ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၃ / ၂၀၁၅ ) အား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း

Thetka Moe Nyo Pyinmana, Myanmar ·

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၃ / ၂၀၁၅ ) အား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ မိဘျပည္သူမ်ားသို႔
ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားခ်က္ အား တစ္ခ်က္ျခင္း ေထာက္….ခံ ပါမည္၊ ေထာက္ခံေသာစာသားမ်ားကို ကြင္းထဲတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္၊

၁။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနွင့္ လူမႈ စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအပိုင္းမွလည္း တာဝန္သိသိျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သျဖင့္ ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

(မွန္ပါသည္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေတာင္းေကာင္းရံု၊ ဆန္ရွင္သိမ္းပါဟု ေျပာေကာင္းရံုေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရရိွခဲ့ပါသည္)

၂။ တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွသာ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(မွန္ပါသည္၊ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမွဳရိွရပါမည္၊ ထိုမွ်မက ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တည္းခြင့္ပါရိွရပါမည္၊ ဘယ္ငိုးမတားကမွ ျပည္သူကို တို႕ကေစတနာနဲ႕ လုပ္တာ၊ တို႔လုပ္သလိုၿငိမ္ေနဟု ေျပာခြင့္မရိွပါ၊ )

၃။ မိမိတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရျပီး အဖက္ဖက္မွ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ား ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္နွာပ်က္စရာမ်ားကို မိမိတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပီး ျဖစ္ပါသည္။

(အင္မတန္မွန္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္အာဏာကို လုယူထားေသာ အစိုးရကိုယ္တိုင္မွ ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေသာျပည္သူမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ထုျခင္း၊ လယ္သူမႀကီးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ရွက္တတ္လွ်င္ မ်က္ႏွာေဖၚစရာပင္မရိွပါ။ ျပည္သူျပည္သားတို႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္မွ အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ကမာၻ႕အလယ္တြင္မ်က္ႏွာပ်က္ရပါသည္)

၄။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လြတ္လပ္မႈနွင့္အတူ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(မွန္ပါသည္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ထိုသို႕ ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ အစိုးရသည္လည္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း၊ ျပည္သူကို ႏွိပ္စက္မွဳကင္းျခင္း၊ တာဝန္ယူရဲျခင္း၊ မ်က္ႏွာေျဗာင္မတိုက္တတ္ျခင္း၊ ျပည္သူကို ၿခိမ္းေျခာက္မွဳကင္းျခင္းတို႕ပါ လိုအပ္ပါသည္)

၅။ ယခုအခါ အမ်ိုးသားပညာေရးဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ဥပေဒနွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵမ်ားကို မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သည္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(မွန္ပါသည္၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီေစရန္ တိုင္းျပည္၏ အသည္းႏွလံုးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ကို ကန္႕သတ္တားျမစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရပါလိမ့္မည္)

၆။ ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ေက်ာင္းသား အမည္ခံသူမ်ား၊ ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အားေပးအားေျမာက္ျပဳေနသည့္ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပတ္သက္ေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(မွန္ပါသည္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေျမာက္ေပး၍ ရပါသျဖင့္ အစိုးရလိုလားေသာ ဝွိဳက္ကတ္မဲေပးခြင့္၊ ကုလားမ်ားအားလည္လွီးခြင့္အတြက္ ဆႏၵျပၾကပါရန္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွ ဦးစီး၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျမွာက္ေပးေစလိုပါသည္)

၇။ သို႔ပါ၍ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔နွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

(ယခုစာသည္ ပူးေပါင္းေသာ စာျဖစ္ပါသည္)

**********************************************************

Lwin Oo Hmuu Zaw
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၃ / ၂၀၁၅ )

၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္
၁၃၇၆ ခု၊ တပို့တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္

■အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ မိဘျပည္သူမ်ားသို႔
ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားခ်က္ ■

၁။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနွင့္ လူမႈ စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအပိုင္းမွလည္း တာဝန္သိသိျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သျဖင့္ ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွသာ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မိမိတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရျပီး အဖက္ဖက္မွ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ား ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္နွာပ်က္စရာမ်ားကို မိမိတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပီး ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လြတ္လပ္မႈနွင့္အတူ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ယခုအခါ အမ်ိုးသားပညာေရးဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ဥပေဒနွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵမ်ားကို မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သည္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ေက်ာင္းသား အမည္ခံသူမ်ား၊ ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အားေပးအားေျမာက္ျပဳေနသည့္ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပတ္သက္ေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၇။ သို႔ပါ၍ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔နွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

(သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔)

[Source-http://www.president/-office.gov.mm/zg/…]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: