Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word

Khwe Ma Thar CRIMINAL RACIST Military Implant Mya Saedi Monk…GO TO HELL.

IF President Thein Sein, MOHA Lt General Ko Ko and Sr Gen Min Aung Hlaing fail to arrest their military lap-dog fake monks; Mya Saedi Monk and Wirathu…they all would be held responsible for all the crimes of Swar Arr Shin 969 Ma Ba Thas.

“Sit Khwe ျမေစတီဆရာ ေတာ္ႀကီးက အတိုင္အေတာထူတဲ့ မြတ္ကုလားေတြကုိ ေက်ာင္းေခၚၿပီး ဆုံးမဖုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
မ.ဘ.သ ဟာ အခုအခ်ိန္ထိ တုိက္စစ္မဖြင့္ရေသးဘူး။ ခံစစ္နဲ႔ပဲ ကစားေနခဲ့တာ။
ဘယ္လုိလဲ တစ္ပြဲတစ္လမ္း တုိက္စစ္ဖြင့္လုိက္ရမလားလုိ႔ ေမးခုိင္းပါတယ္။”

Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word

Martch.26th 2015 M-Media Report By-Moe Wai

Myanmar extremist monk Wirathu challenged country’s Muslims community concerning the request of Islamic Religious Organizations to Myanmar Press Council about one of the article of weekly ultra-nationalist journal journal.
Thar Kee Thway one of the two hate based anti-Muslim weekly ultra-nationalist journals published an article ‘Family Conversation 12’ insulting Islam and prophet Muhammad in its Volume 2, No 13 published on January 4th. Although the word ‘Muslim’ means person who affiliated religion of Islam, that article written by NatminGyi in page 11 described ‘Mohammedan Muslim’ as a race.

Moreover, it fabricated Allah (Islamic name for God) was born on April of 570 AD in Arab tribe and killed cruelly those disobeyed him. Allah has chosen killers as prophets, it said.

About the Prophet Muhammed, the article used incorrect information and also described that prophet had twelve official wives and many unofficial wives citing Times Magazine. According to that article the Quran is book that gathered random words of prophet Muhammad by his companion Abu Bakar.

For that article, a request letter signed by five Islamic Religious Organizations was sent to Myanmar Press Council to prevent such hate-speech and inciting religious hatred using incorrect information.

When the Myanmar Press Council summoned officials of Thar Kee Thway ultra-nationalist journal, Wirathu, known as Buddhist Bin La Din, posted a remark on his Facebook page on March 14 and challenged Islamic Religious Organizations and whole Myanmar Muslim Community with the word leaning to aggressive action.

He claimed the writer used correct information and doesn’t scare anything. He said Mya Say Di monk told him to give lesson members of Islamic Religious Organizations and cited “Ma Ba Tha (ultra-nationalist organization) has been playing with defensive way and do you want offensive?” as saying of Mya Say Di monk referring their actions against Muslim community. In that remark, Wirathu used word ‘Kalar’ (discrimination term like Niger) repeatedly to describe Muslims.

Thar Kee Thway, backed by Ma Ba Tha, published a lot of articles insulting Islam and inciting hatred among the citizens of Myanmar using incorrect information, fake history of Islam and nationalism in its previous publishing.

ref: https://www.facebook.com/ven.wirathumsy/posts/624865730990272

2 Responses to “Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word”

 1. drkokogyi Says:

  ဂုဏ္ယူပါတယ္ ၀ီရသူ

  ၀ီရသူေၾကာင့္ – ဗုဒၶဘာသာကုိ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ ႐ုိင္းစုိင္းေသာ ဘာသာျဖစ္ရၿပီ။ ၀ီရသူေၾကာင့္ – စစ္အစုိးရ လက္ေသြးစြန္းၿပီး လည္ပင္းႀကိဳး႕ကြင္းစြပ္ေနၿပီ။
  သမတ ဦးသိန္းစိန္က – ၀ီရသူသည္ ဘုရားသားေတာ္ဟု ကာကြယ္ခဲ့သည္
  ၀ီရသူကုိ ေထာင္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္
  မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ရန္ တားခဲ့သည္၊ ေႏွာက္႐ွက္ခဲ့သည္ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးျခင္း မလုပ္ပဲ လႊတ္ေပးထားသည္

  ၁၀၁၂ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာ္ပြဲအၿပီး၌ အာဏာရၾကံ့ဖြတ္ ပါတီ အျပတ္အသတ္႐ွဳံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ကတိေပးထားေသာ ၂၀၁၅ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္မ႐ွဳံးႏုိင္ရန္ အမ်ား ျပည္သူ၏
  အမ်ဳိးဘာသာ သာႆ နာ ခ်စ္စိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဒီခ်ဳပ္ထံ မွမဲမ်ားရရန္ စတင္ၾကံစီပါေတာ့ သည္။

  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊက သူ၏ညာလက္႐ုန္း ဦးေအာင္ေသာင္း ကုိေခၚ၍ သူ၏ေတာင္သာတပ္မေတာ္ေခၚ စြမ္းအား႐ွင္တုိ ့ကုိ အသုံးျပဳ၍ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အဓိက႐ုန္းမ်ားကုိ ဖန္တည္း ရန္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

  ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဦးခင္ညႊန္ ့သကၤန္း၀တ္ေစၿပီး ထည္႕ထားေသာ
  စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းသံဃာတုမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ၉၆၉ ( ေနာင္အခါ မဘသ ဟုေျပာင္းလဲအမည္ေပး ) ကုိ ဖြဲ ့စည္း၍ အစၥလာမ္ဆန္ ့က်င္ေရးအမုန္း တရားမ်ားေဟာေျပာ ျဖန္ ့ေ၀သည့္အျပင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အထိက႐ုန္းမ်ား ဖန္တည္းေစခဲ့ပါသည္။

  မဘသ = Ma Ba Tha = ျမန္မာ့အဘမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း= 969 = Swarn Arr Shin.
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳမ်ဳိးစုံ လုပ္ေနမွဳမ်ားကုိ စြမ္းအား႐ွင္ႏွင့္ေအာင္ေသာင္းကသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာ လူထု မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကမၻာကသိေနၾကပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနႏွင့္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနသူမ်ား မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၊မင္းေအာင္လွဳိင္ ႏွင့္ ဦးေ႐ႊမန္းတုိ ့မပါ၀င္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနၾကပါသည္။ COMMAND RESPONSIBILITY ေခၚ အမိန္ ့ေပးႏုိင္မွဳအာဏာ ထိပ္ဆုံး႐ွိသူတုိ ့မွာ၄င္းတုိ ့လ လက္ေအာက္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား လုပ္ေဆာင္မွဳ အတြက္တာ၀န္႐ွိသည္၊ အျပစ္႐ွိသည္။ ၄င္းအျပင္ ျပစ္မွဳဥပေဒအရ OMISSON OF DUTY ေခၚတာ၀န္႐ွိသူ၏ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မွဳ မွာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အျပစ္႐ွိပါသည္။ ဥပမာ – သမတ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ရဲခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္ အစ႐ွိသူတုိ ့သည္ က၄င္းတုိ ့အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳ၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳကုိ က်ဴးလြန္၍ ၄င္းတုိ ့မွာတာ၀န္ပ်က္ကြက္မွဳဟူေသာ ျပစ္မွဳကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္၍ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးခံၾကရႏုင္ပါသည္။
  လက္နက္မဲ့အရပ္သား မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္ျခင္းျပစ္မွဳမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏တာ၀န္ခံအထက္အရာ႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တာ၀န္ယူရမည္။ အာဏာပုိင္ အထက္အရာ႐ွိမ်ားျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လွဳိင္မွစ၍ အဆင့္ဆင့္ထိပ္တန္း စစ္တပ္အရာ႐ွိမ်ား သာမာ – အရပ္ဖက္အစုိးရက ၄င္းတုိ ့ခြင့္ ျပဳထားသျဖင့္ သမတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရတဖြဲ ့လုံးအေနႏွင့္တာ၀န္႐ွိသည္။ တာ၀န္ခံအထက္အရာ႐ွိအဆင့္ဆင့္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒအရ အေရးယူအျပစ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသည္။ ၄င္းကုိ COMMAND RESPONSIBILITY ဟုေခၚ၍ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး၌ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ာမာန္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ ့၏ငယ္သားမ်ား၏စစ္ရာဇ၀တ္မ်ားအတြက္ အျပစ္႐ွိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္၍ ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

 2. The 3-year-old Syrian boy Aylan Kurdi’s ONE DEAD picture moved the hearts and minds of the whole world but it is a shame that sadly DEAD BODIES dug up of more than hundred ROHINGYA boat people could not move any Muslim leader’s heart: OIC, ASE Says:

  […] Wirathu challenged Myanmar Muslim Community with aggressive word […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: