မိတ္ေဆြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားခင္ဗ်ား … အျခားဘာသာမ်ားအား ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ၾကပါရန္

မိတ္ေဆြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားခင္ဗ်ား …
ယခုအခ်ိန္၌ မဘသ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားက လူမ်ဳိးဘာသာမုန္းတီးေရးတရားမ်ားျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ တုိက္ခုိက္ေနသျဖင့္-
ေအာက္ပါအတုိင္း ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကုိ အႏွစ္သာရ မပ်က္ပဲ မူတမ်ဳိးျဖင့္ အေရးအသားေျပာင္းထားသည္ကုိ ဖတ္႐ွဳ၍ –
အျခားဘာသာမ်ားအား ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ၾကပါရန္

ေလးစားစြာပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

(၁) တစ္ဆင့္ၾကားသိ႐ုံမွ်ျဖင့္လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၂) မိ႐ုိးဖလာလက္ခံေသာ အယူမ ျဖစ္႐ုံနဲ ့လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။

(၃) ေကာလဟလအၾကားနဲ ့လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၄) က်မ္းစာနဲ ့မကုိက္ညီ႐ုံမွ်နဲ ့လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၅) ၾကံဆ၍ သိျခင္းမ်ဳိးနဲ ့လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၆) နညး္မွီ၍ ယူျခင္းမ်ဳိးျဖင့္လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(ရ) မဆီေလ်ာ္ပါဟု သုံးသပ္႐ုံမွ်ျဖင့္လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၈) အယူျခင္းမထပ္႐ုံမွ်ျဖင့္လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၉) ယုံအပ္သူရဲ ့ စကား မႃဖစ္႐ုံျဖင့္လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။
(၁၀) ဆရာစြဲနဲ ့လည္း မမွန္လုိ ့ မယူၾကနဲ ့။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: