ဘာသာတရားမ်ားအား ေလးစားတန္ဖုိးထားေရး သင္ခန္းစာသစ္မ်ား ျပင္သစ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေတာ့မည္

ဘာသာတရားမ်ားအား ေလးစားတန္ဖုိးထားေရး သင္ခန္းစာသစ္မ်ား ျပင္သစ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေတာ့မည္
=================
ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၅
M-Media

– ဒီမုိကေရစီတန္ဖုိးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ားကုိ ေလးစားမႈ ရွိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပုိမိုရည္သန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပင္သစ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာတရားမ်ားဆုိင္ရာ သင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္မည္ဟု သိရသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သည္းမခံမႈႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ား ျပန္႔ပြားမႈကုိ တြန္းလွန္ရန္ အေရးပါေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ထုိအစီအစဥ္အား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပင္သစ္ ပညာေရး၀န္ႀကီး နာဂ်က္ ဗာလူ-ဘဲလ္ကာစမ္က The Independent သတင္းစာ သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအစီအစဥ္အသစ္ရ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးပါေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားအပါ၀င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ားအေၾကာင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေရးႀကီးပံုအေၾကာင္းကုိ သင္ယူရမည့္အျပင္ ဘာသာ တရားမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအၾကား တူညီမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ား အေၾကာင္းကုိလည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစသည့္ သီအိုရီမ်ားအၾကား မတူညီမႈမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရန္လည္း ပါ၀င္ၿပီး၊ အစီအစဥ္အသစ္အရ ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိအသံလႊင့္႐ံု သုိ႔မဟုတ္ သတင္း၀ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ထားရွိရန္လည္း ပါ၀င္သည္။

ယူ႐ုိ သန္း ၂၅၀ ကုန္က်မည့္ အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ လာမည့္စက္တင္ဘာလမွစ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားမွာ `ေလာကီေရး ပဋိညာဥ္´ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ရမည့္ အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ ပဋိညာဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားေသာအျပဳအမူမ်ား၊ အျခားေသာ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ မေလးမစားျပဳမႈမ်ားကုိ တားျမစ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ခြဲျခားထားသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရေစရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔အား လာကီေရးရာေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံလႊင့္ထူ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆုိမႈကုိ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔လည္း အဆုိပါ အစီအစဥ္သစ္တြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထပ္တုိးသြားမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အသစ္မ်ားအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္ကုန္တြင္ သင္တန္းမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီး ဘဲလ္ကာစမ္၏ အဆုိပါေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ျပင္သစ္ သမၼတ ဖရန္ကုိအစ္ ေဟာ္လန္ေဒးက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ ေမာ္႐ုိကုိႏြယ္ဖြား ဘဲလ္ကာစမ္မွာ ျပင္သစ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုး မြတ္စလင္ ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

Ref: onislam

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: