ဖုန္ၾကားရွင္မွ တစ္ကမာၻလံုးက တရုတ္ေတြကို လိပ္မူေရးသားထားတဲ့ စာထဲမွာ ငိုပြဲခ်ထားပါတယ္

ဖုန္ၾကားရွင္မွ တစ္ကမာၻလံုးက တရုတ္ေတြကို လိပ္မူေရးသားထားတဲ့စာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိက ဖတ္ခ်င္ေပမဲ့ တရုတ္လို နားမလည္တဲ့အတြက္ တရုတ္စာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မိမိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို အကူညီေတာင္းၿပီး ဘာသာျပန္ခိုင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စာက ေရွး တရုတ္စာအေရးအသားနဲ႔ ေရးထားတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ အပင္ပန္းခံ ဘာသာျပန္ေပးတဲ့ Rocky Mg Mg Shoutdi ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စာထဲမွာ ဖုန္ၾကားရွင္ဟာ ငိုပြဲခ်ထားပါတယ္။
တစ္ကမၻာလံုးက ျပည္ပေရာက္တရုတ္ေတြကို လူအင္အား ေငြအင္အားနဲ႔ ကူညီေပးဖုိ႔အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။ အက်ယ္ကို ေအာက္မွာ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
.

ကၽြန္ေတာ္ဖုန္ၾကားရွင္မွ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ျပည္ပေရာက္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားစာ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.
ဟိုးအရင္အစကတည္းကကိုးကန္႔လူမ်ိဳးတို႔ဟာတရုတ္လူမ်ိဳးရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္တယ္။ဟန္မင္းဆက္ထန္မင္းဆက္ကတည္းကျဖစ္တယ္။ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီးတရုတ္ျပည္ဟာဘိန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္အမ်ိဳးကိုပစ္ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းၿပီးဓားျပေတြျဖစ္။သူတစ္လူငါတစ္မင္းနဲ႔နယ္ေျမေတြခြဲကာကိုးကန္႔လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္းမိမိပိုင္ေဒသကေနထြက္ခြာၿပီးတျခားေဒသကိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါတယ္။
.
ေနာက္ပိုင္းတြင္တရုတ္ျပည္ႀကီးကံေကာင္းကာတရုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ေမာ္စီတံုးကဲ့သို႔ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေပၚေပါက္လာၿပီးတရုတ္ျပည္ႀကီးကိုတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးတရုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ကိုးကန္႔ကေတာ့ကံမေကာင္းပဲမိုးနတ္မင္း၏မမၽွတ့ဲစီမံမႈေၾကာင့္ကိုယ္ပိုင္ခြဲထြက္ခဲ့ရၿပီး2600 squ m ဧရိယာလူဦးေရ ၂သိန္းေက်ာ္တို႔ဟာတျခားလူမ်ိဳးလက္ထဲကိုက်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ဟာအတင္းသိမ္းပိုက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမကိုသိမ္းဆည္းထားခဲ့ၾကပါသည္။
.
ကၽြန္ေတာ္ဖုန္ၾကားရွင္ ငယ္စဥ္ကေတာ့ တုိင္းတပါး အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို မခံႏုိင္၍ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားစုစည္းၿပီး ကိုယ့္အရပ္ ကိုယ့္ေဒသကို ကာကြယ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လက္ခံသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဝ၊ ကခ်င္၊ စေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံရန္ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔ ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
.
ပထမ သက္တန္း ႏွစ္ ၂၀ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဘိန္းလံုးဝစိုက္ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ စီးပြားေရးကိုသာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကိုးကန္႔ေဒသ ဘိန္းကင္းစင္ၿပီး လူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနႏုိင္ကာ စီးပြားေရးသည္လည္း တစ္ေျဖးေျဖးေကာင္းမြန္တဲ့ဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ပါတယ္။
.
ထို႔ေနာက္ ကိုးကန္႔ေဒသ ဘိန္းပေပ်ာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဝင္ေငြထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အမုန္းတရားမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ခု ၈ လပိုင္းမွာ ေတာ့ ကတိေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့လက္ေထာက ္ပိုင္စြတ္ခ်ိဳင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုးကန္႔ေဒသကို ရုတ္တရက္ဝင္တုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စစ္တပ္ကေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရွိလုိက္တဲ့အတြက္ အက်အဆံုးမ်ားၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါတယ္။
.
ပိုင္စြတ္ခ်ိဳင္အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုးကန္႔ေဒသဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွလည္း အာဏာျပၿပီး ရြာမ်ားကို အဓမၼ သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ့ညီအစ္ကိုမ်ားကို အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ အမ်ိဳုးသမီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး အႏိုင္က်င့္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ား ေထာင္ေသာင္းမက ဒုကၡ ၡေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။
.
ယုတ္မာေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ပိုင္စြတ္ခ်ိဳင္……. အညိွဳးရွိပါက ကၽြန္ေတာ့ကိုသာ လာသတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့လူမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ့ကေလးေတြမွာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ မိန္းမသားေတြမွာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ တရုတ္ျပည္မွာ ဘိန္းစစ္ပြဲၿပီးသြားတာ ႏွစ္တစ္ရာေလာက္ရွိၿပီျဖစ္ေပမဲ့ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳး ၂ သိန္းေက်ာ္ေနတိုင္တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသမွာေတာ့ ခုထိ ဒုကၡ ခံစားေနရတုန္းပါဘဲ။ အဲဒီဘိန္းစစ္ပဲြတုန္းကလို ဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံစားေနရတုန္းပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီအျဖစ္ေတြ ျပန္ေတြးမိတုိင္း မ်က္ေရက်ရၿပီး အေသေျဖာင့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
.
ကၽြန္ေတာ္ဟာ အခုဆိုရင္ အသက္ႀကီးပါၿပီ။ လက္နက္ခ်ၿပီး ေအးေဆးအနားယူသင့္တဲ့အရြယ္ေရာက္ေနပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့လူမ်ိဳးအတြက္ ကၽြန္ေတာ့အသက္က မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့လူမ်ိဳးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အင္အားေတြျပန္လည္စုစည္းၿပီး ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေအာင္ တုိက္ခိုက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွ တကမၻာလံုးရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအား အမ်ိဳးကို ခ်စ္ပါက ကၽြန္ေတာ့အား လူအင္အား ေငြအင္အား တတ္ႏုိင္သေလာက္ကူညီၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္မွ ရုိေသစြာ ကန္ေတာ့ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါတယ္။

အသက္ ၈၅ ႏွစ္၊ ဖုန္ၾကားရွင္

彭家声《告世界华人同胞书》
2015-02-12 彭家声 缅甸在线

炎黄子孙,同宗同源;今20余年万果敢华人大难,家声泣血以告我天下同胞:

自炎黄之始,果敢即为中华之一隅;有汉唐以来,先民皆为华夏之苗裔。鸦片战争以来,天降大不幸于中国。异族入寇,裂我国土,欺我百姓。值此之际,果敢流离颠沛于异邦矣!

后天佑中华,毛泽东主席领导中国人民共产党成立中华人民共和国。中华为之一统,华人为之骄傲!然果敢不幸!天道不公,独弃吾土!2600平方公里,20余万百姓,一旦臣虏于异族之手!缅人强横,欺凌吾民,知我无助,践踏吾土。

家声少年时,不堪欺辱!遂举义旗,带领果敢子弟保境安邦。后加入缅共,接受共产主义思想。同佤、克钦等各族兄弟并肩战斗,外抗强侮!终于同缅人达成协议,成立果敢第一特区,为果敢人民争取到民族自治和地区自治的权利。

第一特区成立20年,我们全面禁毒,发展经济,欢迎各界华人参与建设,终于迎来了果敢全境无毒品,人民安居乐业,经济欣欣向荣的大好局面。

然而,果敢禁毒触犯了缅军方利益,使彼怀恨在心!2009年8月,缅军背信弃义,勾结我部叛徒白所成为内奸,悍然向我果敢同盟军发起突袭,我军猝不及防,损失惨重,被迫战略撤离。

白伪傀儡政权成立后,果敢已不复属华人矣!毒品重新泛滥,缅人耀武扬威!侵村掠寨,奴役我兄弟;破门入户,奸淫我姐妹;强征暴敛,鱼肉家乡父老;强取豪夺,敲诈果敢华人!家破人亡被迫流离失所者数以千万计!

强横缅人,奸贼白所成!若有恩怨,千刀万刃可加于我一人一身!与父老乡亲何干?与果敢华人何干?黄口小童何罪?白发老翁何辜?试问天下,谁知此时此刻,鸦 片战争百余年后,仍有20余万华人正饱受异族欺凌?以中国强盛如今日,仍有20余万同胞正度日如年?家声每念及此,泪流满面,痛不欲生!

家声老矣!本当退守林泉,度此余年!奈何民族大义当前,何惜小我?故以风烛残年,老迈之力,重招旧部,再战果敢!舍此残生,必为家乡父老和果敢华人重新争 取到民族自治和地区自治之权利!今特告我世界华人同胞,愿以同根同族为念,出钱出力,以救我百姓;发言发声,以壮我军威!

八十五岁彭家声叩首

credit: Sai Thurin Lynn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: