“ကိုုးကန္႕- ျမန္မာအစိုုးရ အျမႇီးျခင္းခ်ိတ္ သမိုုင္း”

“ကိုုးကန္႕- ျမန္မာအစိုုးရ အျမႇီးျခင္းခ်ိတ္ သမိုုင္း” By Moethee Zun
—————————————————–

ဖုုန္ၾကားရွင္ကိုု ရန္ကုုန္အေရာက္ ဟယ္လီေကာ္ပတာနဲ့ ပထမ ဆံုုးေခၚလာသူမွာ ၁၉၉၇ ခုုနစ္မွာ
ဒုု-တိုုင္းမႉး ျဖစ္ေနသည့္ ဗိုုလ္မႈးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ (ယခုု ဦးသိန္းစိန္ ) သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟုု သိရပါတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ ခင္ညြန္ ့အမိန္ ့အရ ၁၉၉၇ ခုုနစ္မွ၂၀၀၁ ခုုနစ္အတြင္းမွာ ၁၆ ေခါက္တိတိ ဟယ္လီ
ေကာ္ပတာႏွင့္ ေခၚေပးခ့ဲရေၾကာင္း စီအိုုင္ေအ မွတ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

ဘိန္းျဖဴကိုု ႏွစ္ဖက္စလံုုး ပူးေပါင္း ခ်က္လုုပ္ခဲ့ၾကတယ္လိုု ့လည္း DEA မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္က ဖုုန္ၾကားရွင္ကိုု လႊဲေျပာင္းေပးဖို႕ေတာင္းဆိုုခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာ ့တပ္မေတာ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြက မအပ္ခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံ့ သိကၡာ လြန္စြာ က်ဆင္းခဲ့ရပါသည္။

အကယ္၍သာ ဖုုန္ၾကားရွင္ကိုု အေမရိကန္
လက္ အပ္လိုက္လွ်င္ တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ
ဆိုသလို ဘိန္းခ်က္လုုပ္ငန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
လုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ထားတာေတြ
ေပၚကုုန္မွာ စိုုးလုုိ့ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးဟာ ဘိန္းလုုပ္ငန္း ကိုု
အမ်ားဆံုုး လုုပ္ကိုုင္ခဲ့သူလုုိ ့ စီအိုုင္ေအက
မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ကိုုးကန္ ့မွာ
တာဝန္က်တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္က တာ၀န္ရိွ
သူမ်ား ရန္ကုုန္ကိုုျပန္လွ်င္ ယာမားေဆးကိုု
သယ္ေဆာင္သြားေလ့ ရွိပါတယ္။

ယာမားေဆး ေဒၚလာ (၅၀၀) ဖုုိးက ရန္ကုုန္မွာ
ေဒၚလာ (၂၀၀၀) ခန္ ့ရပါတယ္။ ကိုုးကန္ ့ေဒသ
တာ၀န္က် ဗိုုလ္မႈးခ်ဳပ္ အဆင့္ ကေန ဗိုုလ္ၾကီး
အဆင့္ စစ္သားမ်ား အားလုံး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္
အားလုံး ပတ္သက္မႉ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုုန္ရိွ အေမ
ရိကန္ သံရံုုးက (၂၀၁၄) ခုုနစ္ အစီရင္ခံစာမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စစ္ဗိုုလ္မ်ား၏ မဂၤလာေဆာင္မ်ားတြင္ မဂၤလာ
လက္ဖြဲ႕ အျဖစ္ ကိုုးကန္ ့က ယားမား ေဆးျပား
မ်ားကိုု လက္ဖြဲ႕ၾကတယ္လုုိ ့လည္း အစီရင္ခံစာ
မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗမာျပည္ ျမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုုန္မွာ မူယစ္ေဆး၀ါး
အလြယ္တကူ ဝယ္ယူ သုံးစြဲလို႕ ရေလာက္
ေအာင္ ေပါမ်ားေစတဲ့ အဓိက တစ္ တရားခံ
ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ျပီး တရားခံ ႏွစ္
ကေတာ့ ဖုုန္ၾကားရွင္ရဲ ့ကိုုးကန္ ့တပ္ျဖစ္ပါ
တယ္။

တရုုပ္အစိုုးရက ကိုုးကန္ ့ကိုု ကူညီေနသည္
ဆိုုပါက တရားဝင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
လုုပ္ပါ။

ဗမာျပည္၏ အထင္ကရ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္
ဖုန္ၾကားရွင္၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု သိမ္းဆည္း
ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာပါ။ ထုုိသိုု ့မလုုပ္ပါ
က ေက်င္းသားလႈပ္ရွားမႈကိုု အာရံုုလြဲျခင္းမွ်သာ
ျဖစ္သည္။

“ကိုုးကန္ ့ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား”
————————

၁။ မႏၲေလး ဂရိတ္ေ၀ါ ေရွာ့ပင္စင္တာ
၂။ မႏၲေလး ဂရိတ္ေ၀ါ ဟုိတယ္
၃။ မႏၲေလးေတာ္၀င္ႏွင္းဆီေဆး႐ုံ
၄။ ၇၈ လမ္းေပၚက လူေနဆုိင္ခန္းမ်ား
၅။ ကသာ သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ုံ
၆။ နီကယ္ စက္႐ုံ
၇။ သၾကားခ်က္ စက္႐ုံ
၈။ အီသေနာ စက္႐ုံ
၉။ ကၽြန္းစုိက္ခင္း ဧက (၈၀၀၀)
၁၀။ တစ္႐ွဴး သုေတသန ဓာတ္ခဲြခန္း
၁၁။ အႀကီးျမန္ ယူကလစ္ စုိက္ခင္းမ်ား
၁၂။ မႏၲေလး သိပံၸလမ္းေပၚမွ ယူကလစ္
႔ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာ စုိက္ခင္းမ်ား
၁၃။ နန္းေတာ္ေဆး႐ုံ
၁၄။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚက
ေနအိမ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ႐ံုး

ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားရွိ ထုုိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
အားလုံးမွာကိုးကန္႕တို႕၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

ဗမာ နာမည္ ဦးတင္ေမာင္ (ခ) လီက်န္ရွင္း
အမည္ခံႏွင့္ လုုပ္ကိုုင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
(၁၆၈) သန္း ဖိုု ့ခန္႕ ရွိပါတယ္။

ျပည္ခုုိင္ျဖိဳး ပါတီ (ခ) ၾကံ့ဖြတ္ ပါတီထဲမွာလည္း
မူးယစ္ ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ရွိေနပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္ ကိုးကန္႔ ဘိန္းဘုရင္ငယ္မ်ား
စာရင္းမွတ္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။

၁)။ ပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပိုင္ေစာက္ခ်ဥ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ကိုးကန္႔ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ။

၂)။ လူကိုးရွီ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ။

၃)။ ဟိုေရွာက္ခ်န္း (ေခၚ) ဦးေဟာ္ (ေခၚ) ေဟာ္
ေလာက္စန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ။

၄)။ ေက်ာက္ဒယ္ခ်န္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ပါတီ။

၅)။ ျမင့္လြင္ (ေခၚ) ဝန္ခိုးတာ့၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးပါတီ။

ကိုုးကန္ ႏွင့္ ့ ျမန္မာ – သူတိုု ့မၾကာခင္ ေစ စပ္မယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လုုပ္မယ္။ MPC ထံကိုု ေရာက္လာ
မယ္။ တရုုပ္အစိုုးရက ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ ေနျပီ
ဟုု သိရပါတယ္။

‘(အကယ္၍ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုု ျငင္းဆိုုမဲ့သူ
ရိွပါက အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထပ္မံ
ထုုတ္ေပးနိင္ပါတယ္)။

Moethee Zun
၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: