ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္

ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ ႏုိင္ငံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္
==================================================
ရဲႏိုင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၀

ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈအ ထူးစုိးရိမ္ရေသာႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘာ သာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိမႈအပါအ ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ေျဖရွင္းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးတင္ဦးလြင္ကဆုိသည္။

‘‘လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေရးပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဘာသာေရးဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို အေမရိကန္အစုိးရနဲ႔ ကြန္ကရက္တုိ႔အား အသိေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦး တင္ဦးလြင္ကဆုိသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးခင္ ေမာင္ရီက အေျခခံဥပေဒပါဘာ သာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အ၀ ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘာသာ ေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈကိစၥ ရပ္တြင္ အထူးစုိးရိမ္ရေသာႏုိင္ငံ မ်ားစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို သိရွိလုိ ျခင္းေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အထူးစုိးရိမ္ရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကြန္ကရက္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔၏ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ေနသည္ဟုဦးတင္ဦးလြင္ ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈကိစၥမ်ား ရွိလာပါက သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေပးလ်က္ ရွိၿပီး ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီ ၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားကာ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသာမကလြတ္ လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ႏွင့္အတူ မ ေက်နပ္မႈမ်ားရွိလာပါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ထံသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီး ေျဖရွင္းေပး လ်က္ရွိေၾကာင္းဦးတင္ဦးလြင္ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထူးစုိးရိမ္ရေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အထူးစုိးရိမ္ရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္၊ အိရစ္ထ ရီးယား၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ဆူဒန္ ႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္တုိ႔ကိုသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပံုအညႊန္း=မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးဆန္ဆန္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု− ညီညီေဇာ္)
မူရင္း http://www.7daydaily.com ပါ အထက္ပါေဖၚျပခ်က္ကိုု Myanmar Muslim Media က ကူးယူေဖၚျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: