အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ မႀကိဳးပမ္းဘဲ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းလိုသည့္ အစိုးရအေပၚ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရး လွည့္ကြက္တခုအျဖစ္ အသုံးခ်ေန

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္း
မႈ႔ဆိုင္ရာဥပေဒမႈက်မ္းေဝဖန္မႈ႕မ်ား
ရွိေန

“ဒီဥပေဒၾကမ္း ထြက္လာတာဟာ မသမာသူ လူတစုအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရလာဦးမွာေပါ့၊ ဒါေတြ ထြက္လာလို႔လည္း တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ သြားလိမ့္မယ္လို႔ လုံးဝ မထင္ဘူး။ ဘာသာေပါင္းစုံေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေျပာင္းတယ္၊ မေျပာင္းဘူးဆိုတာ ကုိယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ပဲ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတေက်ာင္း၏ ေဂါပကျဖစ္သူ ဦးခင္ေအာင္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ မႀကိဳးပမ္းဘဲ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းလိုသည့္ အစိုးရအေပၚ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရး လွည့္ကြက္တခုအျဖစ္ အသုံးခ်ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: