သီတဂူဆရာေတာ္ဟာ မေလးရွားနိုင္ငံကို တရားေဟာ/ အလွဴခံဖို႔ လာေရာက္လိမ့္မယ္ သီတဂူမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ေစာ္ကားေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ား/လိမ္ညာခဲ့မႈမ်ား တို႔ ကို ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းျခင္း- တရားဝင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္

မေလးရွားနိုင္ငံနွင့္ နိုင္ငံတကာရွိ ရိုဟင္ဂ်ာညီေနာင္မ်ား

ျမန္မာမြတ္စလင္ႏွင့္ အျခားအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား-

မၾကာမွီ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ သီတဂူဆရာေတာ္ဟာ မေလးရွားနိုင္ငံကို တရားေဟာ/ အလွဴခံဖို႔ လာေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္-အခုလို မေလးရွားနိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္စဥ္မွာ

သီတဂူမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ေစာ္ကားေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ား/လိမ္ညာခဲ့မႈမ်ား

ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ကမ႓ၻာ့သမိုင္းတို႔ ကို လိမ္ညာေျပာဆို၍ အစၥလာမ္သာသနာအေပၚ မဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ မႈမ်ားကို

သီတဂူ သို႔ ရွင္းလင္းျပျခင္း/ သီတဂူထံမွ ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းျခင္း-တို႔ ကို တရားဝင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္-

သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ မေလးရွားနိုင္ငံရွိ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား- သို႔ တင္ျပၿပီး

တရားဝင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အခန္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ သီတဂူအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ နွင့္ ႀကိဳတင္ညွိနိႈင္း စီစဥ္ ထားသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: