မိတီၳလာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္

မိတီၳလာျမိဳ႕က ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ၂၀၁၄
DVB မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: