မဘသဆရာေတာ္မ်ားအေနနဲ႕ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကရင္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီတို႕ရဲ႕ အသုံးခ်ျခင္းကို မခံမိေစဖို႕ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း

https://m.facebook.com/story.php…
ျမန္မာနိုင္ငံမွာကေတာ့ ဗုဒၶဝါဒေပ်ာက္ေနပါျပီ။ရခိုင္ကို ႀကည့္။မဘသ ကိုႀကည့္။၉၆၉ ကိုႀကည့္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဆုိတာကို ႀကည့္။နဇီဝါဒဥပေဒ။ျပည္သူကို ႀကည့္။နာဇီဗုဒၶအမ်ိဳးသားေရး ေရာစပ္ဝါဒကိုေထာက္ခံေနတယ္။
ကမၻာကျမန္မာနဲ႕သီရိလကၤာဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဆီက ဗုဒၶဝါဒအေႀကာင္းဘာေတြသိလိုက္ရလဲ။လူမဆန္တ့ဲလူသတ္မုဒိမ္းက်င့္လုယက္ဝါဒ။racism ဝါဒ ေတြပဲ ကမၻာကထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕ခြင့္ရခ့ဲ တယ္။ကုန္ျပီ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရပါသလဲ

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ဟိႏၵဴနဲ႕ မြတ္စလင္တို႕ေၾကာင့္လို႕ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရးၾကတယ္။

အမွန္မွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားဟာ ဗုဒၶသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ကပင္ သူတို႕ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးရည္မွန္းခ်က္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာစိုးလို႕ ဗုဒၶကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ကပိလဝတ္ျပည္က အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ ေဒဝဒတ္နဲ႕ မဂဓတိုင္းက အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ အဇာတသတ္တို႕ဟာ ဗုဒၶသာသနာကို အႀကီးအက်ယ္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတို႕ဟာ အယူအဆ ပြင့္လင္းတဲ့ ဝဇၨီတိုင္းကို အသုံးခ်သလို အတၲဝါဒကို လက္ခံတဲ့ အစြန္းေရာက္ျဗဟၼဏတို႕ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

အဇာတသတ္မွာ ဗုဒၶသာသနာကို သက္ဝင္ယုံၾကည္တဲ့ ခမည္းေတာ္ဗိမၺိသာရကို လုပ္ၾကံႏိုင္တဲ့သတၲိမ်ဳိး ရရွိေအာင္ နန္းတြင္းျဗဟၼဏေတြက ခက္ခက္ခဲခဲ ဘယ္ေလာက္အထိ လမ္းျပခဲ့ရမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေပါ့။

အဇာတသတ္က ဗုဒၶသာသနာကို သက္ဝင္ယုံၾကည္လာတဲ့ေနာက္မွာလည္း အဲဒီျဗဟၼဏေတြကပဲ အဇာတသတ္ရဲ႕ သားကို အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ႐ုိက္သြင္းၿပီး သူ႕ကို ျပန္သတ္ခဲ့တာပဲမဟုတ္လား။

အလားတူပါပဲ။ အေသာကမင္းလက္ထက္မွာလည္း အေသာကမင္းက တတိယသံဂါယနာတင္မင္းျမတ္ ျဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္ကို သက္ဝင္ယုံၾကည္လြန္းလို႕ နန္းလ်ာမဟိႏၵကို ရဟန္းဝတ္ေစခဲ့တယ္။ နန္းတြင္းမွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီျဗဟၼဏေတြက လႊမ္းမိုးထားေတာ့ ဘာမွ မၾကာပါဘူး၊ ဗုဒၶသာသနာဟာ ပူးသတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မဘသဆရာေတာ္မ်ားအေနနဲ႕ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကရင္ စစ္မွန္တဲ့ သာသနာကို က်င့္ၾကံၾကၿပီး အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီအခ်ဳိ႕ရဲ႕ အသုံးခ်ျခင္းကို မခံမိေစဖို႕ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း ဒီမွာ ေရးခ်င္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: