မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမွ လက္မခံ မယံုၾကည္ အားမေပးေသာ္လည္း …

အၾကမ္းဖက္မႈ

မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုမဆို

က်ြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝ လက္မခံပါ

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ပါသည္

သို႔ရာတြင္

က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို

နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ား ခံေနၾကရပါသည္

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေပါင္းစံုက၎

မဘသ ၉၆၉ အစရွိေသာ သံဃာအဖြဲ႕အစည္း လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက၎

အတိုက္အခံ ပါတီႀကီး ပါတီငယ္မ်ားက၎

အခြင့္သင့္လ်ွင္ အခြင့္သင့္သလို

နႈတ္အားျဖင့္

အမူအရာအားျဖင့္

တရားစီရင္ေရးအခြင့္အာဏာအားျဖင့္

တိုက္ခိုက္ ေစာ္ကား နိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳေနၾကသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္

ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ေစာ္ကား နိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳမႈကို လက္ေတြ႕ခံစားၾကရသူမ်ားမွာ

အခ်ိဳ႕ စီပြားပ်က္ခဲ့ၾကရပါသည္

အခ်ိဳ႕ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရပါသည္

အခ်ိဳ႕ ဘဝပ်က္ခဲ့ၾကရပါသည္

အခ်ိဳ႕ မိတကြဲဖတကြဲ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္

အခ်ိဳ႕ မ်က္ေစ့ေရွ႕တင္ သားသမီးမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္

အခ်ိဳ႕ မ်က္ေစ့ေရွ႕တင္ မိဘမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္

ထိုသူမ်ားအတြက္ တရားမ်ွတမႈ တစံုတရာကို မည္သူကမွ ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ

ျဖစ္ပ်က္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ား ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာမည္ကိုပင္ ေန႔စဥ္နွင့္အမ်ွ ပူပင္ေသာက ေရာက္ စိုးရိမ္စြာျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနရပါသည္

ထိုအေျခအေနတြင္

မိမိ ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည့္ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးစံုရွိနိုင္ပါသည္

စစ္အစိုးရ မဘသ ၉၆၉ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားအား တြန္းလွန္ရန္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ မႈကိုမဆို က်ြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္ရန္ တားဆီးရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ

အဆိုပါ တုန္႔ျပန္မႈမွန္သမ်ွသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရနွင့္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူရမ္းကားမ်ား မဘသႏွင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ဝင္းမ်ားက၎ တို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္

မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမွ လက္မခံ မယံုၾကည္ အားမေပးေသာ္လည္း

(လူအမ်ားကို အၾကမ္းဖက္လိုစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည့္လုပ္ရပ္မ်ား ရွိေနေသးသ၍)

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက အ့ံၾသစရာ မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: