‘သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခ်က္’

‘သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခ်က္’
___လြင္သႏၱာစုိး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိတြင္

အီရန္ႏိုင္ငံ တီဟီရန္ၿမိဳ႕တြင္ အၾကမ္း ဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈ

ဆန္႔က်င္ေရးဖိုရမ္ တစ္ခုက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

အီရန္အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေဝးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုဖုိရမ္ သို႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးတက္ေရာက္

မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ႔ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ ႏွစ္ခုက်င္းပခဲ့သည္ဟု

မွတ္သားမိပါသည္။

ရုရွႏိုင္ငံ တြင္တစ္ခု အီရန္ႏိုင္ငံတြင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ခုလံုးသို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

သီတဂူ ဆရာေတာ္သည္ ပါဠိ ၊ ျမန္မာ အဂၤလိပ္စာေပမ်ား ႏွံ႔စပ္ၿပီး

အေဟာအေျပာ ေကာင္းလွပါသည္။

ဗုဒၶအေတြး အေခၚမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ

တင္ျပႏိုင္စြမ္းလည္းရွိလွပါသည္။

ဤညီ လာခံမ်ားတြင္ ‘ေမတၱာ’ ႏွင့္ ‘ခႏီ’ၱ တရားမ်ားႏွင့္ ‘အဟႎသ’

သေဘာတရားမ်ားကို တင္ျပခဲ့ရာ

အမ်ားၾကည္ညိဳမႈ ခံယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ကမၻာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

ဘာသာအယူဝါဒမ်ား၏ အေတြးအေခၚ

ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ပါ။

အာဏာ ၊ နယ္ေျမ ၊ စီးပြား ၊ စားက်က္ကို အေျခခံျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ IS မ်ားသည္လည္း

အာဏာရူးမႈ ျပႆနာပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ ရခိုင္ ၊ မိတီၳလာ
_____________________________________________
စသည္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားက
____________________
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္လည္း

ဘာသာႏွစ္ခု အေတြး အေခၚထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ မဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း
_________________________
ျမန္မာႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
___________________________________________
ယေန႔အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားသည္

၄င္းတို႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။

အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ ေလာဘ ၊ ေဒါသ

၊ ေမာဟမ်ားႏွင့္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ား၏

အဓၶမလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရပါသည္။

ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ၿငိမ္းေအးမည့္အရိပ္အေရာင္ မေတြ႕ရေသး ပါ။

ပို၍ဆိုးလာသည္ဟုပင္ထင္ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ပို၍က်ယ္ ျပန္႔ေအာင္ႏွင့္

ရွည္လွ်ားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကို

အထင္အရွားျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

ႏွစ္ ၆၀ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ျပႆနာ

ထိပ္တန္းသို႔ေရာက္ေနစဥ္ ဘာသာဝင္မ်ား ပဋိပကၡ ကိုဖန္တီးခဲ့ၾကေလသည္။

တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ရေလၿပီ။

ဒီျပႆနာေတြေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဝးခဲ့ရ ေလသည္။

အၾကမ္းဖက္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္မွာ ဓမၼဝါဒီမ်ားအားေကာင္းေရး ၊

အေလာဘ ၊ အေဒါသ ၊ အေမာဟ တရားမ်ားထြန္းကားေရး ‘ေမတၱာ’ႏွင့္’ ခႏီၱ ‘

တရားမ်ား လႊမ္းၿခံဳေရး ၊ အဟႎသဝါဒ က်ယ္ျပန္႔ေရးသာ ျဖစ္ေပ သည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္ ကမၻာ့အေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ရေလၿပီ။

ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚမည့္ အဓၶမဝါဒီတို႔၏

အမုန္းတရားလမ္းစဥ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း

ရပ္စဲၿငိမ္းေအးေစရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ပါမည့္အေၾကာင္း

ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

လြင္သႏၱာစုိး
https://www.facebook.com/lwinthandarsoe
________________________________

— with ဦးရီးေတာ္ မာရဇၨ and 19 others.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: