Sr General Than Shwe ယခုအခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေ႐ႊသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အရပ္ရပ္ ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာ အာဏာ႐ွင္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္

“အာဏာ႐ွင္ ဘဝ၏ အစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ေန႔မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ
အထိ စစ္အာဏာ႐ွင္ သုံးဦး ရာစု ဝက္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း (၁၉၆၂ – ၁၉၈၈)၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ (၁၉၈၈- ၁၉၉၂) ႏွင့္ေနာက္ဆုံး အာဏာ႐ွင္ႀကီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေ႐ႊပင္ ျဖစ္သည္။

သူတို႔သုံးဦးအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာဏာမရခင္အထိ လူသိမ်ား ထင္
႐ွားခဲ့သူ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ သူသည္ ဆရာ့ဆရာမ်ားထက္ တပည့္လက္ဝါးေစာင္းထက္ ဆိုသလို ဆရာသမားတို႔၏
စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးကာ အၾကြင္းမဲ့အာဏာ႐ွင္ အျဖစ္ ၁၉၉၂ မွ ၂ဝ၁ဝ အထိ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္
စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူတို႔ သုံးဦး မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့မႈေၾကာင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ သယံဇာတ
အၾကြယ္ဆုံး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးႏွင့္ အာ႐ွတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာအ႐ွိဆုံး
ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ စုေတ၍ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္
အရပ္ရပ္တြင္ ခၽြတ္ၿခဳံက်သြားေသာ က်႐ူံးႏိုင္ငံ (Failed Country) အျဖစ္ သက္ဆင္းသြားခဲ့ရ
ေပသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေ႐ႊသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အရပ္ရပ္
ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာ တဦးတည္းေသာ သက္႐ွိ ထင္႐ွား ႐ွိသည့္ အာဏာ႐ွင္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။”

“ဦးသန္းေရႊ (သို႔) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး (၁)”
——————————————————-

(သန္းဝင္းလႈိင္)

သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က သူ႔ကိုယ္သူက်န္ခဲ့သည့္ စစ္သား (ဝါ) က်န္စစ္သား ဟူ၍ သူ၏
ကမၻာေက်ာ္ မာရသြန္ မိန္႔ခြန္း႐ွည္ႀကီး၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဦးစီး၍ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး(၁၂) ၏ ေသာင္ရင္း စာေပဝိုင္း ဟူ၍ အမည္တပ္ထား
ေသာ စာေပတိုက္မွ ထုတ္ေဝေသာ ျမက္ခင္းသစ္ မဂၢဇင္း ေရွ႕ဆုံး စာမ်က္ႏွာ၌ “မုဒိတာ” ေခါင္းစဥ္တပ္၍

“မ်ားစြာေသာခပ္သိမ္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သားတကြဲ၊ မယားတကြဲ၊ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ ျဖစ္ၾက
ရကုန္၏။

ထိုသူတို႔၏ဆင္းရဲဒုကၡကို ငါ ၿငိမ္းပါအ့ံ။ ထိုသူတို႔၏ မ်က္ရည္ကို ငါ သုတ္ေပးပါအ့့ံ။ ငါ၏ လက္ယာလက္
ျဖင့္ ဆန္စပါးရိကၡာကိုေပးအ့ံ။ ငါ၏ လက္ဝဲလက္ျဖင့္ ဝတ္စားတန္ဆာကို ေပးအံ့။ အမိသည္ သားငယ္ကို
ရင္ခြင္၌ ႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း တိုင္းသူျပည္သားတို႔ကိုႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔ငါသည္လည္း ႏွစ္
သိမ့္ေစအံ့”
(က်န္စစ္သားမင္း ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၈၄ – ၁၁၁၂) ဟူ၍ေဖာ္ျပကာ၊ “မင္း႐ူးဘုံေဆာ္” လုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ယဥ္ယဥ္ကေလး မင္း႐ူး ႐ူးကာ အထုတ္ခံလိုက္ရ
ေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္အား ဖယ္႐ွား၍ အာဏာလႊဲယူလိုက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေ႐ႊကိုလည္း သူ ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘိုးေတာ္တဦးက ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ (ခရစ္ ၁၆ဝဝ–၁၇၅၂)
မွ သာလြန္ မင္းတရားႀကီး (ခရစ္ ၁၆၂၉ – ၁၆၄၈) ဝင္စားခဲ့သူဟူ၍ ေျပာဆိုရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္
သူကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ တအိမ္သားလုံးက ယုံၾကည္သြားၾကသည္။

သူ႔ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကလည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး သူ႔ကို “မယ္ေတာ္ႀကီး” ဟု ေခၚေစၿပီး သူ႔သမီးမ်ား
ကို “သမီးေတာ္” ဟု ေခၚေဝၚၾကရန္ သူတို႔မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ အရာ႐ွိႀကီး
မ်ားကို ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၆၉ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ၌ ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ အမွတ္(၇၇) ေျချမန္တပ္မသို႔
ဗိုလ္မွဴး ရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ပဲခူး႐ိုးမ၊ကရင္
ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ား လွည့္လည္သြားလာခဲ့ ရသည္။

ဤသို႔လွည့္လည္ရင္း ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ကုန္ကေလးအရပ္၌ အေဒၚမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ေသာ
ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရင္းႏွီးကာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္လက္ထပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ကေလးအနီး႐ွိ ထီလုံျခမ္း၌ အဖ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဦးၾကဴတင္
ႏွင့္ မိခင္ ပအို႔ဝ္သူ ေဒၚဖြားေမတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာ့က်ိဳက္ၿမိဳ႕၌ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေမြးခ်င္း ၉ ဦးအနက္ ပဥၥမေျမာက္ သမီးျဖစ္
သည္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ ေမြးခ်င္း အစ္ကိုႏွင့္ ညီမႏွစ္ဦးမွာ ဦးဘသိန္း၊ ဦးေအာင္သန္း၊ ေဒၚျမေမ၊
ေဒၚမအုံတို႔ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဖခင္ ဦးၾကဴတင္သည္ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္ ႐ွိသူျဖစ္ၿပီး ပထမဇနီးမွာ
ေဒၚနန္းဝန္းျဖစ္သည္။

ပထမဇနီးႏွင့္ သား ဦးစိန္ကီး (မႏၱေလး) (ႏွလုံးခြဲစိတ္ကု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ခြန္စိုးမိုး၏ ဖခင္) ႏွင့္
ဦးေစာစံေ႐ႊ (သမဝါယမမင္းႀကီးေဟာင္း)တို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။

ဒုတိယဇနီး ေဒၚဖြားေမႏွင့္ သားသမီး (၉) ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဦးသန္းေ႐ႊႏွင့္ အိမ္ေထာင္
မက်ခင္က ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ အမည္ရင္းမွာ မၾကန္ျဖစ္သည္။ေနာင္တြင္ အမ်ားက ေဒၚမႀကိဳင္ဟု ေခၚတြင္ရာမွ
ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ျဖစ္လာသည္။

ဗိုလ္မွဴးကေလး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ အၾကင္လင္မယား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သား (၃)
ဦးႏွင့္ သမီး (၅) ဦး [ ႏိုင္စန္းေ႐ႊ၊ ထြန္းႏိုင္ေ႐ႊ၊ မေဒဝါေ႐ႊ၊ မခင္ၿပဳံးေ႐ႊ၊ မၾကည္ၾကည္ေ႐ႊ (မၾသ)၊
သန္႔ေဇာ္ေ႐ႊ (ေမာင္ေမာင္)၊ မေအးေအးသစ္ေ႐ႊ၊ မသႏၱာေ႐ႊ (မေပါက္) ] ထြန္းကားခဲ့သည္။

သား ႏိုင္စန္းေ႐ႊ၏ ဇနီးမွာ ေဒါက္တာ ခင္၀င္းစိန္ျဖစ္ၿပီး ထြန္းႏိုင္ေ႐ႊ၏ဇနီးမွာ သႏၱာခင္ ျဖစ္သည္။

သမီး ၾကည္ၾကည္ေ႐ႊ၏ ခင္ပြန္းမွာ ေဆးတပ္အရာ႐ွိ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္ ျဖစ္သည္။

သမီးငယ္ ခင္ၿပဳံးေ႐ႊ၏ ခင္ပြန္းမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သိန္းႏိုင္ (ေလတပ္) ျဖစ္သည္။

၎သည္ မၾကာမီမွာပင္ တပ္တြင္း အေျပာင္းအလဲ၌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ တိုးျမွင့္ခံရကာ
မဂၤလာဒုံ ေလတပ္ စခန္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။

အငယ္ဆုံး သမီးေထြး သႏၱာေ႐ႊ၏ ခင္ပြန္းမွာ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ၿဖိဳးဝင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ မဂၤ
လာေဆာင္ကို႐ိုက္ကူးထားေသာ “စိန္စီေသာည” ဗီြဒီယိုေခြျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

သမီးၾကည္ၾကည္ေ႐ႊႏွင့္ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္(ေနာင္ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
တကၠသိုလ္ ကထိက)တို႔မွသား ေနေ႐ႊေသြးေအာင္ကို ဖြားျမင္သည္။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ဖြားျမင္၍
“ဖိုးလျပည့္” ဟု မွည့္ေခၚထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ၏ အခ်စ္ဆုံး ေျမးေတာ္ျဖစ္သည္။

၎သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ဖခင္ဝင္စားသူဟူ၍ မိသားစုက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္
ၾကည္ၾကည္ေ႐ႊသည္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္ ႏွင့္ တရားဝင္ ကြာ
႐ွင္းျပတ္စဲလိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ မိသားစုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၌ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္ကိုင္သည္ကို
မေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ကန္ေတာ့ေငြမ်ား၊ ပုဂံေလေၾကာင္း အပါ
အဝင္ ေက်ာက္မ်က္အသင္း ဥကၠဌႏွင့္ ထူးကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ ခ႐ိုနီ ဦးေတဇ ႏွင့္မၾကာခင္လြတ္ေျမာက္လာေသာ
ဦးေမာင္ဝိတ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အစု႐ွယ္ယာ ထည့္ဝင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚၾကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ဗိုလ္မွဴးသန္းေ႐ႊႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ေျခသိမ္း အိမ္မႈကိစၥမ်ားသာမက
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ အနာဂတ္တက္လမ္းအတြက္ အႀကံညဏ္ရလိုရေၾကာင္း၊ ေနာက္ကြယ္၌ တတ္ကၽြမ္း နား
လည္သည့္ ေဗဒင္လကၡဏာဆရာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ခင္ပြန္းဇာတာကို တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးေလ့ ႐ွိသည္ဟု
သိရသည္။

ဧရာဝတီ ဂ်ာနယ္ အတြဲ – ၁၊ အမွတ္ -၅ (၂ဝ၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္) ထုတ္၌ ေအာင္ေဇာ္
ေရးသားခဲ့ေသာ “အာဏာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အပိုင္း (၅)” ေဆာင္းပါး၌ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္
သည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ အျခားအရာ႐ွိ ကေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ နာမည္ေက်ာ္ ေဝဒ
ပညာ႐ွင္ ဦးဥာဏ္ေဇာ္ ဆီ သြားေရာက္ေဗဒင္တြက္ခဲ့ရာ သူ႔ခင္ပြန္းသည္ တစ္ေန႔က်လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ရာ ပထမပိုင္း၌ ေဒၚမႀကိဳင္သည္ မယုံၾကည္ခဲ့ ဟု
ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ မလိုသူမ်ား သိသြားလွ်င္ သူ႔ခင္ပြန္း အလုပ္ျပဳတ္သြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္
ယင္းအေၾကာင္းကို မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အျခားေဗဒင္ဆရာမ်ားကလည္း ယခင္ေဗဒင္ဆရာမ်ား ေဟာခဲ့သည့္အတိုင္း ထပ္တူထပ္
မွ် ထပ္မံေဟာၾကားခဲ့ရာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ယုံရအခက္ မယုံရအခက္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဦးသန္းေ႐ႊ၏ ဖေအတူ အေမကြဲ အစ္မႀကီးျဖစ္သူေဒၚႀကီးခင္ ကလည္း စကားစပ္၍ “ေမာင္သန္းေ႐ႊ
က ေမြးကတည္းက ထူးျခားသူပါေအ၊ အခ်င္းစလြယ္သိုင္း ေမြးခဲ့သလို သူ႔ကိုယ္မွာလည္း
မွဲ႔စလြယ္ ပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစဥ္အလာ မွဲ႔စလြယ္ပါသူမ်ားႏွင့္ အခ်င္းစလြယ္သိုင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဘုန္း႐ွင္
ကံ႐ွင္၊ ပါရမီထူးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တေန႕တြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ပုဗၺနိမိတ္ဟူ၍ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အမွန္တကယ္ပင္ တေန႕ေသာအခါ၌ သူသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္
နဝတ အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

အာဏာ႐ွင္ ဘဝ၏ အစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ေန႔မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ
အထိ စစ္အာဏာ႐ွင္ သုံးဦး ရာစု ဝက္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း (၁၉၆၂ – ၁၉၈၈)၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ (၁၉၈၈- ၁၉၉၂) ႏွင့္ေနာက္ဆုံး အာဏာ႐ွင္ႀကီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေ႐ႊပင္ ျဖစ္သည္။

သူတို႔သုံးဦးအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာဏာမရခင္အထိ လူသိမ်ား ထင္
႐ွားခဲ့သူ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ သူသည္ ဆရာ့ဆရာမ်ားထက္ တပည့္လက္ဝါးေစာင္းထက္ ဆိုသလို ဆရာသမားတို႔၏
စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးကာ အၾကြင္းမဲ့အာဏာ႐ွင္ အျဖစ္ ၁၉၉၂ မွ ၂ဝ၁ဝ အထိ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္
စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူတို႔ သုံးဦး မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့မႈေၾကာင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ သယံဇာတ
အၾကြယ္ဆုံး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးႏွင့္ အာ႐ွတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာအ႐ွိဆုံး
ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ စုေတ၍ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္
အရပ္ရပ္တြင္ ခၽြတ္ၿခဳံက်သြားေသာ က်႐ူံးႏိုင္ငံ (Failed Country) အျဖစ္ သက္ဆင္းသြားခဲ့ရ
ေပသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေ႐ႊသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အရပ္ရပ္
ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာ တဦးတည္းေသာ သက္႐ွိ ထင္႐ွား ႐ွိသည့္ အာဏာ႐ွင္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

Andrew Soe
၂၇ မတ္ ၂၀၁၅။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: