ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈအတြက္ ကုလ သတိေပး

မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅- ဇင္ဂ်န္းျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားအား တ႐ုတ္အစုိးရက ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တုိးလာျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ဟီနာ ဘီလီဖဲလ္ဒ္က ေ၀ဖန္လုိက္ၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရ၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ေပၚလစီမ်ားမွာ စုိးရိမ္စရာေကာင္းေနကာ မြတ္စလင္မ်ားအား အရွက္ရေစျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သတိေပးေျပာဆုိလုိက္သည္။

“အရွက္ရေစမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အင္မတန္စုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရမ္ဇာန္ဥပုသ္လမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္မႈကုိ စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မွာပါ” ဟု ဘီလီဖဲလ္ဒ္က မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ Reuters သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘီလီဖဲလ္ဒ္မွာ ဇင္က်န္းျပည္နယ္ရွိ အူဂြါမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားမွာ အဓိကျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ဇင္က်န္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕တာ္ အူရမ္ကြီ၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ကက္ရွ္ဂါရ္ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပု၀ါေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းကလည္း တ႐ုတ္အစုိးရမွာ အူရမ္ကီြတြင္ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀တ္႐ံုရွည္၀တ္ဆင္မႈကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ကုလမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ဘီလီဖဲလ္ဒ္မွာ တိဘက္ဘုန္းႀကီးမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိလည္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

“ေဘဂ်င္းဟာ ဘာသာေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို တကယ့္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနပါတယ္။ မတူညီတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းငယ္ေလးေတြၾကားထဲက ဆက္ဆံေရးကုိ အဆိပ္ေကၽြးေနတယ္။ ဂုိဏ္းေတြခြဲေနၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ ရဖုိ႔ ျပည္သူေတြတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကုိ ခြဲထုတ္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ အျခားကိစၥေတြမွာေတာ့ စူပါပါ၀ါျဖစ္ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစရာမွာေတာ့ အားနည္းပါတယ္”

အူဂြါမြတ္စလင္မ်ားမွာ တူရကီစကားေျပာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုျဖစ္ၿပီ ဇင္က်န္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္ကာ လူဦရ ၈ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ အဆုိပါ ဇင္က်န္းျပည္နယ္ကုိ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ဒဏ္ကုိ ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ခံစားေနရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရမွာ ဇင္က်န္းျပည္နယ္ရွိ အစုိးရအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ဘာသာေရးက်င့္သံုးမႈမ်ား မျပဳရဟု တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အ၀တ္အစား၊ အမွတ္အသားမ်ားကုိ ၀င္ဆင္ျခင္းမျပဳရဟုလည္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လတြင္မူ ဇင္က်န္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကာရာေမၿမိဳ႕တြင္ မုတ္ဆိတ္ရွိေသာ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ပု၀ါေဆာင္းထားေသာ၊ ၀တ္႐ံုရွည္၀တ္ထားေသာ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသံုး ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး အ၀တ္အထည္ဆုိင္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး၀တ္ ၀တ္႐ံုရွည္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ရသည္။

Ref: Onislam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: