ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရက အမ်ိုုး ဘာသာ သာသနာ လႈံ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ လူထုုမဲကုုိ လွည့္ျဖားရယူႏုိင္ေအာင္ ျမန္မာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ အစၥလာမ္ ကုုိ အၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခုုိက္

 ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ သူတုုိ႔သက္ဝင္ယုုံၾကည္တဲ့ အစၥလာမ္သာသနာကုုိ ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရက တုုိင္းျပည္မတည္ျငိမ္ေအာင္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ိုုး ဘာသာ သာသနာ လႈံ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ လူထုုမဲကုုိ လွည့္ျဖားရယူႏုိင္ေအာင္ ပက္စက္တဲ့ အႀကံအစည္နဲ႔ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စီမံခ်က္ခ်ျပီး အၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခုုိက္မႈေတြကုုိ ေနာက္ကြယ္က ၿကုုိးကုုိင္ေနတာသာျဖစ္တယ္။

(မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္က ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြကုုိ ကုုိမင္းကုုိႏုုိင္၊ ကုုိကုုိႀကီးတုုိ႔သာမက ကုုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ အစုုိးရေတြက အႀကီးအက်ယ္ သံသယရွိေၾကာင္း အတိအလင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။)

မြတ္စလင္ေတြ ေဘးကင္းေအာင္ ဘယ္လုိေနၾကမလဲ

မုတ္ဆိတ္ရိပ္ပါ ဆိုတာက လူေျပာအမ်ားဆုံးဘဲ။

မုုတ္ဆိတ္က ျပသနာရဲ့ ဇစ္ျမစ္ ဟုုတ္၊ မဟုတ္ဆုိတာကုိ မစဥ္းစားၾကဘူး။

မုတ္ဆိတ္ကုိ မုန္းေနၾကတာလား၊ အစၥလာမ္သာသနာကုိဘဲ တုိက္ခုိက္ဖိုု႔ အေၾကာင္းရွာေနၾကသလား ဆုုိတာကုုိလည္း မဆန္းစစ္ၾကဘူး။

အစၥလာမ္သာသနာကုိ တုုိက္ခုုိက္ခ်င္လိုု႔ အေၾကာင္းရွာတာ မဟုုတ္ရပါဘူးဆုုိရင္ ကုုိေက်ာ္သူ၊ လားရႈိးသိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္တုုိ႔ကုုိလည္း မုုတ္ဆိတ္ထားျခင္းကုုိလည္း ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ရမွာေပါ့။ မဟုုတ္ဘူးလား။

ဖင္ေပၚေခါင္းေပၚ ဝတ္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြကုုိ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျပီး လုုံလုုံျခံဳျခံဳ ဝတ္ဆင္ေနတဲ့ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးေတြကုုိေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုုိ ထိန္းသိမ္းပါတဲ့။

ေဘာင္းဘီဝတ္တဲ့ ဗုုိလ္ၾကက္ခ်ီးေတြကုုိေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းပါလုုိ႔ မေျပာဘဲ လုုံခ်ည္ဝတ္တဲ့ မြတ္ကုုိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းပါတဲ့။

လူၾကားေကာင္း လူျမင္ေကာင္းေအင္ သမမွ်တတဲ့ စိတ္ေလးကုုိ ဟန္ေဆာင္ ပန္ေဆာင္ေလးေတာင္မွ မထားႏုုိင္ၾကသူေတြဘဲ။ ယုိသူမရွက္ ျမင္သူရွက္။ ေသာက္က်ိဳးနဲ။

အစၥလာမ္သာသနာကုုိ တုုိက္ခုုိက္ဖုုိ႔ အေၾကာင္းရွာျခင္းျဖစ္တယ္ဆုုိရင္ မုတ္ဆိတ္ရိပ္ရုုံနဲ႔ ျပသနာေတြ ေျပျငိမ္းသြားမွာ မဟုုတ္ဘူးဆုုိတာေလာက္ကုိေတာ့ အားလုုံးက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သင့္ၾကပါတယ္ဗ်ာ။ ဘာသာတူေကာ၊ ဘာသာျခားေကာ ဒီေလာက္ ဒုံးမေဝးသင့္ပါဘူး။

တစ္ကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ သူတုုိ႔သက္ဝင္ယုုံၾကည္တဲ့ အစၥလာမ္သာသနာကုုိ ဦးသိန္းစိန္အစုုိးရက တုုိင္းျပည္မတည္ျငိမ္ေအာင္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ိုုး ဘာသာ သာသနာ လႈံ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ လူထုုမဲကုုိ လွည့္ျဖားရယူႏုိင္ေအာင္ ပက္စက္တဲ့ အႀကံအစည္နဲ႔ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စီမံခ်က္ခ်ျပီး အၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခုုိက္မႈေတြကုုိ ေနာက္ကြယ္က ၿကုုိးကုုိင္ေနတာသာျဖစ္တယ္။ (မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္က ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြကုုိ ကုုိမင္းကုုိႏုုိင္၊ ကုုိကုုိႀကီးတုုိ႔သာမက ကုုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ အစုုိးရေတြက အႀကီးအက်ယ္ သံသယရွိေၾကာင္း အတိအလင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။)

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုုန္းမေျပာတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြမွာ ဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳးတူ ေတာင္ရြာနဲ႔ ေျမာက္ရြာလည္း ခ်ၾကတာပါဘဲ။ တစ္ရြာတည္းသားခ်င္း ေတာင္ပုုိင္းသားနဲ႔ ေျမာက္ပုုိင္းသား၊ ေတာင္ပုုိင္း ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ ေျမာက္ပုုိင္း ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းလည္း အုုပ္စုုဖဲြ႔ ခ်တတ္တာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတုုိင္းမွာ ပဋိပကၡေတြ ရွိတတ္ၾကတယ္။ လူရွိေနသေရြ႕ ျပသနာရွိေနမွာပါဘဲ။ ဒါေတြကုုိ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတုုိင္းက ကုုစား ေက်ာ္လႊားၾကတာခ်ည္းပါဘဲ။

မြတ္စလင္ရွိလိုု႔ ျပသနာျဖစ္တယ္ဆုုိရင္ ျမန္မာေတြက ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိရွိသမွ် တုုိင္းရင္းသားအကုုန္နဲ႔ ငါ့ဘႀကီးနဲ႔ တစ္ရြာလုုံးဆုုိသလို ဒုိင္ခံျပီး ျပသနာေတြ၊ တုုိက္ခုုိက္မႈေတြ ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ေနတာကုုိက်ေတာ့ ဘယ္လိုုေျပာမလဲ။

ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းေတြ၊ ရွင္ဘုုရင္ေတြ အေဖနဲ႔ သား၊ ညီနဲ႔ အကုုိ စစ္ျဖစ္ေန၊ သတ္ျဖတ္ေနၾကတာကုုိေကာ ဘယ္လိုုရွင္းျပႏုုိင္မလဲ။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေဒၚစုက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရျပီးသြားတဲ့ေနာက္မွာမွ ရခုုိင္အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးအႏွံ႔ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အကြက္ေစ့ေစ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္လာတာကုုိ က်ေနာ္တုုိ႔က တုုိက္ဆုုိင္မႈလိုု႔ ဘယ္တုုန္းကမွ မယုံၾကည္ပါဘူး။

ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျမန္မာျပည္မွာ မြတ္စလင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ လုုံျခံဳေရး၊ မိမိ မိသားစု၏ လုံျခံဳေရး၊ မိမိ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ လုံျခံဳေရး၊ မိမိ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ့ လုံျခံဳေရးကုုိ စုိးရိမ္စရာ မလုိပါဘူးဆုုိတဲ့ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ ရွိသလား။ သိခ်င္ပါတယ္။

ဘာသာျခားေတြကုိလည္း ေမးခ်င္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ အသိ၊ မိတ္ေဆြ၊ ငယ္သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ရပ္ကြက္သားခ်င္း၊ တစ္ရြာတည္းသားခ်င္း မြတ္စလင္ေတြထဲမွာ ဒီေန႔ ဒီကာလမွာ မြတ္စလင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာမွ ျပသနာ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္၊ က်မတုုိ႔ မိသားစုု၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ့ အသက္ အုုိးအိမ္လုုံျခံဳမႈကုုိ စုုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စရာ မလုုိပါဘူးဆုုိတဲ့သူ တစ္ေယာက္ေလာက္မ်ား ၿကုုံဘူးပါသလား။ (တမင္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ႏုုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အမတ္ေတြဆုုိ ပုုိုဆုုိးပါတယ္။ မြတ္စလင္မဲနဲ႔တက္တဲ့ အမတ္ေတာင္ သူ႔ကုုိ မဲေပးခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ေတြရဲ့ လုုံျခံဳေရးကုုိ ကန္ေတာ့ပါရဲ့ – တစ္ျပားသားမွ ေသာက္ဂရုုမစုိက္ပါဘူး။)

အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ မြတ္စလင္ေတြက သတ္စားခ်င္လိုု႔ အျပစ္ရွာေနတဲ့ ဝံပုုေလြေတြကုုိ သုုိးသူငယ္ကဲ့သုုိ႔ ရွင္းျပေနလည္း အသံသာ ဝင္သြားမယ္။ ဘာမွ မထူးလာပါဘူး။

မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႔ ႏုုိင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေနၾကပါ။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုုိ တာဝန္ေၾကပါ။ မြတ္စလင္ေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုုိင္းမွာ တန္ဖုုိးရွိတဲ့၊ အားထားေလာက္တဲ့။ ကူညီစာနာတတ္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားခံရတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဝင္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ျပၾကပါ။

လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ယုုံၾကည္ျခင္းဆုုိတဲ့ အေျခခံပုုိင္ခြင့္ကိုုေတာ့ ဘယ္ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔မွ ေရာင္းလုုိ႔ ဝယ္လုုိ႔ မရဘူး။ ဘယ္လိုုအာဏာမ်ိဳးနဲ႔မွ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္လိုု႔ မရဘူး။

အျပစ္ရွာမဲ့သူကေတာ့ ဘာလုုပ္လုုပ္ အျပစ္ရွာသလို၊ ဘာမွ မလုုပ္ဘဲေနရင္လည္း မလုုပ္တာကုိ အေၾကာင္းျပျပီး အျပစ္ရွာေနမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ မုုတ္ဆိတ္ထားခ်င္ ထားပါ။ ဘုုရားရွိခုုိးခ်င္ ရွိခုုိးပါ။

သုုိေသာ္ ဗာလနံ လူမုိက္ေတြကုုိေတာ့ သတိထားၾကဗ်ာ။ လူမုိက္မွာ ေဆးမရွိဘူးဆုုိတဲ့ ျမန္မာစကားပုုံ ရွိပါတယ္။

လူကုုိ ေခြးကုုိက္ရင္ လူသာနစ္နာပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: