ဝႈိက္ကဒ္မဲ၊ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴ၊ ကုုိးကန္႔

ဝႈိက္ကဒ္မဲ၊ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴ၊ ကုုိးကန္႔

လူေတြ သိထားတာက ဝႈိက္ကဒ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္တယ္။ အမွန္က ဝႈိက္ကဒ္မဲနဲ႔ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနျပီ။

ဝႈိက္ကဒ္မဲဆုုိတာ ရခုုိင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္ေတြဆီက ဥပေဒနဲ႔အညီ ထုုတ္ေပးထားတဲ့ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုုံတင္ကဒ္ေတြကုုိ ဥပေဒမဲ့ အႏုုိင္က်င့္ သိမ္းယူျပီး အစားထုုိး ထုုတ္ေပးထားတဲ့ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုုိ ဆုုိတယ္။ ယာယီဆုိျပီး ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ မလဲေပးဘဲ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာ ျပသနာေတြနဲ႔ အစဥ္ရႈပ္ေထြးေနေအာင္ တမင္ညစ္ပတ္ထားတာလည္း ျဖစ္တယ္။ (ျမန္မာျပည္အႏွံ႔က တုုိင္းရင္းသားေတြကုုိ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ဝႈိက္ကဒ္ကုိ ဒီေနရမွာ မေဆြးေႏြးပါ။)

ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴဆိုုတာ ျပည္ဖ်က္မဲ့အစုုိးရက မေတာ္ေလာဘနဲ႔ အျမင္တုိ အသိေခါင္းပါးစြာ ဥပေဒကုုိ မထီမဲ့ျမင္လုုပ္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံက တရုတ္ေတြကုိ တာဝန္မဲ့ ဗရမ္းဗတာ ထုုတ္ေပးထားတ့ဲ ဝႈိက္ကဒ္ျဖစ္တယ္။ ယြမ္ငါးေထာင္ေပးသူတုုိင္းကုုိ ဗဟုုိအစုုိးရက စီမံခ်က္ခ်ျပီး အလြယ္တကူ ထုုတ္ေပးထားခဲ့တာပါ။

ဝႈိက္ကဒ္မဲ(သာမန္ဝႈိက္ကဒ္) ေပးျခင္းခံထားရသူ၊ လုယက္၊ အၾကမ္းဖက္၊ သတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္ခံ ရခုုိင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္ေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရနဲ႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ၊ ရခုိင္သံဃာေတြရဲ့ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလာခြင့္ေတြ စနစ္တက် ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႔ ထားမႈေၾကာင့္ ဒုုကၡသည္စခန္းေတြမွာ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ယေန႔တုိင္ ဆင္းရဲ ငတ္ျပတ္ ခ်ိ႕တဲ့ သိမ္ငယ္စြာ ေနထုိင္ၾကရဆဲျဖစ္တယ္။

ယြမ္ငါးေထာင္ေပးလုိက္တာနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံမွာ ခ်က္ခ်င္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာ၊ အေျခစိုုက္ အုိးအိမ္ဝယ္ယူ စီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းႀကီးေတြ အခုုိင္အမာလုပ္ေနၾကတဲ့ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴကုုိင္ေတြကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာေမြး၊ တရုတ္စကားေျပာ၊ ခုိးဝင္တရုတ္ေတြျဖစ္တယ္။

ဝႈိက္ကဒ္မဲေပးထားခံရသူ ရခုုိင္ျပည္နယ္ မြတ္စလင္ေတြဟာ ဒီႏုိင္ငံကလဲြရင္ အျခားသြားစရာ၊ ေနစရာမရွိတဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေမြး၊ ဒီႏုိင္ငံမွာ ေသၾကရမဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံကသာ ကုုိယ့္ေျမ၊ ကုုိယ့္ေရျဖစ္လုုိ႔ ဒီႏုုိင္ငံအတြက္ အသက္ေပးၾကမဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္တယ္။

ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴေတြက လာကတည္းက သာလုုိ႔ လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ အက်ိဳးရွိသေလာက္ ေနၾကမယ္။ ဒီႏုုိင္ငံက ေတာကုန္ကုန္၊ ေတာင္ေျပာင္ေျပာင္ ရသေလာက္ အျမတ္ထုတ္္မယ္။ မသာတဲ့ မျမတ္တဲ့တစ္ေန႔ တရုတ္ျပည္ျပန္မယ္။ ဒီႏုိင္ငံနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူတုိ႔အမိႏိုင္ငံ တရုတ္ဘက္ကေနုျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကုိေတာင္ ျပန္တုိက္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္တယ္။

ဝႈိက္ကဒ္မဲေတြက ရခုိင္ျပည္မွာ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရတယ္။ ႏုိင္ငံသားကဒ္ စိစစ္ထုတ္ေပးျပီးသူေတြ အနည္းအက်ဥ္းေတာင္ ဆက္လက္အပိတ္ေလွာင္ ခံေနရဆဲျဖစ္တယ္။ (ဒီလူေတြ အစိစစ္ မခံၾကဘူးဆုိျပီး ငတုံးေတြက အျပစ္ဆုိၾကေသးတယ္။ စိစစ္ခံျပီး ႏုိင္ငံသားကဒ္ အသစ္ထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတာင္ အျပင္ထြက္ခြင့္ မေပးဘဲထားေတာ့ ဟုိက သူတုိ႔လုိ ငတုံးေတြ၊ ငရူးေတြမွ မဟုတ္တာ။ စိစစ္ျပီးလုိ႔ ဘဂၤါလီအျဖစ္ခံျပီးရင္လဲ၊ ဆက္ေလွာင္ထားမွာကုိ ဘယ္ေသာက္ရူးက လာျပီး စိစစ္ခံမွာလဲ။)

ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴ ကုိင္ တရုတ္ေတြက မေကြးတုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္အႏွံ႔ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးကုုိ တံခါးမရွိ၊ ဓါးမရွိ ေငြခင္း သြားလာ၊ အေျခစုိက္ျပီး စီးပြါးေရးလုပ္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြါးေရး ေသာ့ခ်က္ေတြ၊ အိမ္ ျခံ ေျမေစ်းကြက္ေတြကုိ လႈပ္ခတ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ အျမတ္ထုုတ္ေနၾကတယ္။ ဆင္းရဲသား ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ ဝမ္းစာ ထုုတ္ကုုန္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကုုိလည္း သူတုုိ႔ၿကုုိက္သလုုိ ေစ်းကစား ဂုုတ္ေသြးစုုပ္ေနၾကတယ္။

ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာ ဝႈိက္ကဒ္မဲသမား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲ။ ကုိးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ဘဲ ရွိပါတယ္။

ဝႈိက္ကဒ္မဲေတြရဲ့ ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ေမြးေသစာရင္းအတိအက် လဝကရုံးမွာ ရွိတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဘယ္သူတစ္ေယာက္မွ လဝကမသိဘဲ ခုိးဝင္လို႔မရဘူးလို႔ ဦးခင္ရီၾကြားခဲ့တာကုိ မွတ္မိၾကလား။ လူမေျပာနဲ႔ ႏြားေမြးရင္ေတာင္ နစကမွာ စာရင္းအတိအက် ရွိပါတယ္။ ႏွစ္တုိင္း အနည္းဆုံးတစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ျပန္စစ္ထားတာ ႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ပါျပီ။

မေန႔က ခုိးဝင္ ဒီေန႔ ဝိႈက္ကဒ္ျဖဴကုိင္ တရုတ္ဘယ္ေလာက္ ရွိေနျပီ ထင္သလဲ။ မႏၱေလးတိုင္း တစ္ခုတည္း တစ္သိန္းေက်ာ္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴကုိင္ ခုုိးဝင္တရုတ္ ေျခာက္သိန္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနပါျပီ။

ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴနဲ႔ ကုိးကန္႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္ေနသလဲဆုိတာ ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္။

အမွန္မေတာ့ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ အာဏာနဲ႔ စည္းစိမ္အတြက္ ဘိန္းသမားနဲ႔ေပါင္း ကုိယ္က်ိဳးရွာေနခဲ့လုိ႔ တုိင္းျပည္လုံျခဳံေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုုိ အခုုလိုု ထိခုိက္ရတာျဖစ္တယ္။ (မူးယစ္ဂိုဏ္းေတြမွာ ဆုိရုိးရွိတယ္။ သြား မပတ္သက္နဲ႔။ ပတ္သက္ျပီးရင္ ျပန္ထြက္လုိ႔ မရဘူး။ ထြက္ရင္ အေသထြက္ဘဲရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။)

ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ေၾကညာခ်က္အရ ဝႈိက္ကဒ္ေတြ တရားမဝင္ေတာ့ရင္ ယြမ္ငါးေထာင္ေပး ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴကုိင္ထားတဲ့ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျပီး စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ၿကုိးကုိင္ခ်ယ္လွယ္ေနသူ တရုတ္ေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးေတြကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုုိက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုု ၾသဂုုတ္လမွာ ဖုုန္ၾကားရွင္ကုုိ ေမာင္းထုုတ္ျပီး တရုုတ္ပုုိင္ ဘဏ္ေတြ၊ စီးပြါးေရးေတြကုုိ ျမန္မာအစိုုးရ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ အေခ်ာင္သိမ္းယူခဲ့တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးကုုိ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴကုုိင္ တရုုတ္ေတြ ဘယ္လိုုနည္းနဲ႔မွ ထပ္အျဖစ္မခံၾကေတာ့ပါဘူး။

ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴရဲ့ တစ္ခုုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္က ကိုုးကန္႔ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဖုုန္ၾကားရွင္ကုုိ ကိုုးကန္႔မွာ ျပန္လည္အေျခစုုိက္ အသက္သြင္းေရးက ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴကုုိင္ တရုုတ္ႏုုိင္ငံသားေတြအတြက္ ေသေရး ရွင္ေရးျဖစ္လာတယ္။

ဖုုန္ၾကားရွင္ အာဏာရမွ ဝႈိက္ကဒ္ျဖဴေတြအားလုုံး ပန္းေရာင္ကဒ္ကုုိင္ ကုုိးကန္႔တုုိ္င္းရင္းသား စစ္စစ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ရမွာကုုိး။

လႊတ္ေတာ္လည္း တက္ႏုုိင္မယ္။ ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ႏုုိင္တယ္။ သမၼတေတာင္ ျဖစ္ႏုုိင္ပါေသးတယ္။

တရုုတ္ျပည္သူ႔ ျမန္မာသမၼတ ႏုုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပါ့ဗ်ာ။

အရုုိးနဲ႔ စည္းရုုိးထုုိးမဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ေတြကလည္း ေၾကာက္ဖ်ားဖ်ား၊ ေျခေအးဝမ္းေယာင္၊ အသံဝင္၊ ႏွာေစးကုုန္ၾကျပီ။

ကုုိယ္ေဖာ္တဲ့ေဆး ကုုိယ္စားၾကေပေတာ့ စစ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတုုိ႔ေရ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: