ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေခြးဘီလူး ၀ီရသူ

ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေခြးဘီလူး ၀ီရသူ
===================

ျမန္မာ့အၾကမ္းဖက္သမား ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး ၀ီရသူသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မရႏုိင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္က်ခံရေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အျခားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။

စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အမ်ားစုက မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ေဇာင္းၾကြေနသူကုိ အစိုးရက အဘယ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေပးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား သိရွိထားၾကသည္။

၎သည္ ရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအား လူမ်ိဳးေရး သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ မုန္းတီးေရးရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏုိင္ရန္အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္သူအျဖစ္ အစိုးရ၏ ေခြးဘီလူး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

၀ီရသူသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဟာေျပာစည္းရုံးသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ၎မွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအတြက္ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုလႊမ္းမုိးေသာ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ရွိ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ မုန္းတီးေရး ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ကမ္ပိန္းမ်ားကို ၎၏ ၉၆၉ ဖက္ဆစ္လႈပ္ရွားမႈက ဦးေဆာင္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရက္စက္ၾကဳမ္းၾကဳတ္စြာ အသုံးေတာ္ခံမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ မြတ္စလင္တို႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ ယင္းမုန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ မသင့္ျမတ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္မူ အသက္အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနမ်ားမွာ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္၏။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားခရိုင္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ေၾကာက္လန္႔တၾကားရွိေနၿပီး ဗုဒၶဘာသာတုိင္းျပည္ရွိ မိမိတို႔၏ မူလဌာေနကိုပင္ ျပန္မသြားလိုၾကေခ်။

ယင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္၀ါဒက ၎၏သားေကာင္ကို မည္သုိ႔ျပဳမူခဲ့သလဲဆိုသည္ပင္။ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ား အား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈတုိင္းတြင္ ၀ီရသူေထာင္က ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎၏ လက္ရာေျခရာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားက ၀ီရသူသည္ မိမိကုိယ္ကို မေကာင္းဆိုး၀ါး မာရ္နတ္တစ္ေကာင္အျဖစ္ သရုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ ရန္ဟီလီအား “ဖာသည္မ”“ေကာင္မ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဆဲေရးတိုင္းထြာခဲ့ျခင္းပင္။
မစၥလီ၏ ျပစ္မႈက ဘာမ်ားပါလိမ့္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၁၀ရက္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီးေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ မစၥလီက ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္အဆုိျပဳထားသည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ႏွင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈတို႔ပါ၀င္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကုလကိုယ္စားလွယ္ကို အမ်ားျပည္သူအေရွ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာတုိ႔က ေဖာ္ျပသည္။

“က်ဳပ္တုိ႔က မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဟိုေကာင္မက တစ္ခုမွမေလ့လာဘဲနဲ႔ ေ၀ဖန္တယ္……. ကုလသမဂၢထုိင္ခုံေပၚမွာေရာက္ေနတယ္ဆုိၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ကို လူႀကီးလူေကာင္းလုိ႔ ေအာက္ေမ့မေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားဟာ က်ဳပ္တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ ဖာသည္မ ပဲဗ်”ဟု ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ ၎က ေျပာဆိုသည္။

၎၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားေျပာဆုိမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ ျမန္မာအစုိးရကမူ ၎၏ ေခြးဘီလူး အယုတအနတၱ ဘုန္းႀကီး ၀ီရသူအား အေဟာင္မပ်က္ အသံေပးထြက္ေစခဲ့သည္။

စာေရးသူအဖုိ႔ အံ့ၾသစရာမဟုတ္။ ၎သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ပိတ္ေလွာင္ခံရေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား လူမ်ိဳးေရးသုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အစုိးရ၏ ကစားပြဲအတြက္ အသုံးေတာ္ခံရန္ ေမြးျမဴခံရေသာ အစိုးရလူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သဲလြန္စရၿပီးျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Fortify Rights ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္တုိ႔အား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွာ အစိုးရမူ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ျပသထားသည္။ ယင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေထာက္ အထားမ်ားအရ အစိုးရ၏ အမိန္႔မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေထာက္အထား ၁၂ ခုကုိ Fortify Rights အဖြဲ႕က သုံးသပ္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္တုိ႔၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္ရန္ အစိုးရက မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆုိပါ မူ၀ါဒတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ ကေလးေမြးဖြားခြင့္၊ အိုးအိမ္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ ၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈတုိ႔ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားသည္။ ခြင္ျပဳခ်က္မရဘဲ တစ္ၿမိဳ႕မွ တျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တျခားေနရာသို႔ ထြက္ခြာခြင့္တုိ႔ကို ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အတြက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔အတြက္ ကေလး ၂ ဦးထက္ ပုိမယူရန္ အစိုးရက စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရွိရသည္။

Fortify Rights အဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ၁ႏွစ္နီးပါးၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူသတ္ႏႈန္းအဆင့္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား မ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေရးေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲရန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အသိုင္း အ၀ိုင္းၾကားတြင္ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းမရွိ။ ၿပီးခဲ့အပတ္က ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ႏုိင္ငံသားအခြင့္ေရးေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကို မလႊဲသာမေရွာင္သာ လုပ္မည့္ပုံမေပၚ။ ၎၏ ေခြးဘီလူးက မိမိတို႔ အဖြဲ႕၀င္ထားေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းကုိပင္ ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ ေစာ္ကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ကုလလူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး ဇိုက္ရအဒ္အလ္ဟူစိန္က မစၥလီကို လူသိရွင္ၾကားတုိက္ခိုက္မႈအပါအ၀င္ မည္သည့္ မုန္းတီးေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ၀ိုင္း၀န္းရႈတ္ခ်ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တုိက္တြန္းသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွာ ၾသဇာေညာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာ္ဘီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရွိသျဖင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မဆို ၀ီရသူအေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမိပါက ဖက္ဆစ္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္မာန္မဲျခင္းကို ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံသရျဖစ္မိသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက မေမွ်ာ္လင့္ထားသည္တုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ႏုိ္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအဖို႔ အရူးလုပ္ခံရဖြယ္ရွိသည္။ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုိ႔ မ်ိဳးတုံးလာမႈကို ရပ္တန္႔သင့္သည္။

စာေရးသူ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာခဲ့သလို ေသာင္းက်န္းေနေသာ ျမည္းကို မုန္လာဥေကၽြးၿပီး မလွည့္စားပါႏွင့္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပယ္ခံ အစိုးရႏွင့္ ၎၏ ေခြးဘီလူး ၀ီရသူတုိ႔အတြက္ ခါးသီးေသာ ပိတ္ဆို႔ျပစ္ဒဏ္မ်ားကသာ အပိုးက်ိဳးေစႏုိင္ပါမည္။ ၎တို႔ နာက်င္လာပါက ၎တို႔၏ နာက်င္မႈကို မည္သို႔ ကုစားရမည္ကို သိလာလိမ့္မည္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ မေကာင္းဆုိး၀ါး အမူအက်င့္တို႔ကို အေကာင္းဘက္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မည္။

Myanmar Muslim Media Ref : – Asian Tribune တြင္ေဖာ္ျပေသာ “Wirathu – the pit bull of Myanmar regime” ေဆာင္းပါးကို စုိင္ဖုလႅာဟ္(Myanmar Muslim Media)က ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: