၁၉၆၂ ခု၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ နဲ႔ေကာင္စီကိုဖ်က္သိမ္း ပညာသင္ေက်ာင္း အားလံုးျပည္သူပိုင္သိမ္း

၁၉၅၅ ခု၊ ဥပစာ (ခ) တန္းေအာင္ B. Sc (Engg) ပထမႏွစ္ ျဖစ္လာတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ အစိုးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘူး၊ အလႊာအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ေကာင္စီကအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး၊ ပါေမာကၡေတြ ပါ၀င္တဲ့ဆီးနိပ္အဖြဲ႕က ပညာေရးကိစၥကိုကိုင္တယ္။

ေက်ာင္းသားေတြထဲေရာ ဆရာေတြထဲမွာပါ လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံု။
အဂၤလိပ္စာသင္တဲ့ထဲ မ်က္ႏွာျဖဴေတြလည္းပါရဲ႕။

MBBS ဘြဲ႕ရရင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဆရာ၀န္သြားလုပ္လို႔ရတယ္။
အဂၤလန္တို႔ အေမရိကန္တို႔ကို ပညာသင္သြားတဲ့အခါ ၀င္ခြင့္မေျဖရဘဲ ဆက္သင္ခြင့္ရတာကိုၾကည့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း။

၁၉၆၂ ခု၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ နဲ႔ေကာင္စီကိုဖ်က္သိမ္း၊ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း၊ သာသနာျပဳေက်ာင္း။ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္း အားလံုးျပည္သူပိုင္သိမ္း၊ သင္ရိုးးညႊန္းတမ္းေတြျပင္ စသျဖင့္ထင္ရာလုပ္ရာကေန ေျခာက္ထဲဘက္စံု ထိုးဆင္းတဲ့ထဲ ပညာေရးလည္းပါသြားတာပါ။

ထင္ရာလုပ္တဲ့အျပင္ အေပါစားျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာ၊
က်ေနာ္တို႔ေခတ္က ပါေမာကၡဆိုတာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရ၊ အဲဒီထဲ Ph D ဘြဲ႕ရသူရွားမွရွား၊ ခုေတာ့ ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ တကၠသိုလ္၊ လမ္းတိုင္းမွာ ပါေမာကၡ၊ လူတိုင္းက Ph D ဘြဲ႕ရ။

ပညာေရးဆိုတာက မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အျမင္က်ယ္ အေျမာ္အျမင္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ပါ၀င္လာဖို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုပညာတတ္ေတြနဲ႔သာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အဆင့္ကိုျမွင့္တင္ႏိုင္မယ္မဟုတ္ပါလား ?

အဲဒီလိုပညာေရးစနစ္ရွိဖို႔ ဆိုတာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ အစိုးရလိုတယ္။ ဘက္မလိုက္တဲ့ တရားဥပေဒ က်င့္သံုးရမယ္။ ပိုင္ရွင္အလိုက် မဟုတ္ဘဲ အယ္ဒီတာမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသား ခြင့္ရွိတဲ့သတင္းစာေတြ မရွိလို႔မျဖစ္။

တျခားလူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနည္းတူ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြလည္း ရွိကိုရွိရမွာမို႔ ရန္သူလို႔ျမင္ဖို႔မသင့္။ က်ေနာ္တို႔ေခတ္က တကသ ကိုယ္စားလွယ္ တကၠသိုလ္ေကာင္စီထဲ ပါ၀င္တာကိုၾကည့္။

ယေန႔ပညာေရးျပႆနာဟာ စစ္အာဏာရွင္ဆိုတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါရဲ႕ ေဘးထြက္လကၡဏာမို႔ ပင္ရင္းကို္ၾကည့္ရမယ္၊ မ်က္စိတဆံုး အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ၾကည့္ရမယ္၊ ေဆးမီးတိုနဲ႔ကုလို႔မရ၊ ေရမန္းကိုအားကိုးလို႔မျဖစ္။ သို႔ေသာ္ အနာသိရင္ေဆးရွိ ဆိုသလို ဘယ္လိုကင္ဆာေရာဂါမဆို ေပ်ာက္ေအာင္ကုလို႔ရေနၿပီဆိုတာလည္း မေမ့ဖို႔ ေရးလိုက္ရေၾကာင္းပါ။

၂၀၁၅ ခု၊မတ္လ ၅ ရက္ေန႔။

credit; @Winmaung Gyi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: