အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံးသုိ ့ တင္ပုိ ့တရားစြဲသင့္သည္

    အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊကုိ

                                ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံးသုိ ့ တင္ပုိ ့တရားစြဲသင့္သည္

အာဏာ႐ွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ အေနႏွင့္ သူ၏ဒုတိယလူ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး သူ ့ကုိကာမျပန္ မေတာ္လွန္ ျဖဳတ္မခ်ႏုိင္ရန္ အတြက္ တပ္မွဗုိလ္ခ်ဳပ္ငယ္မ်ားကုိ လက္သပ္ေမြးထားရပါသည္။

၄င္းတုိ ့ထဲမွ ထက္ျမက္အလားအလာ႐ွိၿပီး သူ ့ကုိျဖဳတ္ခ်ရန္ႀကံစည္ လာႏုိင္ေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ခင္ညႊန္ ့ကုိျဖဳတ္ခ်ခဲပါသည္။

၂၀၀၇ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး၌ တကမၻာလုံးႏွင့္ျမန္မာျပည္သူ တုိ ့၏ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ရာထူးမွ အနားယူသည္ဟုေၾကျငာၿပီး ေနာက္ ကြယ္မွသာႀကိဳးကုိင္ အမိန္ ့ေပးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဌာန အႀကီးအကဲတဦး အေနႏွင့္ အစုိးရသစ္က သူ ့ကုိျပန္လည္ပုန္ကန္မွဳမျပဳႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္၍ အကြက္ေစ့ေစ့အစီအစဥ္ခ်ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္တုိ ့ကုိသူကုိယ္တုိင္ျဖဳတ္ခ်၍ ေသသည္အထိ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ့သလုိ သူ ့တပည့္မ်ားကအတုခုိး မလုပ္ႏုိင္ရန္ ေသခ်ာစဥ္းစား၍ အစီအမံမ်ားျပဳထားပါသည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္ သူအၿငိမ္းစားယူခ်ိန္၌ သူ၏ဒုတိ္ယလူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး ကုိလည္းအၿငိမ္းစားယူရန္ဖိအားေပး စီစဥ္ခဲ့သည္။ထုိ ့ေနာက္ရာထူးငယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အခ်ဳိ ့ကုိအဆင့္တူ အာဏာတူမ်ား- ဥပမာ – ၂(က) ၊ ၂(ခ)၊ ၂(ဂ)၊၂(ဃ)၊၂(င) ႏွင့္ ၂(စ) စသည္ျဖင့္ သူ ့ေအာက္နံပါတ္ႏွစ္မ်ား အျဖစ္ခန္ ့အပ္ခဲ့ၿပီး တဦးကုိတဦး အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ ထိ္မ္းခ်ဳပ္ ၍ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိထားရန္စီမံခဲ့ပါသည္။

သမတဦးသိန္းစိန္၊ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွဳိင္၊လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေ႐ႊမန္း၊ ၾက့ံဖြတ္ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး၊ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ဦးေအာင္မင္း အစ႐ွိေသာ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္တန္းတူ ေပး၍ အင္အားထိန္း ညိွထားခဲ့သည္။

၄င္းတုိ ့ထဲက တဦးႏွင့္တဦးက သစၥာေဖာက္အာဏာမသိမ္းႏုိင္ရန္ အၾကံႀကီးၾကံ၍အကြက္ခ်ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ကြယ္ကႀကဳိးကုိင္သူႀကီးက
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ သူ ့တပည့္ မ်ားကုိ အေပ်ာ့ဂုိဏ္း၊အမာဂုိဏ္းခြဲ၍ စနစ္တက်အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။

သုိ ့ေသာ္ ၁၀၁၂ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာ္ပြဲအၿပီး၌ အာဏာရၾကံ့ဖြတ္ ပါတီ အျပတ္အသတ္႐ွဳံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ကတိေပးထားေသာ ၂၀၁၅ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္မ႐ွဳံးႏုိင္ရန္ အမ်ား  ျပည္သူ၏
အမ်ဳိးဘာသာ သာႆ       နာ ခ်စ္စိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဒီခ်ဳပ္ထံ မွမဲမ်ားရရန္ စတင္ၾကံစီပါေတာ့ သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊက သူ၏ညာလက္႐ုန္း ဦးေအာင္ေသာင္း ကုိေခၚ၍ သူ၏ေတာင္သာတပ္မေတာ္ေခၚ စြမ္းအား႐ွင္တုိ ့ကုိ အသုံးျပဳ၍ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိက႐ုန္းမ်ားကုိ ဖန္တည္း ရန္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

ႀက့ံဖြံ႕လက္ေအာက္မွာ ရာဇဝတ္သားေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ‘စြမ္းအားရွင္’ ဆိုတဲ့ လူမိုက္အဖြဲ႕ရွိတယ္-
Reference: Unmasking Burma’s Tyrant by Benedict Rogers & Jeremy Woodrum
Translated by Andrew Soe

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဦးခင္ညႊန္ ့သကၤန္း၀တ္ေစၿပီး ထည္႕ထားေသာ
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းသံဃာတုမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ၉၆၉ ( ေနာင္အခါ မဘသ ဟုေျပာင္းလဲအမည္ေပး ) ကုိ ဖြဲ ့စည္း၍ အစၥလာမ္ဆန္ ့က်င္ေရးအမုန္း တရားမ်ားေဟာေျပာ ျဖန္ ့ေ၀သည့္အျပင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အထိက႐ုန္းမ်ား ဖန္တည္းေစခဲ့ပါသည္။

ဤသုိ ့့ျဖင့္ ေတာင္ကုပ္၌ ့ျမန္မာမြတ္စလင္ ဘုရားဖူး ( တဘလိဂ္အဖြဲ ့) တုိ ့ကုိအစုလုိ္က္ အၿပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မွဳ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳ၊ မိတၳီလာမွ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကုိ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မွဳ၊ ရန္ကုန္ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကုိ    မီး႐ွဳိ ့သတ္ျဖတ္မွဳမွ စ၍ ျမန္မာျပည္ အႏွံ ့အျပား မြတ္စလင္ဆန္ ့က်င္ေရးအၾကမ္း ဖက္မွဳမ်ဳိးစုံကုိ စနစ္တက် အကြက္ခ်၍ က်ဴးလြန္ေစခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊထံမွ အမိန္ ့အရက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ရဲတပ္ဖြဲ ့ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မတားဆီး၀ံ့ပဲ လက္ေ႐ွာင္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳမ်ဳိးစုံ လုပ္ေနမွဳမ်ားကုိ စြမ္းအား႐ွင္ႏွင့္ေအာင္ေသာင္းကသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာ လူထု မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကမၻာကသိေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနႏွင့္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနသူမ်ား မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၊မင္းေအာင္လွဳိင္ ႏွင့္ ဦးေ႐ႊမန္းတုိ ့မပါ၀င္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနၾကပါသည္။ COMMAND RESPONSIBILITY ေခၚ အမိန္ ့ေပးႏုိင္မွဳအာဏာ ထိပ္ဆုံး႐ွိသူတုိ ့မွာ၄င္းတုိ ့လ လက္ေအာက္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား လုပ္ေဆာင္မွဳ အတြက္တာ၀န္႐ွိသည္၊ အျပစ္႐ွိသည္။ ၄င္းအျပင္ ျပစ္မွဳဥပေဒအရ OMISSON OF DUTY ေခၚတာ၀န္႐ွိသူ၏ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မွဳ မွာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အျပစ္႐ွိပါသည္။ ဥပမာ – သမတ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ရဲခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္ အစ႐ွိသူတုိ ့သည္ က၄င္းတုိ ့အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳ၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳကုိ က်ဴးလြန္၍ ၄င္းတုိ ့မွာတာ၀န္ပ်က္ကြက္မွဳဟူေသာ ျပစ္မွဳကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္၍ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးခံၾကရႏုင္ပါသည္။

လက္နက္မဲ့အရပ္သား မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္ျခင္းျပစ္မွဳမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏တာ၀န္ခံအထက္အရာ႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တာ၀န္ယူရမည္။ အာဏာပုိင္ အထက္အရာ႐ွိမ်ားျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လွဳိင္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္ထိပ္တန္း စစ္တပ္အရာ႐ွိမ်ား သာမာ – အရပ္ဖက္အစုိးရက ၄င္းတုိ ့ခြင့္ ျပဳထားသျဖင့္ သမတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရတဖြဲ ့လုံးအေနႏွင့္တာ၀န္႐ွိသည္။ တာ၀န္ခံအထက္အရာ႐ွိအဆင့္ဆင့္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒအရ အေရးယူအျပစ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသည္။ ၄င္းကုိ COMMAND RESPONSIBILITY ဟုေခၚ၍ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး၌ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ာမာန္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏ငယ္သား မ်ား၏စစ္ရာဇ၀တ္မ်ားအတြက္ အျပစ္႐ွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္၍ ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

“အစြယ္လိုသူ မိဖုရား၊ အသြားေစခိုင္းသူ မင္းဧကရာဇ္၊ ေလးပစ္သူက ဘုရားကၽြန္ေတာ္၊ ၾကံေဖာ္ၾကံဖက္ ဤသံုးေယာက္အနက္တြင္မွ၊ ငမိုက္သားမုဆိုးေလ၊ နင္ခ်ည္းပင္ေသေပေရာ့”

ဂုဏ္ယူပါတယ္ ၀ီရသူ ၀ီရသူေၾကာင့္ – ဗုဒၶဘာသာကုိ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ ႐ုိင္းစုိင္းေသာ ဘာသာျဖစ္ရၿပီ။ ၀ီရသူေၾကာင့္ – စစ္အစုိးရ လက္ေသြးစြန္းၿပီး လည္ပင္းႀကိဳး႕ကြင္းစြပ္ေနၿပီ။ သမတ ဦးသိန္းစိန္က – ၀ီရသူသည္ ဘုရားသားေတာ္ဟု ကာကြယ္ခဲ့သည္ ၀ီရသူကုိ ေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ရန္ တားခဲ့သည္၊ ေႏွာက္႐ွက္ခဲ့သည္ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးျခင္း မလုပ္ပဲ လႊတ္ေပးထားသည္

ေက်းဇူးအထူးတင္႐ွိပါတယ္ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္

ခင္ဗ်ား အၿမဲေျပာေနတဲ့ ကုိဇာဂနာ အေၾကာင္းမွန္ပါတယ္လုိ ့ ကုိဇာဂနာက သြယ္၀ုိက္၀န္ခံလုိက္ပါၿပီ ။ ရခုိင္ကိစၥ ( သီတာေထြး မုဒိမ္းက်င္ ့မခံရပဲဆြေပးျခင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ုဳိးျပဳန္းသတ္ျဖတ္မွဳ၊ ေတာင္ကုပ္ မွာ ခရီးသြားမြတ္ဆလင္ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ) ၊ မိတီၳလာကိစၥ ၊ လား႐ွဳိးကိစၥ ေတြဟာ လည္း စစ္အစုိးရ – ဇာတ္ဆရာအလုိက် ေရးထားတဲ့ ဇာတ္ၫႊန္းအတုိင္း ကက်ရတာပါတဲ့

သီတာေထြး မုဒိ္မ္းအက်င့္မခံခဲ့ရပါ ေဆးစစ္သူ ဆရာ၀န္၏ ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ၊ ကုိဇာဂနာက ဗီဒီယုိ႐ုိက္ထားခဲ့သည္။ ထုိဆရာ၀န္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေဆးစာအလိမ္ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားခံ ထက္ထက္မွာ – ႐ုိဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ ဘဂၤါလီ မဟုတ္ မြတ္စလင္ပင္ မဟုတ္ ထက္ထက္ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ အသတ္ခံလုိက္ရသည္ ထက္ထက္ ဇနီးလည္း ေရတြင္းထဲက်ေသသြားသည္ စစ္အစုိးရက အမွန္းဓာတ္ဆီ ပက္ထားၿပီး သီတာေထြးအေလာင္းကုိ စံနက္တံအျဖစ္ သုံး၍ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မွဳကုိစတင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ေသာင္း၏ စြမ္းအား႐ွင္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ေတာင္ကုပ္ခရီးသြား မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ အေလာင္းမ်ားျပန္ေပးမိခဲ့ေသာ အမွားမ်ားေၾကာင့္ အင္တာနက္၌ ျမင္မေကာင္း ႐ွဳမေကာင္း အေလာင္းမ်ား ျပန္ ့ႏွံ ့ခဲ့ရသည္ကုိ သင္ခန္းစာယူ၍ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ သတ္ထားေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အေလာင္းမ်ားကုိ၄င္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ သတ္ထားေသာ မိတၳီလာ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အေလာင္းမ်ားကုိ၄င္း ျပန္မေပးပဲ အစေဖ်ာက္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးအရပင္ သရနဂုဏ္တင္ခြင့္ပင္ မေပးခဲ့ၾကပါ။

မဘသ = ျမန္မာ့အဘမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း = 969

မဘသ = Ma Ba Tha = ျမန္မာ့အဘမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း

မဘသ = Ma Ba Tha = ျမန္မာ့အဘမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း = 969

မဘသ = Ma Ba Tha = ျမန္မာ့အဘမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း = Swarn Arr shin

ႀက့ံဖြံ႕လက္ေအာက္မွာ ရာဇဝတ္သားေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ‘စြမ္းအားရွင္’ ဆိုတဲ့ လူမိုက္အဖြဲ႕ရွိတယ္-

Reference: Unmasking Burma’s Tyrant by Benedict Rogers & Jeremy Woodrum
Translated by Andrew Soe

မဘသ = Ma Ba Tha = ျမန္မာ့အဘမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း= 969 = Swarn Arr Shin.

Advertisements

One Response to “အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံးသုိ ့ တင္ပုိ ့တရားစြဲသင့္သည္”

 1. drkokogyi Says:

  Andrew Soe added 5 new photos.
  18 hrs · Edited ·

  “ရက္စက္တဲ့ေနရာနဲ႕ ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့သူ ႏွစ္ဦး”
  —————————————————–

  (ဦးေအာင္ခင္)

  လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ မင္းဆုိးမင္းညစ္
  (၂) ဦး ႀကီးစုိးတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊျဖစ္
  တယ္။ ရက္စက္တဲ့ေနရာနဲ႔ ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့တဲ့ေနရာ
  မွာလည္း အသြင္တူၾကတယ္။

  တုိက္ဆုိင္ပုံကေတာ့ (၂) ဦးစလုံး စာတုိက္စာေရး
  ဘ၀က အာဏာရွင္ မင္းဆုိးမင္းညစ္ျဖစ္လာတာပဲ။

  အသက္ (၉၀) အရြယ္ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ေနအိမ္မွာ
  အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ေနရင္း ေသဆုံးသြားတယ္။ ျပည္သူ
  ျပည္သားေတြ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေအာင္
  လုပ္ရာမွာလည္း အသြင္တူၾကတယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊလက္ထက္မွာ အစုိးရတပ္ဟာ မုဒိမ္း
  တပ္မေတာ္ဆုိတဲ့ အမည္သစ္ကုိ ရလုိက္တယ္။
  အစုိးရအမႈထမ္းအားလုံးကုိ သူခုိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္
  တဲ့ေနရာမွာလည္း ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ
  အသြင္တူၾကတယ္။

  ဗုိလ္ေန၀င္း အတၳဳပၸတၱိကုိ တပည့္ေက်ာ္ကပ္ဖားႀကီး
  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကေရးၿပီး ေျမႇာက္ပင့္ထား
  တယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကုိေတာ့ ေရးမယ့္သူမရွိဘူး။
  မယ္မယ္ရရ ဘာမွ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တာမဟုတ္ဘဲ
  အႀကီးအကဲျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ ဘယ္သူ
  ကမွ အထင္မႀကီးၾကဘူး။

  ဗုိလ္သန္းေရႊလက္ထက္မွာ ေသေက်ပ်က္စီးသူနဲ႔
  အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ရသူေတြ သန္းခ်ီရွိေန
  ေပမယ့္ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ကမာၻက မသိၾကဘူး။

  ဒါေၾကာင့္မုိ႔ စာတုိက္စာေရးဘ၀က အလြန္ဆုိး၀ါး
  တဲ့ အာဏာရွင္ျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊအေၾကာင္း
  ကုိ Benedict Rogers နဲ႔ Jeremy Woodrum
  တုိ႔က စာအုပ္ေရးၿပီး မၾကာမီက ထုတ္ေ၀လုိက္
  တာပဲ။

  စာအုပ္ အမည္ကေတာ့ Unmasking Burma’s
  Tyrant (မင္းဆိုး မင္းညစ္) by Benedict Rogers
  & Jeremy Woodrum တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

  စာမ်က္ႏွာသုံးရာေက်ာ္ရွိတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ေပမယ့္
  ဗိုလ္သန္းေရႊအေၾကာင္းက နည္းနည္း ဆက္စပ္
  ေနတဲ့ သမုိင္းေနာက္ခံကုိ ေဖာ္ျပတာက မ်ား
  တယ္။ အဂၤလိပ္စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ရည္
  ရြယ္တာမုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကုိ ရွင္းျပေနတာ
  ျဖစ္ပုံရတယ္။

  ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအ႐ႈပ္အေထြးကုိ ေလ့လာတဲ့
  ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဓိကအားနည္း
  ခ်က္က ျမန္မာစာျမန္မာစကား မတတ္တာပဲ။
  ျမန္မာလုိထုတ္ေ၀တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ၀က္ဘ္ဆုိက္
  နဲ႔ ဘေလာ့ခ္ေတြရွိေပမယ့္ ျမန္မာစာမတတ္ေတာ့
  မသိၾကဘူးေပါ့။ ဥပမာ “ဖုိးတ႐ုတ္ဘေလာ့ခ္”
  ဆုိရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ အတြင္းသတင္းေတြကုိ ေဖာ္
  ျပႏိုင္တယ္။

  ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္
  ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ အျမင္ကုိ
  တင္ျပႏုိင္တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာပရိသတ္
  သိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းကုိ မတင္ျပ
  ဘဲ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ပတ္သက္တာကုိသာ လုိ
  ရင္းတုိရွင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမယ္။

  ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္က ရြာတရြာမွာ
  ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ ၁၉၃၃ က ေမြးဖြားတာ
  မုိ႔ အခုဆုိရင္ (၈၂) ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။

  လယ္သမားမိဘက ေပါက္ဖြားလာသူျဖစ္
  လုိ႔ အေျခခံပညာအလယ္တန္း (သုိ႔မဟုတ္)
  အထက္တန္းေလာက္အထိသာ သင္ၾကား
  ႏိုင္တယ္။

  ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆည္နယ္သား ၀န္ႀကီးေတြ
  ျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းနဲ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ လူရင္း
  အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။

  စစ္ဗိုလ္ဘ၀မွာ စကားနည္းၿပီး အထက္အရာရွိ
  အႀကိဳက္ လုိက္ေျပာသူျဖစ္တယ္။

  အျခားစစ္ဗိုလ္ေတြ တက္တက္ႂကြႂကြေဆြးေႏြး
  ခ်ိန္မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ၿငိမ္ကုတ္ေနတတ္
  တယ္။

  မဆလပါတီနဲ႔ စစ္တပ္ကုိ ဗိုလ္သန္းေရႊက
  အလြန္သစၥာရွိၿပီး အထက္လူႀကီးအႀကိဳက္
  လုပ္ဖုိ႔သာ အၿမဲတမ္းစဥ္းစားေနတာမုိ႔ ရာထူး
  တက္တာလုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္
  ကုိ ဖုံးဖိထားႏုိင္သူျဖစ္တယ္။

  ၁၉၅၆ မွာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်တယ္။

  ပအုိ႔တုိင္းရင္းသူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ ခင္ပြန္းစစ္ဗုိလ္
  က်ဆုံးသြားလုိ႔ မုဆုိးမ ျဖစ္ေနသူပါပဲ။ စစ္ဗုိလ္တဦး
  က်ဆုံးသြားလို႔ က်န္ရစ္သူဇနီးသည္ကုိ ေနာက္စစ္
  ဗိုလ္တဦးက ဆက္ယူတာမ်ဳိးဟာ စစ္တပ္ထဲမွာ
  ရွားတယ္။

  ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကုိလက္ထပ္ဖုိ႔ စစ္ဗုိလ္ေတြ ကံစမ္း
  မဲႏႈိက္တဲ့အခါ ဗိုလ္သန္းေရႊမဲေပါက္သြားလုိ႔ ယူရ
  တာလုိ႔လည္း ေျပာၾကတယ္။

  တခ်ဳိ႕ကလည္း တပ္ရင္းမႉးစီစဥ္တာကုိ မျငင္းခ်င္
  တဲ့အတြက္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကုိ ယူလုိက္တာလုိ႔ ေျပာ
  ၾကတယ္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ရဲ႕ ငယ္အမည္က အႀကိဳင္
  ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ရၿပီးေတာ့မွ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္
  ျဖစ္လာတာလုိ႔လည္း ဆုိတယ္။

  ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ပထမေယာက်္ားရတဲ့ ကေလးပါ
  ဆုိရင္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွာ သားသမီး (၈) ေယာက္
  ရွိတယ္။ ဒီ (၈) ေယာက္စလုံးကုိ စစ္အစုိးရနဲ႔
  စီးပြားေရးသမားေတြက အလုပ္အေကၽြးျပဳေန
  ရတယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊ မိသားစု စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းပုံ၊
  ေလာဘႀကီးပုံေတြကုိ လူေျပာမ်ားလုိ႔ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္
  ဖတ္ ျဖစ္ေနတာ ထင္ရွားတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕
  သမီး သႏၲာေရႊမဂၤလာေဆာင္မွာ၀တ္ဖုိ႔ လက္၀တ္
  ရတနာေတြ ငွားလုိက္တဲ့ မုိးကုတ္သူေဌး မိသားစု
  တစုလံုး ရန္ကုန္မွာ ၂၀၀၈ ခုက အသတ္ခံလုိက္ရ
  တာဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊမိသားစု ေလာဘေဇာတုိက္
  ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆုိတဲ့ စြဲခ်က္ေတြလည္း
  ရွိတယ္။

  သႏၲာေရႊ လက္၀တ္ရတနာေတြ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္
  ၀တ္စားထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကုိ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္နဲ႔
  တူတယ္လုိ႔ စင္ကာပူ မင္းဆရာ လီကြမ္ယူးက
  မွတ္ခ်က္ခ်တာကုိလည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။

  စစ္ပညာဘက္ကၾကည့္ရင္ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ
  စစ္ဗိုလ္အညံ့စားထဲမွာပါတယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္
  မ်က္ႏွာမွာ ေအာင္ျမင္မႈဆုိလုိ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊမွာ
  ျပစရာတခုမွမရွိဘူး။

  ဗိုလ္သန္းေရႊပါ၀င္တဲ့ ဗကပစစ္ဆင္ေရးအားလုံး
  အ႐ႈံးနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္တယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ဖုန္း ဦးစီးတဲ့
  မုိင္းရန္တုိက္ပြဲတခုမွာသာ ဗုိလ္သန္းေရႊက ဗကပ
  တပ္ကုိ ႏုိင္လုိက္တယ္လုိ႔ ဗကပေဟာင္း ဦးေအာင္
  ေက်ာ္ေဇာ ေျပာတာကုိ ကုိးကားထားတယ္။

  ဗိုလ္ေအာင္ဖုန္းဟာ ေနာင္အခါမွာ သစ္ေတာ
  ၀န္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈည့ံဖ်င္းၿပီး
  လက္နက္အင္အား မေကာင္းတာေၾကာင့္ ဗုိလ္
  သန္းေရႊဟာ တုိက္ပြဲတုိင္းမွာ အ႐ႈံးနဲ႔ရင္ဆုိင္ရ
  တယ္။

  ၁၉၈၀ ဇြန္လ (၂၀) မွာ ဗကပနဲ႔ျဖစ္ပြားတဲ့
  (၆) ရက္တုိက္ပြဲကုိ က်ဳိင္းတုံကေန စစ္ကူသြားဖုိ႔
  ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ အမိန္႔ေပးတဲ့အခါ ဗိုလ္သန္းေရႊ
  ဟာ (၂) ရက္ ေရဒီယုိအဆက္အသြယ္
  ျဖတ္ေတာက္ထားတယ္။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦး ေဒါသျဖစ္ၿပိး ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ
  ရာထူးက ထြက္ခုိင္းေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
  က ေျပာျပတယ္။ ဗကပက ၾကားျဖတ္နားေထာင္
  မွာစုိးလုိ႔ ေရဒီယုိဆက္သြယ္စက္ကုိ ပိတ္ထားတာ
  ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဗုိလ္သန္းေရႊက ဆင္ေျခေပးတယ္
  တဲ့။

  စစ္ေျမျပင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမရေပမယ့္ အထက္ကုိ
  အၿမဲေလးစားတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊ အလုပ္မျပဳတ္ဘူး။

  စစ္တုိက္ေတာ္သူကုိ ဗုိလ္ေန၀င္းက ေျမႇာက္စား
  တာမဟုတ္ဘဲ က်ဳိးႏြံသူကုိသာ လက္သပ္ေမြး
  ေလ့ရွိတယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူ႔ဆရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးကုိေၾကာင့္
  အလုပ္မျပဳတ္ဘဲ တပ္ရင္းမႉးဘ၀က တုိင္းမႉးျဖစ္လာ
  တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

  သေဘာေကာင္းတဲ့ တုိင္းမႉးအျဖစ္ ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ
  မွတ္မိသူေတြရွိပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ စစ္တပ္နဲ႔
  မဆလပါတီအား အလြန္သစၥာရွိသူအျဖစ္လည္း
  မွတ္မိၾကတယ္။

  အထက္အႀကိဳက္လုိက္လုပ္ရင္း ၁၉၈၅ မွာ
  ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဒု-ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး
  ျဖစ္လာတာမုိ႔ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံကာလမွာ
  ဆႏၵျပသူေတြကုိ သတ္ျဖတ္ရာမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊ
  လည္း တာ၀န္မကင္းဘူးလုိ႔ သိရတယ္။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ကုိယ္စား
  လွယ္ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔
  က ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာ သိမ္းေပမယ့္ ဗိုလ္ခင္
  ညြန္႕ဟာ စစ္တပ္အေတြ႔အႀကံဳ မရင့္က်က္တာ
  ေၾကာင့္ န၀တ ဒု-ဥကၠ႒ေနရာကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊ
  ရသြားတာလုိ႔ ဆုိတယ္။

  န၀တအစုိးရ တက္လာၿပီး မၾကာမီ ေရြးေကာက္ပြဲ
  က်င္းပၿပီး အႏုိင္ရတဲ့ပါတီကုိ အာဏာလႊဲေပးမယ္
  လုိ႔ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔က ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ (၂၂)
  ရက္ေန႔မွာ ေျပာတယ္။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ
  အႏုိင္ရတဲ့ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အစုိးရ
  ဖြဲ႔လိမ့္မယ္လို႔ ၁၉၈၉ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က
  ေျပာတယ္။ ေနာက္တခါ ဇူလုိင္လ (၅) ရက္ေန႔
  မွာ တခါထပ္ၿပီး မဲအမ်ားဆုံးရသူက အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္
  မယ္ဆုိရင္ အာဏာလႊဲေပးၿပီး အစုိးရသစ္ကပဲ
  အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲရမယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

  ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၀ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔က်င္းပတဲ့
  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီအႏုိင္ရေတာ့
  န၀တအစုိးရဟာ ကတိမတည္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးဦးစီး
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔ ဦးေဆာင္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
  သန္းေရႊဟာ အစည္းအေ၀းမွာ စကားတလုံးမွ
  မေျပာဘဲ ေနတတ္တယ္လုိ႔ အေနာက္တုိင္း
  သံတမန္တဦးက ေျပာတယ္။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္
  စိတ္မမွန္တဲ့အခါမွာ ျဖဳတ္ပစ္ဖုိ႔တြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
  သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔က ပူးေပါင္းႀကံစည္
  တာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။

  ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ဟာ မဆလဥကၠ႒ေဟာင္း
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္
  သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ပါပဲ။

  ၁၉၉၂ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးနဲ႔ န၀တ ဥကၠ႒ ရာထူးကို ဆက္ခံ
  တယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ၾကာရွည္ ခံမွာ မဟုတ္
  ဘူးလို႔ အမ်ားက ျမင္ၾကပါတယ္။

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကုိသာ
  အထင္ႀကီးၾကတယ္။ သစၥာရွိ ကၽြန္ယုံသေဘာ
  မ်ဳိးလုိ လုပ္ျပေနတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
  ေန၀င္းကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္သြားပုံရတယ္လုိ႔
  ထုိင္းသံအမတ္ေဟာင္း တဦးက အကဲျဖတ္
  တယ္။

  န၀တဥကၠ႒ျဖစ္လာၿပီး မၾကာမီမွာ ညစဥ္ညတုိင္း
  န၀တအဖြဲ႔ဟာ လွ်ဳိ႕၀ွက္အစည္းအေ၀းထုိင္ၿပီး
  ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕စကားကုိ နာခံၾကရပါတယ္တဲ့။

  ဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းရဲ႕ အရွိန္အ၀ါ
  က်န္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

  အန္အယ္လ္ဒီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး
  ႀကီး သန္းေရႊဆီကုိ ၁၉၉၇ မတ္လအထိ စာေတြ
  ေရးျပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းေနေပမယ့္
  ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္
  ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး အမ်ဳိးသားညီ
  လာခံကုိ စိတ္ႀကိဳက္က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ပါတယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြ
  ကုိ အၿမဲတမ္းလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္
  က်င့္သုံးဖို႔ လုံး၀စိတ္မကူးပါဘူး။

  န၀တ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ တုိင္းမႉးတဦးျဖစ္တဲ့
  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးကုိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္
  လုိက္တယ္။ အျပင္ေလာကမွာ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ကုိ
  ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေရးသမားလုိ႔ ေျပာဆုိ ေရးသား
  တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။

  တကယ္ကေတာ့ ဗိုလ္ခင္ညြန္႕မွာ ဘာမွလုပ္ပုိင္ခြင့္
  မရွိပါဘူး။ ဗိုလ္သန္းေရႊသေဘာမတူဘဲ ဘာမွလုပ္
  လုိ႔ မရပါဘူး။ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအုပ္
  စုဟာ ႏုိင္ငံျခားကုိ မမွန္တဲ့သတင္းေတြ ေပးေလ့ရွိ
  ပါတယ္။ ဥပမာ ေထာက္လွမ္းေရး ေျပာသမွ်ယုံတဲ့
  David Steinberg လုိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သတင္းေပး
  ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္
  ေျပာတာကုိလည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။

  ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
  ၾကည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္ခဲ့ေပ
  မယ့္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔မွာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိတာ ထင္
  ရွားတယ္လုိ႔ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ကုလ
  သမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာလီက ေျပာပါ
  တယ္တဲ့။

  ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ကုိ စစ္တပ္ထဲမွာ
  မေထာက္ခံတာဟာလည္း အားနည္းခ်က္ျဖစ္
  တယ္လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ယုိဇုိ
  ယုိကုိတာက ျမင္တယ္။

  ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ အိပ္ဖန္ေစာင့္ေထာက္လွမ္းေရး
  ဘ၀က တက္လာသူျဖစ္တာမုိ႔ ဗိုလ္ေန၀င္းေသ
  တာနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔က ကံကုန္ေတာ့တာပဲလုိ႔ ဆုိ
  ပါတယ္။

  ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက
  ၀ုိင္းေထာက္ခံေနလုိ႔လည္း ဘာမွလုပ္လုိ႔ရမွာ
  မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔မွာ
  ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ရွိတဲ့အတြက္ ဗိုလ္သန္းေရႊ
  က ျဖဳတ္ပစ္လုိက္တာပါ။

  ဗိုလ္သန္းေရႊေရွ႕မွာဆုိရင္ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ဟာ
  ေက်ာင္းသားေလးတဦးလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔
  ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသာ ကုလသမဂၢအထူး
  ကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာလီက ေျပာပါတယ္တဲ့။

  ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူ႔အမိန္႔ကုိ လုံး၀နာခဲ့တဲ့
  တပည့္ေတြကုိ ခန္႔ထားတဲ့နည္းနဲ႔ အာဏာ
  တည္ၿမဲေနတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

  လူယုံေတြကုိ ေျမႇာက္စားၿပီး မယုံၾကည္သူေတြ
  ကုိ ထုတ္ပစ္တဲ့နည္းပါပဲ။ ဗိုလ္ေန၀င္းကလည္း
  ဒီနည္းကုိပဲသုံးပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ေျမးေတြ
  ကုိ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈနဲ႔ဖမ္းတဲ့အခါမွာ
  ဗုိလ္ေန၀င္းပါ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ကုိ ေရာက္သြား
  ပါတယ္။

  ၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းေသေတာ့ စစ္မႈထမ္း
  မွန္သမွ် မသာမပုိ႔ရလုိ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊက အမိန္႔ထုတ္
  တယ္။ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ရာမွာ က်ဴပင္ခုတ္
  က်ဴငုတ္ပါမက်န္ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း အကုန္ရွင္း
  ပစ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ တပ္တြင္းက အာဏာသိမ္းဖုိ႔
  ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပဲလုိ႔ ဆုိတယ္။

  ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ အစုိးရဆီက ထြက္ေျပးသူ
  ဦးေရဟာ တလမွာ အနည္းဆုံး (၁,၅၀၀) ေလာက္
  ရွိပါတယ္။

  ၂၀၀၆ ေမလက ၾသဂုတ္လအထိ (၄) လအတြင္း
  တပ္သား ကုိးေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးၾကတယ္။

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထမင္းဖိတ္ေကၽြးတုန္း
  က အိမ္ရွင္ ဗိုလ္သန္းေရႊကစၿပီး စကားေျပာရမွာ
  ျဖစ္ေပမယ့္ စကားတလုံးမွ မေျပာတဲ့အတြက္ ဇြန္း
  သံ ခက္ရင္းသံေတြပဲ ၾကားေနရတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္
  ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ေျပာပါတယ္တဲ့။ ေဒၚစုကုိ စကား
  စေျပာသူဟာ ဗိုလ္ေမာင္ေအးျဖစ္ၿပီး ေတာျပဳန္းတဲ့
  အေၾကာင္း ေျပာတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

  အာဏာရွိေပမယ့္ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ခ်က္ခ်င္းဆုံးျဖတ္
  ခ်က္ေပးႏုိင္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကုိ အေျခအေန ေစာင့္
  ၾကည့္တာလုိ႔ တခ်ဳိ႕ကဆုိပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ
  အခ်ိန္မီဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ဘဲ အၿမဲတမ္းေနာက္က်ေန
  တာကုိၾကည့္ရင္ မိမိကုိယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈမရွိတာ သိသာ
  တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ေန ေလ့လာသူတဦးက ေျပာျပတယ္။

  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္ရင္လည္း သူ႔အုိးနဲ႔သူ႔ဆန္ တန္႐ုံ
  မဟုတ္ဘဲ အလြန္အကၽြံျဖစ္ေနတတ္တာဟာ ဗုိလ္သန္း
  ေရႊရဲ႕ အက်င့္ပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

  ဗိုလ္ေမာင္ေအးကုိ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္
  အျဖစ္ျမင္တာဟာလည္း အေတြးေခ်ာ္ေနတာ
  ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

  တုိင္းမႉးသက္တမ္းအႏုဆုံး ဗုိလ္ေမာင္ေအးဟာ
  ဗိုလ္သန္းေရႊေျမႇာက္စားလုိ႔ လက္ရွိအေျခအေန
  ကို ေရာက္လာတာပါတဲ့။

  ဗိုလ္ေမာင္ေအးဟာ အရက္နဲ႔အ၀တ္အစားကုိ
  သာ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္
  ကင္းမဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

  ဘန္ေကာက္ကုိအသြား ေလယာဥ္ေပၚမွာ
  ဗိုလ္ေမာင္ေအးနဲ႔ တပည့္လုပ္သူဟာ
  Kentucky Fried Chicken စားရတဲ့
  အေၾကာင္း ေျပာဆုိေနတာကုိ ၾကားလုိက္
  ရသူလည္း ရွိတယ္။

  ဗိုလ္ေမာင္ေအးဟာ နံပါတ္ (၂) ေနရာယူထာ
  ေပမယ့္ နံပါတ္ (၁) ကုိ မလွန္ႏုိင္သူျဖစ္တယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊ ေသရင္ ဗိုလ္ေမာင္ေအး တက္လာ
  ႏိုင္ေပမယ့္ ဗုိလ္သန္းေရႊက အာဏာလႊဲေပးမယ့္
  သူကေတာ့ သူရေရႊမန္းပါပဲ။

  ၁၉၉၃ မွာ တည္ေထာင္တဲ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
  အသင္းဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ခါးပုိက္ေဆာင္အသင္း
  ပဲျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကုိ တုိက္ခုိက္
  ရာမွာ ဒီအသင္းကုိ သုံးပါတယ္။

  လုိအပ္လာရင္ ႀကံ့ဖြံ႔ကုိ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳ
  မယ္လုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းဥကၠ႒
  က ဗိုလ္သန္းေရႊျဖစ္တာမုိ႔ ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း
  တဲ့အခါမွာလည္း ပါတီဥကၠ႒ ဆက္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

  ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္လုိ႔ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ရင္
  ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ မဆလအာဏာရွင္ေခတ္ကုိ ျပန္
  ေရာက္သြားသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။

  ႀကံ့ဖြံ႔ လက္ေအာက္မွာ ရာဇ၀တ္သားေတြနဲ႔
  ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ စြမ္းအားရွင္ဆုိတဲ့ လူမုိက္အဖြဲ႔
  ရွိတယ္။

  မိခင္နဲ႔ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊
  အမ်ဳိးသမီးေရးရာဖက္ဒေရးရွင္း၊ ျမန္မာ့ၾကက္
  ေျခနီအသင္း စတာေတြကုိလည္း ဗုိလ္သန္းေရႊ
  က ႀကိဳးကုိင္ထားတယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ လက္သုံးေတာ္ စီးပြားေရး
  သမားေတြထဲမွာ ေတဇ၊ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ (ေခၚ)
  စတီဗင္ေလာ၊ ေအာင္ကုိ၀င္း၊ ဆပ္ခ်္ပန္း၊
  ေမာင္၀ိတ္၊ ေဌးျမင့္၊ ခင္ေရႊ၊ ေဇာ္ေဇာ္၊
  အုိက္ထြန္းနဲ႔ ခ်စ္ခုိင္တုိ႔က ထင္ရွားတယ္။

  ဒီအထဲမွာ ေတဇဟာ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါ
  အႀကီးဆုံးလုိ႔ဆုိတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕
  သမီး မဂၤလာေဆာင္ကုိ ေတဇကပဲ အကုန္
  ခံတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္။

  အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္ရာ
  မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ေတဇကုိသာ တိုင္ပင္
  တယ္ လုိ႔ သိရတယ္။

  ဗိုလ္သန္းေရႊ ဘုရင္႐ူးျဖစ္သြားေအာင္
  ပတ္၀န္းက်င္က ဖန္တီးေပးတာ ထင္ရွား
  တယ္။ အမိန္႔နာခံမႈကုိ အဓိကထားတဲ့
  စစ္တပ္ဓေလ့ကလည္း ဘုရင္႐ူးျဖစ္ေအာင္
  ေထာက္ခံအားေပးသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။

  ေဂါက္သီးမ႐ုိက္တတ္ဘဲ ေဂါက္သီးကစားတဲ့
  သန္းေရႊ ႐ုိက္လုိက္တဲ့ ေဂါက္သီးဟာ ဘယ္ေရာက္
  မွန္း ဘယ္သူမွမသိႏုိင္ပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ သန္းေရႊ
  ဘယ္လုိ႐ုိက္႐ုိက္ သူ႔ေဂါက္သီးဟာ က်င္းနားမွာ
  အၿမဲေရာက္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ အေမရိကန္
  သံတမန္က မွတ္ခ်က္ခ်ဖူးတယ္။

  သူ႔ေဂါက္သီးကုိ အေစာင့္စစ္သားေတြက
  ေနရာေရႊ႕ေပးတဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း က်င္းနား
  ေရာက္ေနတာပါပဲ။

  ေဂါက္သီးကစားရာမွာေတာင္ စည္းကမ္း
  မလုိက္နာဘဲ အာဏာျပတဲ့ မင္းဆုိးမင္းညစ္
  အ႐ူးႀကီးပါတကား။

  Andrew Soe
  ၂၆ မတ္ ၂၀၁၅။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: