“ကေလာမိုး”

“ကေလာမိုး”မိုွင္းလံုးေတာင္ထိပ္

မိုးသားရိပ္တို႔

မိွုင္းရီဆို႔လွ်င္

ၿမိဳ႕ကြက္ထဲမွာ

မိုးကရြာဆဲ

ရြာလည္းမသည္း

ဖြဲဖြဲညံ့သက္

မိုးစက္နွင္းလို

စို႐ုံကေလး

ခ်မ္းေျမ့ေအး၏…။

ေသြးရင္းသားရင္း သူငယ္ခ်င္းတို႔

အလွၿမိဳ႕မွာ ေနလို႔မဝ

အားမရခင္ ျပန္ရန္ျပင္ဆဲ

နွုတ္ဆက္ခြဲတုန္း…

နွလံုးသားေတာင္ထိပ္ အလြမ္းမိုးရိပ္တို႔

မွိုုင္းရီဆို႔လ်က္ မ်က္ဝန္းထဲမွာ

မိုးေစြရြာေသာ္ ရင္မွာေသာက

အပူစနွင့္…

ေဒသမိုးလိုမေအးခ်မ္း…။

ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)

Nu Nu Nge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: