဲ့သူေတြက ငါ့ကုိ ရန္သူလုိသေဘာထားတာ။ ငါတုိ႔က အသားလြတ္ရန္ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဧရာဝတီတုိင္းအစုိးရနဲ႔ အစဥ္ေျပ ေျပ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ခဲ့တယ္။

ငါက NLD မွမဟုတ္ဘူး ႀကံ႕ခုိင္ေရးမွ မဟုတ္ဘူး၊ တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ တုိင္းျပည္ကုိ အေကာင္းဘက္ ေရြ႕ေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ တစ္ကယ္ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ တကယ္မၿပီး ေရႊ႕မယ္ဆုိ ငါက ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဒကာႀကီးလုိ႔ အားရပါးရ ႏွစ္ႏွစ္ကားကား ေခၚရဖုိ႔ ဝန္မေလးဘူး။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကုိလည္း ဒကာႀကီးလုိ႔ ေခၚၾကဖုိ႔ ဝန္မေလးဘူး။ အခု ဦးေရႊမန္း ႀကီး ေခၚဖုိ႔လည္း ဝန္မေလးဘူး။

သူတုိ႔မွ လုပ္မျပႏုိင္ရင္ေတာ့ ငါတုိ႔က ဘယ္သူ႔ေခၚရမွာလဲ။ အဲဒီေတာ့ ငါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ပါတယ္ NLD ဘက္က ပါတယ္။ သူတုိ႔ကလုပ္ေရာ။ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိမဝင္ရေသးဘူး။ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း သူတုိ႔က အင္အားနည္းတုန္း။ ဘာမွ လုပ္မရေသးဘူး။ သူတုိ႔ကုိ အားကုိးလုိ႔မရလုိ႔ လက္ရွိအစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တဲ့သေဘာနဲ႔ တည့္မက္ေပးတဲ့ စကားေတြကုိ ငါကေျပာတတ္တယ္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ မေန႔ကမေကာင္းရင္ေတာင္ ဒီေန႔ဝန္ႀကီးေတြ ေကာင္း ပါ။ ကုိယ္စားတဲ့အထဲက အန္ထုတ္ၿပီးေကၽြးပါ။ ဆရာ ဒကာေခၚဖုိ႔ ဝန္မေလးပါဘူး။

ရန္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ရန္လုပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားလည္း ငါ့မွာမရွိဘူး။ ေဝဖန္ ေထာက္ျပႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားေတာ့ ငါ့မွာရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိ ငါတုိ႔က ပလႅင္ေပၚက ၾကမ္းျပင္ကုိ အစုိးရထားတဲ့ လူထုကုိ အမ်ားဆုံးေျပာခြင့္ရထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္။

ဒီေန႔ အခ်ိန္အခါမွာ ဝိပႆနာေတြ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတြ အသာထားလုိက္ပါအုံး။ တုိ႔တုိင္းျပည္က ငရဲ ျပည္က ကုန္းထရမယ့္အေျခအေနမ်ဳိးမွာ တုိ႔က နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းေတြေဟာေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူးေလ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္အာဟာရေတြ ခ်ဳိ႕တည့္ျပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကလည္း က်ဆုံး၊ ရုပ္ဓာတ္ေတြကလည္း က်ဆုံး၊ အကုန္လုံးမြဲေတတဲ့ ျပာက်ေနတဲ့တုိင္းျပည္။ က်န္းမာေရးအကုန္လုံး ခၽြတ္ခ်ဳံက်ေနတယ္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာက လက္ညႈိးထုိးျပီးေတာ့ ရွက္စရာေကာင္းေနတဲ့တုိင္းျပည္။

ဒီၾကားထဲ့ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြ ေရာေထြးလာတဲ့အခါ ဒီအခ်ိန္က်ေတာ့ ဒီလုိမ်ဳိး အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိတာ ေပၚလာတယ္။ တုိ႔ကမကန္႔ကြက္ဘူး။ ေထာက္ခံတယ္။

သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရးဥာဏ္နဲ႔သြားပါ။ အမ်ဳိးသားေရးဥာဏ္နဲ႔မသြားဘဲနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးဟန္ေတြ မာန္ေတြ အသံေတြက မ်ားေနေတာ့ ငါတုိ႔က ဥာဏ္ေရးနဲ႔သြားဖုိ႔ ဥာဏ္နဲ႔သြားတာ ဘယ္လုိလည္းဆုိတာ ငါသူတုိ႔ အစည္းအေဝးမွာ လည္း တက္ေျပာတယ္။

ဥာဏ္ရည္နဲ႔သြားပါ။ ကမၻာႀကီးက ရြာႀကီးျဖစ္ေနျပီ။ ကမၻာရြာႀကီးထဲမွာ ငါတုိ႔လည္း ရြာသူ ရြာသားေတြပဲ။ ငါတုိ႔ ထင္ရာကုိ ေလွ်ာက္လုပ္လုိ႔မရဘူး။ လူသားခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ လူသားခ်င္း ခြဲျခားတဲ့စိတ္ေတြကုိ ေျပာင္းေျပာင္းတင္းတင္းႀကီးေတြ ေလွ်ာက္လုပ္လုိ႔ မကုိက္ဘူး။ အရွင္ဘုရား။

သူမ်ား အစၥလာမ္ႏုိင္ငံေတြမွာက် တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြကုိ ဘာျဖစ္၊ အဲဒီေကာင္ေတြလည္း သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ မ်ဳိးျပဳတ္ေနတာပဲ။ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြကုိ သြားျပီးမယွဥ္နဲ႔ စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ငါတုိ႔ကဆြဲျပီးေတာ့ ကုိယ့္ထက္ စုတ္ျပတ္တဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မႏိႈင္းယွဥ္နဲ႔။ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြကုိ သြားျပီး မႏႈိင္းယွဥ္ ပါနဲ႔။

ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသားေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ ပါးစပ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူသားဝါဒဆန္တဲ့ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ လူသားဝါဒကုိ အေျချပဳတဲ့ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာလုိ႔ အမည္ခံထားတဲ့ လူယဥ္ေက်း တုိင္းျပည္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ လူေတြ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဥာဏ္နဲ႔သြားေစခ်င္တယ္။

လက္ရွိအေျခ အေနမွာ ကုလားေတြက ဘာျဖစ္ ညာျဖစ္ဆုိတာထက္ ငါတုိ႔ဘုန္းႀကီးေတြေရာ တကယ္ ႏႈတ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိယ္ယဥ္ေက်းမႈ ျပည့္စုံရဲ႕လား။ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ တကယ္ျပည့္စုံရဲ႕လား ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တကယ္ျပည့္စုံျပီဆုိ လူေတြကုိ ဆုံးမ လူသားခ်င္းကုိယ္ခ်င္းစာ

ဒီအစၥလာမၼစ္ေတြက တုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ ဘာလုပ္မယ္ ညာလုပ္မယ္ ဘာတုိင္းျပည္ျဖစ္သြားမယ္ ဘာလႊတ္ေတာ္ျဖစ္သြားမယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးေတြ လာမလုပ္နဲ႔ေလ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက ရုိးေနျပီကြာ။ ဒါမ်ဳိးေတြက ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်တဲ့ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြ။ အဲဒီေနရာမ်ဳိးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ထဲမွာ အသုံးခ် သားေကာင္အျဖစ္ ဒီေန႔ အသုံးခ်ေနတာ။

ေျဗာင္ပဲ ငါေျပာရဲတယ္။ ငါ့စကား ငါတာဝန္ယူတယ္။ ႀကဳိက္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ရွင္းရဲတယ္။

ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရး သားေကာင္အျဖစ္နဲ႔ လက္ရွိအစုိးရသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကုိ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆုိတဲ့ အဲဒီတည္ၾကက္ႀကီးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီကေန႔ လုပ္ေနတာ။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကုိ ငါကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေတြကုိ ငါကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကေန႔ အသုံးခ်ခံေနရတာ။

ဒီကေန႔ မဟနနဲ႔ မဘသ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေပါင္းတာလဲ။ အစတုန္းက တေဇာင္းေစနဲ႔ မ်က္ေခ်းေလကြာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေပါင္းတာလဲ။ ေပါင္းၿပီး ငါတုိ႔ကုိ ႏွိပ္ကြပ္မလုိ႔လား။ လာေလကြာ။ လူထြက္ရလုိ႔ ရွိရွိေပါ့။ လူပဲကြာ။ လူ႔ဘဝမွာ တစ္ခါတည္းရတာ။ အခုဆုိ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ တရားပြဲေတြမွာ ေဟာေျပာေနတယ္။ ဥပေဒေတြထုတ္ဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္။

■ ဒီအေျခအေနမွာ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာ ေရရွည္တည္တံ့ဖုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြ သုံးသင့္ပါသလဲ။

★ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ေနရာမွာ ငါတုိ႔က အသံေတြ သိပ္မထုတ္ဖုိ႔၊ အခု အမ်ဳိးသား ကဇာတ္ရုံႀကီးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး သုတစုံလင္ဗုဒၶဝင္ေတြ လုပ္ေနတာ ဒါ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဥာဏ္နဲ႔သြားတာ။ ဓမၼ School ေတြဖြင့္တယ္။ အဲဒါ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဥာဏ္နဲ႔ သြားတာ။

အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားေတြကုိ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွာ ဝင္ဆံ့ေအာင္ ဆြဲသြင္းပါလုိ႔ ငါေျပာခ်င္တယ္။ ငတ္ျပတ္ ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြကုိ ကုလားက မသြားတာ ကေတာ့ကြာ ငါက သူငတ္ျပတ္ေနတဲ့ အားနည္းခ်က္ကုိ တက္နင္းျပီး မသြားတာ။ ဘာတတ္ႏုိင္မလဲ။

ဒီေတာ့ တုိ႔ေတြက လူတန္းစား မခြဲျခားေၾကး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မခြဲျခားပါနဲ႔။ ေတာၿမဳိ႕ မခြဲျခားပါနဲ႔။ တရားေဟာ ဓမၼကထိကေတြ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ေတာၿမဳိ႕ ဓမၼပူဇာ အနည္း အမ်ား မခြဲျခားပါနဲ႔။အဲဒါဆုိ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဥာဏ္နဲ႔ သြာတးာပဲ။

ငါတုိ႔ ပလႅင္ေပၚကေန ဘယ္ဘက္မွ မခြဲျခား ဘဲ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်နဲ႔ ဥာဏ္ရည္ေတြ တက္ေအာင္၊ ထက္ေအာင္ ေဟာေျပာတယ္။ အခုေတာ့ ငါတုိ႔ေဟာ ေျပာေနတာကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုိက္ပိတ္ေနတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနတယ္။

ငါတုိ႔ တရားပြဲေတြကုိ အဲဒါ ဥာဏ္နဲ႔သြားတာ။ ဓမၼစကူးလ္ေတြ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြ တရားစခန္းေတြ ခုလုိ သုတစုံလင္ ဗုဒၶဝင္ေတြ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ မ်ားမ်ားက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အနာ၈တ္တုိင္းျပည္ႀကီးမွာ ငါတုိ႔က ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ International ဘက္က ဝင္လာမယ့္ Side Effect ဆုိတဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြနဲ႔ တြဲလုံး ေတြက ပါလာမယ္။ အခုကုိပဲ တုိ႔တုိင္းျပည္ထဲမွာ သႀကၤန္ကာလ အမ်ဳိးသမီးေတြ မဖြယ္မရာေတြ၊ ေနာက္ပုိင္းက်ရင္ ဘာမွမဝတ္ဘဲေတာင္ တက္ၾကမလားမသိဘူး။ ေနာက္ မူးယဇ္ေသာက္စားၿပီး လူမွန္း သူမွန္း မသိေအာင္ ရပ္းကားတာေတြ၊ ဒါ ဥပမာကုိ ေျပာျပတာ။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီအတုိင္းပဲ ရွိပါတယ္။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံဆန္ဆန္ ဝတ္စားေနတာေတြ တုိ႔ေတြက ဘုန္းႀကီးဆုိေတာ့ အကုန္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြက အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား စရုိက္လကၡဏာေတြကုိ စိန္ေခၚ လာတာ။ ဒါေတြကုိ ကာကြယ္ရမယ္။ ဒါေတြကုိ တုိ႔ က်ားကန္ႏုိင္ရမယ္။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈကုိ စိတ္ဆုိးလုိ႔ မရဘူး။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြကုိ အျပစ္တင္ၿပီး ေလွ်ုာက္ေျပာေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ကုိယ့္ဘက္က ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ျပင္ရမယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဝစ္လစ္စလစ္ေတြ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာေနမယ့္အစား လုပ္တဲ့သူက လုပ္မွာပဲ။

ဒီမုိကေရစီကုိ လုိခ်င္ရင္ အဘက္ဘက္ကေန ျပည့္စုံေအာင္ အမ်ဳိးသားေရးဥာဏ္ရည္နဲ႔ အခုလုိ ကေလးေတြကုိ ရင္ဘတ္ထဲမွာ ဓမၼစကူးလ္ေတြ၊ သုတစုံလင္ ဗုဒၶဝင္ေတြလုိ၊ အရွင္ေဆကိႏၵဖြင့္ေပးေနတဲ့ တရားစခန္းလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အမွန္တကယ္ဝင္သြားျပီးေတာ့ ၿမဳိ႕ေရာ ေတာပါ အႏွံ႔လုပ္ေန ၾကတယ္။ အဂၤလိပ္စာေလးေတြ သင္ေပးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း သင္ေပးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း သင္ေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ကေလးေတြက ၿမဳိ႕ေရာ ေတာပါမက်န္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသြားတယ္။ ေကာင္းေကာင္း သိသြားရင္ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒက ကေလးေတြရဲ႕ ရင္ဘတ္ထဲမွာ အနာဂတ္တုိင္းျပည္အတြက္ ပူပင္စရာ မလုိေတာ့ဘူး။ ေတာေရာ ၿမဳိ႕ထဲမွာ ဆင္းရဲသားေတြလည္း ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ဆင္းရဲလုိ႔ အဝတ္အစားေတာင္ လုံေအာင္ မဝတ္ႏုိင္လုိ႔ လာမတက္ႏုိင္တဲ့သူေတြကုိ အဲဒီေက်ာင္း ထုိင္ဘုန္းႀကီးေတြ၊ သင္တန္းမွဴးေတြက ဝယ္ေပးရမယ္။ သူ႔ကုိ ဆြဲေခၚရမယ္။ အဲဒါမွ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဥာဏ္ရည္နဲ႔ သြားတာလုိ႔ ေခၚတယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ဖုိ႔အေၾကာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာမယ္ဆုိရင္ ရပ္မိရပ္ဖေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေတြ ရွိတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြရွိတယ္။ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ေတြအားလုံး ပူးေပါင္းၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အေျဖရွာရမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖဆုိတာ အေၾကာင္းရင္းျမစ္၊ ျပီးေတာ့ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် လက္ခံရမယ္။ လက္ခံၿပီးရင္ ျပန္လည္သုံးသပ္၊ သုံးသပ္ၿပီးရင္ အဓိကနဲ႔ သာမညကုိခြဲ၊ ခြဲၿပီးရင္ သာမညကုိ ေဘးဖယ္ထား၊ အဓိကရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ သတ္မွတ္၊ သတ္မွတ္ၿပီးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ အဲဒီအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္။ အဲဒီပုံစံႏႈန္းေတြနဲ႔ တုိ႔က ျပႆနာကုိ အေျဖရွာရမွာ။ ဒါေတြကုိ တုိ႔က တင္ျပခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့အတြက္ ဒီသံဃာ့ညီလာခံေတြမွာ ငါတုိ႔ကုိ ေဘးဖယ္ထားတယ္။ ရတယ္ ကိစၥမရွိဘူး။ သက္သာတယ္လုိ႔ မွတ္တယ္။

■ တပည့္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရခုိင္ပဋိပကၡကစလုိ႔ ဒီပဋိပကၡေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့ ျပႆနာရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။

★ အေျခအေန အေၾကာင္းရင္းျမစ္က အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ၿပီး သံသယေတြ ႀကီးထြားလာတာက အေျခခံတယ္လုိ႔ ေခၚတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္လူသားဝါဒေတြ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ၾကည့္တဲ့ အျမင္ေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ၾကည့္တဲ့အျမင္ေတြ၊ အဲဒီအျမင္ႏွစ္ခုၾကားမွာ သံသယေတြႀကီးထြားလာတယ္။ ယုံၾကည္ မႈေတြ ကင္းမဲ့လာတယ္။

အဲဒီလုိျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္မွာ အသုံးခ်ဖုိ႔အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ က်ားေခ်ာင္းေခ်ာင္းေနတဲ့ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ရွိေနတဲ့ သူေတြက ေနာက္ကေန Control လုပ္ၿပီး ကစားလုိက္တဲ့ အခါမွာ ျပႆနာက ပုိႀကီးထြားသြားတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လူမ်ဳိး ေရးနဲ႔ ဘာသာေရး အဓိကရုစ္းဟာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ေပါက္ကြဲလြယ္တယ္။ ကူးစက္လြယ္တယ္။ အဲဒါႀကီးကုိ ငါတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပုံသ႑ာန္ေတြ အရင့္အရင္ကလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ရွိခဲ့တဲ့အထဲမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ကဲ့သုိ႔ေသာ အာဏာရွင္ဝါဒဘက္ကုိ ျပန္ေရာက္သြားေအာင္ ျပႆနာဟာ ျပည္သူလူထုေတြ လည္း အေတာ္အတန္ နားရည္ပါးရည္ရွိလာတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးကုိ ျပန္လွည့္ဖုိ႔ အတြက္ အျခားေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာ အခ်က္ေတြက သိပ္မျပည့္စုံေတာ့ဘူး။

လူေတြလည္း အစကနဲ႔စာရင္ အခု မညံ့ေတာ့ဘူး။ လူေတြလည္း အစကနဲ႔စာ၇င္ အခု မညံ့ေတာ့ဘူး။ အစကနဲ႔စာရင္ အခု သိပ္မအေတာ့ဘူး။ အစကနဲ႔ဏာရင္ အခု သိပ္မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိ မအတရား၊ မညံ့တရား၊ မေၾကာက္တရားေတြဟာ တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကုိ ေရြ႕သြားဖုိ႔အတြက္ ဒါ အားတစ္ခုပဲ။

သုိ႔ေသာ္ လုံးလုံး မအေတာ့တာလားဆုိ မဟုတ္ေသးဘူး။ အေနဆဲပဲ ရွိေသးတယ္။ အရင္ကနဲ႔စာရင္ေတာ့ သိပ္မအေတာ့ဘူး။ ညံေနဆဲပဲ ရွိေသးတယ္။ အရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ သိပ္မညံ့ေတာ့ဘူး။ ေၾကာက္ေနဆဲပဲ ရွိေသးတယ္။ အရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ သိပ္မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။

အဲဒီလုိ အေၾကာက္တရားဘက္ကေန မေၾကာက္တရားဘက္ကုိ စပ္ကူးမတ္ကူး ကာလ ေလးမ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံေရး အလႈပ္အခတ္ဟာ ကစားကြက္ အရမ္းျမန္လြန္းတယ္။ ျမန္တဲ့အခါမွာ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးဘက္ကုိ ျပန္သြားခ်င္၊ ျပန္ကူးခ်င္၊ ဘက္ဂီယာထုိးခ်င္တဲ့ အုပ္စုေတြကလည္း ဒီေန႔ လက္ရွိ အစုိးရထဲ မွာ ရွိေသးတယ္။ ရွိေတာ့ သူတုိ႔ေတြက နဂုိက ႀကီးစုိး လႊမ္းမုိးၿပီး ဗုိလ္က် အႏုိင္က်င့္တဲ့ ဝါဒႀကီးက ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ျဖတ္သန္းလာရေတာ့ အခုလုိ သူတုိ႔ေတြ ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲရမယ္ဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူယဥ္ေက်းအစုိးရ၊ အစုိးရေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လက္ရွိလူေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲေတြ႕တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိ သူတုိ႔က အရင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ညစ္ပတ္ၿပီးေတာ့ ေနလာတာ ကုိ။ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ညစ္ပတ္လာတဲ့လူက အခုက်မွ လူေကာင္းျပန္လုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဘက္မွာလည္း အခက္အခဲရွိတယ္။

ဒါလည္း ငါ ကုိယ္ခ်င္းစာတယ္။ လူက ေတာက္ေလွ်ာက္ ဗုိလ္က်လႊမ္းမုိးလာတဲ့ စနစ္ႀကီး ကုိ ကုိင္တြယ္လာတဲ့လူေတြက ဒီမုိကေရစီ၊ လူသားအေျချပဳ၊ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳတဲ့ ျပည္သူကုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္သူ႔အာဏာပါလုိ႔ ထုတ္ေျပာၿပီး လုပ္ရမယ့္ လက္ေတြ႕ပုိင္းက်ေတာ့ သူတုိ႔မွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲေတြ၊ ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြသာ အခက္အခဲရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ဟုိးေအာက္ေျခ က ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကအစ နဂုိဥာဥ္အတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြက ဒီကေန႔ေခတ္မွာ နဂုိကထက္ ပုိဆုိးလာတယ္။ ဒီေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ မႏိုင္လုိ႔ ရႈံးသြားခဲ့ သည္ရွိေသာ္ တုိင္းျပည္ပ်က္ႀကီးကုိ အစုိးရသစ္လက္ထဲ ဝရုန္းသုန္းကား ထုိးအပ္ခဲ့မယ္ဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးႀကီးေတြ မေရာက္ေနဘူးလား။ အဲဒါကုိ ငါတုိ႔ ထိန္းေက်ာင္းရမယ္။

ငါတုိ႔က အခ်ိန္တန္ရင္ ေသသြားမွာေလ။ ငါတုိ႔ေသ သြားခဲ့ရင္ ငါတုိ႔ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေတြ သူတုိ႔ တုိင္းျပည္ကုိ ငါတုိ႔ ခံစားရတဲ့ ခါးသီးနားက်ည္းတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ဒီအေမြဆုိးေတြကုိ သူတုိ႔ဆီ ထုိးမထည့္သင့္ဘူး။ ငါတုိ႔ ခါးစည္းရင္စည္းၿပီးေတာ့ပဲ ခံသြားသင့္တယ္။ ငါတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔က ငါးစည္းရင္စည္းၿပီးေတာ့ပဲ ခံသြားသင့္တယ္။ ငါတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔က အဲဒါႀကီးေတြပါ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ထုိးေပးခဲ့ရင္ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ ဘာတာဝန္ေက်လဲ။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကုိ တာဝန္ေက်ေအာင္ ငါတုိ႔ ဘာတည္ေဆာက္ခဲ့လဲ။ ငါတုိ႔ ခံရသလုိ ငါတုိ႔မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဆက္ခံရမယ္ဆုိ ငါတုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘာတာဝန္ေက်ခဲ့လဲ။

ဒီေတာ့ ငါတုိ႔သက္တမ္း တစ္ခုမွာ ေကာင္းတဲ့ အေျပာင္းအလဲကုိ ရေအာင္ ဘယ္လုိနည္း နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ တြန္းရမယ္။ ဦးဝင္းတင္ႀကီး ေနာက္ဆုံး ထြက္သက္ထိ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ဘဝကုိ ထုိးေကၽြးသြားတယ္။ တုိ႔က သူ႔ကုိ ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး သမုိင္းေပးတာဝန္ကုိ ယူရမယ္ေလ။ တာဝန္မဲ့တဲ့ ရဟန္းအေနနဲ႔၊ တာဝန္မဲ့တဲ့ ျပည္သူအေနနဲ႔ ထြက္မသြားသင့္ဘူး။

ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ကဗ်ာလည္း ရွိပါတယ္။ “သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာျပည္ သင္တုိ႔ေျမ သည္အေျခတုိးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏” တဲ့။ အလကားေရးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႔ဖြားတဲ့ေျမ၊ ငါတုိ႔ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ေမျကုိ ဘယ္ေလာက္တာဝန္က်ခဲ့လဲ။ ငါတုိ႔မွာသာ ေက်ာေရာ ရင္ေရာ ေကာ့ေအာင္ခံတဲ့ရတာကုိ ငါတုိ႔မွာသာ ျပည္ဖုံးကာခ်သင့္တယ္။ ဒီကေန႔ သာသနာ့ဝန္ထမ္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး၊ တုိ႔မွာ တာဝန္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ တာဝန္ကုိယ္စီ ထမ္းေနၾကတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: