ျငိမ္းခ်မ္းမႈျဖင့္ သာသနာကို ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း

ျငိမ္းခ်မ္းမႈျဖင့္ သာသနာကို ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၂၆၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အိႏၵိယႏုိင္ငံ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့ေသာ အေသာကမင္းႀကီးအေၾကာင္းသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါသည္။ သူသည္ သိန္းခ်ီေသာ တုိက္ပြဲက်သည့္ ရန္သူအေလာင္းမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး တရားရကာ ဗုဒၶဘာသာကိုကူးေျပာင္းခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားကို မဆင္ႏႊဲေတာ့ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေမတၱာတရားကို ရင္၀ယ္ပိုက္ကာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကို ရင္၀ယ္သားကဲသို႔အုပ္ခ်ဳပ္သြားေတာ့သည္။ စစ္ပြဲမ်ားရပ္လိုက္သျဖင့္ တုိင္းျပည္ႀကီးပြားတိုးတက္လာသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ခ်ီးေျမွာက္သည့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာရံုမက အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္း မဖိႏွိပ္ဘဲေထာက္ပံ့သည့္ မင္းတစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ပါ စာတင္ခဲ့ရေသာ မင္းျဖစ္သည္။

သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကမာၻေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး အိတ္ခ်္ဂ်ီ၀ဲလ္က
“ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္ ဘုရင္၊ ဧကရာဇ္၊ မင္းညီမင္းသားမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားၾကားတြင္ အေသာက၏အမည္နာမသည္တစ္စင္းတည္းေသာ ၾကယ္တာရာအျဖစ္ ထီးထီးႀကီးပင္ ၀င္းလက္ေတာက္ပေနသည္။ ေဗာ္လဂါျမစ္မွသည္ ဂ်ပန္ျပည္အထိ အေသာက၏အမည္နာမသည္ အေလးအျမတ္ အျပဳခံရတုန္းပင္ရွိသည္။ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ တိဗက္ျပည္အျပင္ အိႏိၵယသည္ပင္ သူ႔အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈအစဥ္အလာကိုမႈ ထိန္းထားေလသည္။ ကြန္စတင္တိုင္း၊ သွ်ာလမိန္းဆိုေသာနာမည္မ်ားကို ၾကားဖူးနား၀ရွိေနသူမ်ားထက္ သူ႔ကိုတေလးတစား အမွတ္တရ ရွိေနၾကသူမ်ား၏ ဦးေရက ယေန႔ပို၍ပင္မ်ားျပားေနသည္ “ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

ထိုမင္းလက္ထက္တြင္သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေစေရးအတြက္သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၃၅ ႏွစ္တြင္ တတိယသဂၤါယနာကိုလည္း တင္ေပးခဲ့သည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ကိုးတိုင္း ကိုးဌာနသို႔ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဗုဒၶဂါယာရွိေဗာဓိေညာင္ကိုင္းတစ္ကိုင္းစီေပးၿပီး သာသနာျပဳမ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းမွာ အေသာက၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူ႔ေၾကာင့္ပင္ သီဟိုဠ္ကတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားထံ ဗုဒၶသာသနာ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေသာကမင္းႀကီး၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ပတ္သတ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ အၾကင္နာတရား၊ ေမတၱာတရားမ်ားျဖင့္ ကိုးကြယ္သူအေပါင္းကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ သာသနာႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ အတြင္း၌လည္း ေသြးတစ္ေပါက္မက်ေသာ၊ အျခားဘာသာ သာသနာ၀င္မ်ားအေပၚတြင္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းကင္းမဲ့ေသာ ဘာသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ကမာၻလံုးတြင္ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေသာကမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာကို အလြယ္တကူ လက္ခံခဲ့သူမဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶတရားေတာ္ကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာၿပီး သံုးႏွစ္ၾကာမွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္သို႔ ခံယူကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေသာကမင္းႀကီးသည္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။ သူမကြယ္လြန္မီ ေရးထုိးထားခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာမ်ားအနက္ ဘာသာတရားခြဲျခားျခင္းမျပဳရန္ သူေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့မႈတစ္ခုမွာ ေလးစားစရာ ေကာင္းလွသည္။

“ မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာကိုခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား၍ အျခားဘာသာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရႈပ္ခ်ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရံုသာ မဟုတ္ေသး။ ဤအေၾကာင္း ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားဘာသာ၀ါဒမ်ားကို ေလးစားခ်ီးျမွင့္ၾကရေပမည္။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ဘာသာကို ႀကီးပြားတိုးတက္ေစၿပီးလွ်င္ အျခားဘာသာတို႔အားလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔မလုပ္မူ မိမိဘာသာ၏ သခၤ်ဳိင္းကို မိမိတူးရာေရာက္၍ အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္း အႏၱရာယ္ျပဳရာေရာက္ေပသည္။ မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကိုသာခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား၍ အျခားဘာသာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရႈတ္ခ်သူမ်ားသည္ မိမိဘာသာကို ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ငါ့ဘာသာ ဂုဏ္သိန္ထြန္းေတာက္ေစရမည္ဟုေတြးေတာယူဆၿပီး ျပဳလုပ္ၾကျခင္း အမွန္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎၏ဘာသာကို ပိုမိုေလးနက္စြာ အက်ိဳးယုတ္ ပ်က္ျပားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာယာညီညႊတ္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေပသည္။ လူအေပါင္းတို႔ မွတ္သားလိုက္နာၾကေလာ့၊ အျခားသူမ်ား၏ ဘာသာ၀ါဒမ်ားကို ေလးစားၾကားနာၾကကုန္ေလာ့ “ ဆိုသည့္ အေသာကေက်ာက္စာပါအခ်က္မ်ားကို အေလးထားဖတ္ၾကေစလိုပါသည္။

ဗုဒၶသည္ ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့လူမ်ိဳး၊ ငါ့ကိုသာကိုးကြယ္စသည့္ အစြန္းေရာက္တရားမ်ားကို မေဟာၾကားခဲ့ေပ။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာႀကံဆမႈ၊ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈကို သည္းခံခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗုဒၶေဟာၾကားသည့္ တရားတိုင္းသည္ အဓမၼတရားကိုဆန္႔က်င္သည့္တရားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဓမၼကိုအေလးထား၍သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏တရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္က ဗုဒၶဘာသာ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ကပၸိယေမာင္ေမာင္
ရည္ညႊန္း- ျမန္ဗုဒၶဒသနာ၊ ဦးကိုေလး (ေဇယ်ာေမာင္)

Source-မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: