လိုရာသံုး သင္ဂန္း

ပညာတတ္ စာေရးဆရာေတြဆိုတာ
သူမ်ားစာကိုဖတ္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာစကားနဲ႔ကူးခ်တဲ့လူေတြကို
ေခၚတာမဟုတ္ဘူးကြ။

သူတို႔ ဖတ္မွတ္သင္ၾကားေလ့လာတာေတြကို
စဥ္းစားေမ်ွာ္ျမင္ေတြးေခၚဆင္ခ်င္ၿပီး
အမ်ားအက်ိဳးရိွမယ့္ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကိုေရးသူေတြပဲ။

ဒါေၾကာင့္သူတို႔ဟာ
အေတြးအေခၚပညာ႐ွင္ေတြပဲျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္သူတို႔ေတြဟာ
ေကာင္းတာ မေကာင္းတာကို
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ခ်င့္ခ်ိန္ခြဲျခားတတ္သလို၊
လူအမ်ားကိုလည္းကြဲျပားစြာ ခြဲျခားတတ္ေအာင္
႐ွင္းလင္းေရးသားတင္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္တယ္။

ဒီအတြက္
သူတို႔ေဟာေျပာတာကိုနားေထာင္မိသူအမ်ားစုဟာ
ငါတို႔ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို
သိျမင္သေဘာေပါက္လာၾကမယ္။
ငါတို႔ကို အယံုအၾကည္မဲ့ၿပီးရြံ႐ွာလာၾကမယ္။
ငါတို႔ကိုတြန္းလွန္လာခ်င္ၾကလိမ့္မယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္
ျပည္သူေလးစားတဲ့စာေရးဆရာေတြရဲ႕
စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ မျဖစ္လာေအာင္တားဆီးရမယ္။

ငါတို႔ဟာ
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလို႔ဟန္ျပထားေလေတာ့
ငါတို႔တားဆီးဖို႔ရာမျဖစ္ႏိုင္သလို၊
စစ္ဝတ္စံုနဲ႔ ရဲဝတ္စံုကိုလည္းျပည္သူေတြက
ရြံ႐ွာေနၾကၿပီျဖစ္လို႔ သံုးလို႔မျဖစ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္
ျပည္သူေတြၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့ဝတ္စံုေတြအသံုးျပဳၿပီး
စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္တားဆီးပိတ္ပင္ၾကပါလို႔
ရဲေဘာ္တို႔ကို ငါမွာခ်င္တယ္။

ရဲေဘာ္တို႔ နားလည္လား!

ဟုတ္……..နားလည္ပါတယ္ x 100,000

Al Khon Bransai လိုရာသံုး သင္ဂန္း

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: