ပီးျပီလား ျငိမ္းျပီလား ရျပီလား Are ceasefire negotiations done? Is Peace here?

a Myanmar poem for Peace , Jan 2015

Khit Ya Nant – ေခတ္ရနံ႔ မဂၢဇင္း

ေခတ္ရနံ ့မဂၢဇင္း၊ဇန္န၀ါရီလထုတ္မွာေဖာ္ျပတဲ့ ဆရာမင္းေဆြနွစ္ရဲ့ကဗ်ာ။

Khit-Ya-Nant or Fragrance of Times, Poet Min Hswe Hnit, January 2015
ပီးျပီလား ျငိမ္းျပီလား ရျပီလား
Are ceasefire negotiations done? Is Peace here?

ကေလးေတြက
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
ခ်ိန္း႐ုိက္သလုိ
လူႀကီးေတြက တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕
ခ်ိန္းတုိက္ေနၾကတာလား စစ္ပြဲေတြ။
In our Myanmar, gangs of juveniles make dates
to beat one another up.
Here in Myanmar, groups of our lugyi-s (authorities/grown-ups) pass time
waging fraternal ethnic wars.

ခ်မ္းခ်မ္းရယ္
တကယ္ဆုိ
ငါတုိ႔လည္း အခ်စ္ပဲလုိတယ္
အဲဒီလုိ
ဒီလူေတြၾကားေအာင္ ထပ္ေျပာပါ။
My dear
What we really need is Metta or loving kindness
Let it be known.
Shout it out loud, again
Just so these belligerent men would hear it.

ေသနတ္ေတြ မလုိခ်င္ပါဘူး
ဂစ္တာတစ္လက္ေပးပါ
ေဟာဒီကမၻာႀကီး
ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ တီးခတ္ခ်င္လုိ႔။
No, we really don’t want guns, No to more guns.
A guitar would do.
We want to play it
To make our world smile – with joy.

က်ည္ဆန္ေတြမလုိခ်င္ပါဘူး
ပန္းတစ္ပြင့္ေပးပါ
ေဟာဒီကမၻာႀကီး
လွပေအာင္ေမႊးျမခ်င္လုိ႔။
ပံုျပင္ေတြမလုိခ်င္ပါဘူး
ကတိတစ္ခုေပးပါ
ေဟာဒီကမၻာႀကီး
အိပ္ေရးဝေအာင္ ေခ်ာ့သိပ္ခ်င္လုိ႔။
Who wants bullets, more bullets?
Give us even a lone flower
That will adorn our world, adorned with beauty and fragrance.
We care not for your fantastical tales
Just give us a promise of peace that you war-mongers intend to keep
For our world needs lots of peaceful sleep.
ခုေတာ့
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾက
မိန္႔ခြန္းေတြေျပာၾက
လက္မွတ္ေတြထုိးၾက
အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္ေတြနဲ႔
သတင္းေတြ ထုတ္ျပန္ၾက
ညစာ အတူစားၾက။

Again!??
They are shaking hands
Exchanging fake smiles and honey-tongued praises.
Delivering delusional speeches
Endless signings of “agreements”
Swapping empty promises.
Alas, more ceasefire news updates, joint statements
Dining together in gala dinners.

ရၿပီလား ၿပီးၿပီလား
စစ္ပြဲေတြ တကယ္ၿပီးၿပီလား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ တကယ္ရၿပီလား။

Is it done?
Have our wars actually ended?
Is Peace really here?

ပံုခ်င္တယ္ ယံုခ်င္တယ္
ပံုျပင္အသစ္ေတြလာမေျပာနဲ႔
က်ည္ေတြအပါေစ
ပန္းေတြပြင့္ပါေစ
သီခ်င္းသံမ်ားေဝပါေစ။

Of course, we are dying to believe
Believe in the prospect for peace
But, please… No more your new rhetoric of peace
We wish you “dull bullets”
We wish that “flowers of peace” blossom.
We long for a new world
A world filled with sweet songs of peace.

မင္းေဆြႏွစ္ (မံုရြာ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: