ဟို ငွက္ေပ်ာသီးကိုယ္ေတာ္ တျပည္လံုး ပတ္ၿပီး ေစာ္ကား႐ုိင္းျပခြင့္ရွိတယ္

ေခြးမ်ိဳးေ၀ တတိုင္းျပည္လံုး ပတ္ၿပီး

ေစာ္ကား႐ုိင္းျပခြင့္ ရွိတယ္ …

ဟို ငွက္ေပ်ာသီးကိုယ္ေတာ္ တျပည္လံုး ပတ္ၿပီး

ေစာ္ကား႐ုိင္းျပခြင့္ရွိတယ္ …

ေသးခၽြန္လို ေကာင္က မီဒီယာအားကိုးနဲ႕

ေစာ္ကား႐ုိင္းျပခြင့္ရွိတယ္ …

လူယုတ္မာေတြ အမ်ားစု ဆိုေတာ့

ဒီ လူယုတ္တိုင္းျပည္မွာ တရားဥပေဒဆိုတာ

လူေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲျခား သတ္မွတ္တယ္ …

အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္ …

လူအမ်ားစုက အမွားကို အမွန္ထင္လာမယ္ …

ထိန္းမရ သိမ္းမရ … လူယုတ္မာေတြ စိုးမိုးတဲ့

ေခတ္တေခတ္ကို ေရာက္လာမယ္ …

ခုကတည္းက တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ

ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ အေျခအေနေရာက္မွ

ကုန္းေအာ္ရင္ .. အဲသလို ေအာ္တဲ့သူ ျပႆနာ

တက္မယ္ … တိုင္းျပည္ရယ္ သာသနာရယ္က

အလြဲဘက္မွာ အားေကာင္းၿပီး ပ်က္ဆီးျခင္းေရာက္မယ္ …။

သြားၿပီ … မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး … ၿပီးသြားၿပီ …။

လတ္တေလာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးရသူေတြက ေနၿမဲအတုိင္း

ထူးၿပီး မဆံုး႐ႈံးပါဘူး … လက္ရွိ ႏွာေစး ေရငံုေနသူ

ေတြသာ တခ်ိန္မွာ အမွားတရား ႏြံတြင္းက

႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ … ႀကီးမားတဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈနဲ႕

ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မယ္ … မၾကာပါဘူး … ေစာင့္ၾကည့္ပါ ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: