စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေန ဘုန္းႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွအစြမ္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္

စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေန ဘုန္းႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွအစြမ္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္

စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသေန အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား ထူေထာင္ထားေသာ ၉၆၉ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏အဆိုအရ သိရသည္။ယင္းကဲ့သို႔ စီစဥ္ေနသူမ်ားအထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ၉၆၉ ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ ထိုေတာင္တန္းေဒသတြင္ ယင္း တို႔၏ အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားအား အကူအညီမ်ားေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းရပ္ကြပ္မ်ားက ဆိုသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ကစ၍ ၉၆၉ သည္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားက စည္းရံုးခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ တစ္ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး၊ အရွင္ ဝီရသူ ဆိုသူသည္ ယင္းအဖြဲ႕၏ အဓိက စည္းရံုးေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဝီရသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ေသြးထိုး လႈံေဆာ္ေနသူျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္း စြပ္စြဲခံထားရသူျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ တိုင္း(မ) မဂၢဇင္းတြင္ ဝီရသူအေၾကာင္းကို ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ ေရသား ထားေသာ “The face of Buddhist terror”(ဗုဒၶဘာသာဝင္ အၾကမ္းဖက္သမား၏ မ်က္ႏွာ) ေခါင္း စဥ္ပါ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားသည္။ရိုက္တာသတင္းဌာန (Reuters) မွ စူးစမ္းေလ့လာ ထုတ္ေဝေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္က ၉၆၉ ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။အခ်ိဳ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား အစြန္းေရာက္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံခဲ့ၿပီး ၉၆၉ ဂိုဏ္းသားမ်ားထံမွ ေသနတ္ သံုးပံုသံုးနည္း သင္တန္းမ်ား ရယူခဲ့ သည္။ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသမွ ဘုန္းႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သြားလာ လည္ပတ္မႈမ်ား ျမွင့္တက္လာၾကၿပီး၊ လစဥ္ ခရီးသြားသူဦးေရ (၁၅) ေယာက္မွ (၂၀) အထိ ရွိလာ သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သြားရာတြင္ နယ္စပ္အေစာင့္အၾကပ္ ကင္းမဲ့သည့္ ထန္ခ်ီ ႏွင့္ မီဇိုရမ္ (Thanchi and Mizoram) မွတဆင့္ သြားၾကသည္။ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သံဃာေတာ္မ်ားအသင္း (World Buddha Sashok Sebok Sangha) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Anupam Barua ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး၊ အ ဆိုပါသတင္းအား စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဖန္တီးခ်က္ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ ဟူ၍ တင္စားေျပာဆို ခဲ့သည္“အဲဒါေတြအားလံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအေပၚ မေကာင္းႀကံစည္ထားတဲ့ မဟာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးပါဘဲ” ဟု သူကဆိုသည္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေဒသ ေစာင့္ၾကပ္တပ္ဖြဲ႕ (BGB) သတင္းရပ္ကြက္၏ အဆိုအရ၊ ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန႔ညက ႏိုက္ေခါင္းခ်ရီ (Naikkongchhari) အပိုင္၊ ေဂါင္းဒံုး ယူနီယံ (GhundhumUnion)၊ ေတာင္ဘရူ ဘာဇား (Tumbru Bazat) မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ေအာင္ကံ ခ်ကၠမား (Aung Keng Chakma) က သူသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ Tumbru ႏွင့္ Baishfar ေရွးတန္းေနရာမ်ားမွတဆင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ဦးေလးျဖစ္သူ Keola Ching Chakma သည္ Baishfari တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။BGB ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ Aung Keng Chakma သည္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ နယ္စပ္အနီးအနားတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ဦးပါ အဖြဲ႔ခြဲတစ္ခုအား ဦးေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။အဆိုပါ (၁၀) ဦးအနက္ အခ်ိဳ႕၏ အမည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ေအာင္လွ၊ ေမာင္ရဲ ရွား၊ ေမာင္ေဌး၊ ေမာင္ေက်ာ္ျဖဴ တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့စဥ္ Aung Keng Chakma က သူသည္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ၏ ေခါင္းေဆာင္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရေသာ Uuch Hala Bhante အား မၾကာခဏ ဆက္သြယ္ေလ့ရွိသည္ဟု ထြက္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့သည္။ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားကလည္း Uuch Hala Bhante သည္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ ကို စံုစမ္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Uuch Hala Bhante ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ ေဝဖန္ခ်က္ရယူရန္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ေပ။Uuch Hala Bhante ႏွင့္ နီးစပ္သူ သူ႔ေနာက္လိုက္ Bacha Mang က thereport24.com အား ေျပာခဲ့သည္မွာ ထိုဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္သည္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ၏ သားေကာင္တစ္ ဦး ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေပက်ံေသာ စည္းရံုးလႈံေဆာ္မႈသည္ ယင္းပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။“ဗုဒၶဘာသာဟာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ဘာသာတစ္ခုပါဘဲ၊ အခုလို ေသနတ္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အ စြန္းေရာက္သူေတြ အတြက္ ဒီသာသနာမွာ ေနစရာမရွိဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။“သူ အဲ့လို အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခရီးသြားေနတဲ့ အေၾကာင္းဟာ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြက ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုကို လိုအပ္တဲ့ အစီအမံလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကို အဲဒီမွာ ေျမတစ္ကြက္ ေပးထား တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားတာက ဘာသာေရးအေၾကာင္းဘဲ ျဖစ္တယ္” ဟု သူက ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ BGB တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက Prakash Chakma ႏွင့္ Sumoy Chakma အမည္ရွိ ဘုန္းႀကီး ညီ-အစ္ကုိဝမ္းကြဲႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သင္းတန္းမ်ားရယူၿပီး ျပန္လာစဥ္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ Rangamati Sadar အပိုင္ ဘာလူခါလီ ယူနီယံ (Balukhali Union) တြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ေကာ့(စ)ဘဇား BGB၊ အမွတ္ (၁၇) တပ္ရင္း၏ တပ္မွဴး ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး Khandaker Saiful Alam မွ thereport24.com သို႔ေျပာၾကားရာ၌ ယင္းဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးကို ရွာေဖြခဲ့ေသာအခါ ျမန္မာစာေပ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံေျမပံု၊ Andriod လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ Tablet ကြန္ ပ်ဴတာမ်ား၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္သံုး SIM ကဒ္မ်ား၊ Memory Card မ်ား၊ အေသးစား Pen drive မ်ား၊ HD ဗီဒီယို ကင္မရာမ်ား၊ ဒီဂ်ီတဲလ္ ကင္မ ရာမ်ား ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသံုးေငြမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။“သူတို႔ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းေတြမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ့ နုိင္ငံသားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ ထားတဲ့ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြ ရရိွခဲ့တယ္” ဟု ယင္းက ဆိုထား သည္။သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ ေတာင္ေပၚလူနည္းစု လူငယ္မ်ား ယခုတေလာ တရားမဝင္နည္း လမ္းျဖင့္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၉၆၉ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားဆီမွ စစ္ သင္တန္းမ်ား ရယူလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ရဲမ်ားက Bhantes အသြားအလာလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ယာဥ္မ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမရွိ သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္မ်ားကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အကုန္ပိုင္းကာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဘုန္းႀကီးေျမာက္မ်ား စြာတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝီရသူအားေတြ႔ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းက့ဲသို႔ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္ သင္တန္းရယူျခင္းကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။Thereport24.com အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၉၆၉ စခန္းမ်ားတြင္ စစ္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သည့္ ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ားကို လက္ဝယ္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ေထာက္လွမ္းမ်ား က ယင္းဘုန္းႀကီးမ်ားအထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ရွိ/မရွိ ဆိုသည္ကိုမူ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို အေျခခံ၍ နယ္စပ္လံုၿခံဳမႈတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း BGB အရာရွိ Khandaker Saiful Alam မွ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဤဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မၾကာခင္ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ BGB တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုန္းႀကီး မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ႏွင့္ နီးစပ္တဲ့ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားေတြက ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသား ဘုန္းႀကီးေတြကို တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ BGB တပ္ သားေတြက အဲလို သူတို႔ရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ဖို႔ သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ ေစာင့္ၾကည္လ်က္ရွိတယ္” ဟု သူကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Credit,

(Source: thereport24 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ကိုကိုလင္းမွ ဆီေလ်ာ္စြာ ဘာသာျပန္ဆိုထား သည္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: