သံတဲြျမိဳ့တြင္ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ရန္ ဝီရသူ( မဘသဗဟို ) မွ လွ်ိဳ့ဝွက္ညႊန္ၾကား

သံတဲြျမိဳ့တြင္ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ရန္ ဝီရသူ( မဘသဗဟို ) မွ လွ်ိဳ့ဝွက္ညႊန္ၾကား
—————————————————————–

မႏၱေလး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ၉၆၉ အၾကမ္းဖက္လွဳ့ံေဆာ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဝီရသူ ( မဘသဗဟို ) မွ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့တဖက္ကမ္း ကိုင္းရွည္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ( သံတဲြခရိုင္ မဘသအတြင္းေရးမွဴး ) အား သံတဲြျမိဳ့နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားထပ္မံေပၚေပါက္လာေစရန္ လွ်ိဳ့ဝွက္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျမိဳ့ရြာျငိမ္းခ်မ္းမွဳကိုလိုလားသူ သံတဲြေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

ဝီရသူမွ လွ်ိဳ့ဝွက္ညႊန္ၾကားမွဳအျပီး ကိုင္းရွည္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ( သံတဲြခရိုင္ မဘသ အတြင္းေရးမွဴး ) သည္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့ေပၚမွ ဝံသာနု ရခီးတအဖဲြ့ နွင့္ နတ္ကန္ေက်းရြာ ( ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့နယ္အပိုင္) / ပတင္းေက်းရြာ ( ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့နယ္အပိုင္) / ဂ်ီဝေက်းရြာ ( ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့နယ္အပိုင္) / ေဖါင္းခါးေက်းရြာ ( ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့နယ္အပိုင္) / ကလိန္ေတာင္ေက်းရြာ( ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့အပိုင္ )မ်ားမွ မဘသအဖဲြ့ဝင္ ဘုန္းၾကီးမ်ားအား ဖိတ္ၾကားျပီး ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့ေပၚတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို လွ်ိဳ့ဝွက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၎အစည္းအေဝးအျပီး ေတာင္ကုတ္ျမိဳ့ /သံတဲြျမိဳ့ေပၚ နွင့္ နယ္မ်ားတြင္ ” လက္တိ့ု ့စာေစာင္ ” မ်ား လွ်ိဳ့ဝွက္စြာျဖန့္ေဝေနေၾကာင္းသိရသည္။

” လက္တို ့စာေစာင္ ” မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္မ်ားမွာ ” ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကုလားမရွိေစရဘူး ရခိုင္လူမ်ိဳးသာ ရွိရမည္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မဘသဘုန္းၾကီးမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကုလားမ်ား အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ရွိေနရသနည္း။သံတဲြျမိဳ့အျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားေနထိုင္သည့္ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ရန္ညႊန္ၾကားထားျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳစတင္လွဳပ္ရွားရန္အခ်ိန္ကို စကားဝွက္ျဖင့္ ” လတစ္ရာ ” ဟု လွ်ိဳ့ဝွက္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းခါစ သံတဲြျမိဳ့အား အက်ည္းတန္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ သံတဲြျမိဳ့ေပၚဘာသာေပါင္းစံုမွ ျမိဳ့မိ ျမိဳ့ဖမ်ားနွင့္ လူမွဳအဖြဲ့အစည္းမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာ စုေပါင္းကာကြယ္ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ။ ။ ” လတစ္ရာ ”
ဤစကားဝွက္သည္ ျမန္မာျပကဒိန္အရ လျပည့္ ( သိုမဟုတ္ ) လကြယ္ ေန့မ်ားကို ဆိုလိုေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ သံတြဲေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ လက္ကမ္းစာေစာင္နဲ့ လက္တို ့စာေစာင္ကားမတူညီေပ။လက္ကမ္းစာေစာင္ကို လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန့္ေဝနိုင္ျပီး ” လက္တို ့စာေစာင္ ” ကိုကား လွ်ိဳ့ဝွက္စြာ စိတ္ခ်ရသူ ယံုၾကည္ရသူမ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ တိတ္တဆိတ္ျဖန့္ေဝရသည္။

အပုေခ် ( မာန္ေအာင္ကြ်န္း )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: