သမၼတႀကီးေရးသည္ “ငါေသသြားေသာ္”

Maung Aye

ငါေသသြားေသာ္
————–
လူျပည္ေလာက လူဘဝကား
အုိရနာရ ေသရဦးမည္
မွန္ေပသည္တည္ ့။
သုိ ့တျပီးကား
ငါေသသြားေသာ္
ငါဖြားေသာေျမ ဤျမန္ျပည္သည္
အေျခစုတ္ျပတ္ ႀကံစုတ္ဖတ္လုိျဖစ္သင့္၏ ။

ငါ၏ကုိယ္ပြား ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ
လာဘ္စား၍သာ က်န္ရွိရာ၏။
ရုံးျပင္ကႏၷား ႒ာနမ်ားလည္း
ျခစားေလာက္တက္ပ်က္ေစရာ၏။

လယ္ယာသမား အလုပ္သမားႏွင့္
တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသားျပည္သူ
နလန္မထူနုိင္ေအာင္မြဲေစရာ၏။
ျပည္သူျပည္သား ဆင္းရဲသားတုိ ့
မ်ားျပားလ်က္သာ တုိးပြားရာ၏

ငါဦးခ်သည့္ ဘဘေရႊႏွင့္
ေမေမႀကိဳင္တို ့ တပ္ပုိင္ျပည္ပုိင္
ဆက္လက္ပုိင္ျပီး နိုင္ငံတစ္ခုလုံး
အေျကြးဖုံးကာ လုံးဝအေမွာင္
မေျပာင္မလက္က်န္ေစသတည္း။ ။

သမၼတႀကီးေရးသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: