“ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္တာကို ဥပေဒျပဌာန္းျပီး လုပ္မလို႔လား ”

“Is ‪#‎Myanmar‬ regime legalizing violations of human rights?” (Dr Zarni)

“ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္တာကို ဥပေဒျပဌာန္းျပီး လုပ္မလို႔လား ”

စည္သူေအာင္ျမင့္
မဇၥ်ိမ သတင္းစာ၊ ၃-၂-၁၅။ စာ-၆။

ျပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း (၄) ခုထဲက (၂) ခုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း
အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးပါျပီ။ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္း (၂) ခုကေတာ့ ကိုးကြယ္ရာ
ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ လူဦးေရ တုိးပြားႏွဳန္း
ထိန္းညွိျခင္း ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ဥပေဒၾကမ္း တို႔ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ ေဆြးေႏြးခဲ့မွဳေတြကို ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္း
ေကာ္မတီ လက္ထဲ ေရာက္သြားပါျပီ။ ဒီ ဥပေဒ ႏွစ္ခုနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဘယ္လို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲ၊ အဲဒီ အထဲကမွ “လူဦးေရ
တုိးပြားႏွဳန္း ထိန္းညွိျခင္း ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ
ဥပေဒၾကမ္း” ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ၊ ဘယ္လို ေပၚေပါက္လာသလဲ၊ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္း
ျပဌာန္းျဖစ္ရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ ဆုိတာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။


အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခု ေဆြးေႏြးတာ
အေတာ္ေလးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သံုးႏွဳန္းတဲ့
စကားလံုးေတြ ျပင္းထန္လြန္းတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကေတာင္ သတိေပးတာ ျမင္ရပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ
ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အမတ္
ဦးဇုန္လွယ္ထန္က ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳး ျပဌာန္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ တကယ့္ ဘာသာေရး
အစြန္းေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တယ္၊ အဲလို ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တဲ့
ႏုိင္ငံေတြမွာ ေန႔စဥ္ ေသြးထြက္သံယိုမွဳေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အထိ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ ကခ်င္ျပည္နယ္အမတ္ ဦးေဂ်ေယာဂူ ကလည္း သာသနာေတာ္ကို ျခံစည္းရိုး
ခတ္ခ်င္ရင္ မိမိရဲ႕ ဘာသာ သာသနာ ထဲမွာပဲ ခတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က
ဘာသာေရးကို ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ သင့္ပါဘူး ဆိုျပီး
ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းအမတ္
ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္ကေတာ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္သူေတြ၊
ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူေတြကိုတင္မက အေမရိကန္က
လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုပါ ျပစ္တင္ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္၊
အဲလို တစ္ပါးသူကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိတာမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔ ဥကၠဌ
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က သတိေပးခဲ့ရပါေသးတယ္။

“လူဦးေရ တုိးပြားႏွဳန္း ထိန္းညွိျခင္း ဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ဥပေဒၾကမ္း” ရဲ႕ အသက္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၃ ျဖစ္ျပီး
ခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အဖြဲ႕ႏွင့္
တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕တို႕သည္ မိမိတို႔ ေဒသအတြင္း လူဦးေရ
သိပ္သည္းမွဳ မ်ားျပားျခင္း၊ လူဦးေရ တိုးႏွဳန္း ျမင့္တက္ျခင္း၊
ကေလးေမြးဖြားႏွဳန္း ျမင့္မားျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေသႏွဳန္း
ျမင့္မားျခင္း ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္ႏွဳန္း ျမင့္မားျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ ႏွင့္ သယံဇာတ အခ်ိဳးညီမွ်မွဳ မရွိျခင္း၊ လူမွဳ
စီးပြားေရး အညႊန္းကိန္းမ်ား နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ
လံုေလာက္မွဳ မရွိျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္ျခင္း ရွိမရွိ သံုးသပ္ႏုိင္ရန္
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဇ။္ အကူအညီ ရယူ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္သည္” လို႔
ဆိုထားပါတယ္။ ေနာက္ပုဒ္မေတြမွာ ဆက္ျပီး ေဖာ္ျပထားတာေတြက ေဒသတစ္ခု၊
ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ဟာ အဲလို အေျခအေန ေပၚေပါက္တယ္ ဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပ၊
အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ အထူးေဒသအျဖစ္ အမိန္႔စာထုတ္ျပီး လူဦးေရ တိုးပြားတာကို
ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒီ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးတဲ့
အမတ္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရဟာ နဂိုခန္႔မွန္းထားတာ သန္း ၆၀၊ တကယ္
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္လိုက္ေတာ့ ထြက္လာတာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္၊ ဒါေၾကာင့္
လူဦးေရ တိုးပြားႏွဳန္း ထိန္းညွိျခင္း ဆိုတာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးနဲ႔
မဆိုင္တာ ေသျခာေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ေဒသ တစ္ခုခု အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး
ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္တယ္ လို႔
ဆုိပါတယ္။

အမွန္ပါပဲ။ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္က ရိုဟင္ဂ်ာ၊ဘဂၤလီေတြ ေနထိုင္တဲ့ ဘူးသီးေတာင္
ေမာင္းေတာ ဘက္ကို ရည္ရြယ္တာ အလြန္ရွင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ လ၀က ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီနဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ
အဲဒီ ေဒသက ဘဂၤလီ၊ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္တာ ရွိသလား၊
နယ္ေက်ာ္ မသြားရ တားျမစ္တာ ရွိသလား၊ ကေလး ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ယူရမယ္ ဆိုျပီး
အတင္းအၾကပ္ တားျမစ္ထားတာမ်ိဳး ရိွသလား ဆိုျပီး ေမးခြန္းထုတ္တာ
ခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဦးခင္ရီနဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ သူတို႔ အစိုးရမွာ
အဲလို ေပၚလစီ မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ေဒသ
လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆိုျပီး ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ
မိသားစုကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာ၀င္ တစ္စု အေပၚ ခြဲျခားျပီး သီးသန္႔
ဖိႏွိပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ အျဖစ္ ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲဒီ ေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အဓိက ျပသနာဟာ အစိုးရကေန ဘဂၤလီ
ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဧရိယာ တစ္ခုထဲမွာ ပိတ္ေလွာင္သလို ထားတာကေန စျပီး
ျမစ္ဖ်ားခံတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ
ေကာင္းေကာင္း မရတာေတြကလည္း လူေနမွဳ ဘ၀ ကို ပိုဆိုးေစပါတယ္။

အားလံုးသိၾကျပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤလီ ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇
သိန္းေက်ာ္ေလာက္ဟာ White Card လို႔ေခၚတဲ့ ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္ေတြပဲ
ကိုင္ထားႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံသားမွန္း၊ ဘယ္ အဆင့္အတန္းမွန္း
မစိစစ္ရေသးတဲ့ လူေတြလို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစိုးရက အဲဒီ White Card ေတြ
စျပီး ထုတ္ေပးခ်ိန္န႔ဲ တြက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ ရွိပါျပီ။ ဒီ
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အစိုးရဟာ အဲဒီ ဘဂၤလီ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ (၇) သိန္းနဲ႔
ျပည္တြင္းက လူ တစ္သိန္း၊ စုစုေပါင္း ၈ သိန္းေလာက္ကို ႏုိင္ငံသားေတြလား၊
ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူေတြလား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားေတြလား၊

ႏုိင္ငံျခားသားေတြလား စသျဖင့္ စိစစ္ခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏိုိင္ငံက
ခိုး၀င္လာသူေတြ ဆိုတဲ့ ခုိင္လံုတဲ့ အေထာက္အထား ေတြ႕ရင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ
ျပန္ပို႔ဖို႔ အေရးဆိုတာေတြ သံေရးတမန္ေရး စကားေျပာတာေတြ လုပ္ရပါမယ္။
ခုေတာ့ အဲလို စိစစ္မေပးပဲ ေဒသတစ္ခုထဲ ပိတ္ေလွာင္ထား၊ ဘယ္ကိုမွလည္း
သြားခြင့္မေပးပဲ သီးသန္႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္မွဳေတြ လုပ္ေနတဲ့အတြက္
လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုးဆုိးရြားရြား ခ်ိဳးေဖါက္တယ္ ဆိုျပီး စြတ္စြဲခံေနရတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ခုခ်ိန္ထိလည္း အဲဒီ ေဒသက ဒုကၡသည္ေတြ သူ႕ေနရပ္ သူ
ျပန္ေနထုိင္နုိင္ေရးကိစၥနဲ႔ White Card ျပသနာ ေျဖရွင္းမေပးေသးပဲ
တစ္ေလ်ာက္လံုး လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္လာတာကို “လူဦးေရ တုိးပြားႏွဳန္း
ထိန္းညွိျခင္း ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ဥပေဒ ” ျပဌာန္းျပီး
တရား၀င္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမတ္ေတြနဲ႔
လႊတ္ေတာ္ တာ၀န္ရွိသူေတြ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို အေသအျခာ စိစစ္ျပီး ျပဌာန္း
သင့္မသင့္ ကိစၥကစ ျပန္ စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

စည္သူေအာင္ျမင့္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: