“စစ္တိုက္တတ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေနရာတိုင္း ဆရာႀကီးဝင္လုပ္ေနလို႔ ဆီေလ်ာ္မလား?”

“စစ္တိုက္တတ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔  ေနရာတိုင္း ဆရာႀကီးဝင္လုပ္ေနလို႔ ဆီေလ်ာ္မလား?”

 စစ္တပ္မရွိရင္ မင္းတို႔ဘာျဖစ္သြားမယ္ထင္သလဲ … တဲ့

မွန္တာေပါ့။ မရွိလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ စည္း႐ိုးမရွိတဲ့ ရြာလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။
က်ားဝင္လိုက္ ေခြးဆြဲလိုက္နဲ႔ေလ။

ဒါဆို ဆက္ေမးပါဦးမယ္။

မီးသတ္မရွိရင္  မင္းတို႔ ဘာျဖစ္သြားမယ္ထင္သလဲ?

လယ္သမားေတြ မရွိရင္ မင္းတို႔ ဘာသြားစားၾကမလဲ?

ဆရာဝန္ေတြ မရွိရင္ မင္းတို႔နာဖ်ားတဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ?

အင္ဂ်င္နီယာေတြ မရွိရင္
မင္တို႔ ဘယ္မွာ ေနထုိင္ၾကမလဲ?

ဆရာဆရာမေတြ မရွိရင္ …
သူနာျပဳေတြ မရွိရင္ …
ေမြးျမဴေရးသမားေတြ မရွိရင္ …
တံငါေတြ မရွိရင္ …
စသျဖင့္ စသျဖင့္ …
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အလႊာစံုက
က်ရာတာဝန္ထမ္းသူေတြ လိုအပ္တာပဲ။

မရွိလို႔မျဖစ္တာ မွန္တယ္။
ဘယ္ေနရာအတြက္လဲ?
သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာအတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။
ေနရာတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။

လယ္ထဲမွာ စစ္သားေတြ မရွိလုိ႔ျဖစ္တယ္။
ဒါ လယ္သမားေတြရဲ႕ေနရာ။

မီးသတ္မွာ စစ္သားေတြ မရွိလုိ႔ျဖစ္တယ္။
ဒါ မီးသတ္သမားေတြရဲ႕ေနရာ။

ေဆး႐ံုမွာ စစ္သားေတြ မရွိလုိ႔ျဖစ္တယ္။
ဒါ ဆရာဝန္ေတြ သူနာျပဳေတြရဲ႕ေနရာ။

ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို မရွိလို႔မျဖစ္တာမို႔
လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေဝပံုက် ဝင္ထိုင္ေနၾကရမလား?
ဒါဆိုလည္း ညီတူမၽွတူျဖစ္သြားေအာင္
အလႊာအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထိုင္ေနၾကေလ။
အဲဒီလို လုပ္လို႔ရမလား?

ဥပမာေျပာရရင္
လယ္သမားေတြ မရွိလို႔မျဖစ္ဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေနရာအတြက္လဲ?
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာအတြက္။
လယ္စိုက္တတ္တာနဲ႔
အကုန္တတ္ၿပီ သတ္မွတ္လို႔မရဘူး။

စကားပမာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ
လယ္သမားေတြက ေအာ္တိုမစ္တစ္
အႀကီးအကဲေနရာေတြ ဝင္ယူၾကမယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ
လယ္သမားေတြက ေအာ္တိုမစ္တစ္
အႀကီးအကဲေနရာေတြ ဝင္ယူၾကမယ္။

နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွာ
လယ္သမားေတြက ေအာ္တိုမစ္တစ္
အႀကီးအကဲေနရာေတြ ဝင္ယူၾကမယ္။
… ဆိုရင္ အဓိပၸါယ္ရွိမလား။

အခုျဖစ္ေနတာက တပ္ကလူေတြဟာ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနအစံုမွာ
ေအာ္တိုမစ္တစ္
အႀကီးအကဲေနရာေတြ ဝင္ထိုင္ေနၾကတယ္။
အဆင့္ဆင့္တက္တာမဟုတ္
လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ မရွိ။
လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိ။
စစ္တိုက္တတ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔
ေနရာတိုင္း
ဆရာႀကီးဝင္လုပ္ေနလို႔ ဆီေလ်ာ္မလား?

ရာဇဝင္မွာ
သာလြန္မင္းႀကီးကို ဆီသည္မ ေျပာစကား
‘လူဆိုတာ ကၽြမ္းက်င္ရာလိမၼာၾက’ သတဲ့။
ဘုရင္က ဆင္စီးကၽြမ္းက်င္ေပမယ့္
ဆီဘူးေတာင္းထဲ မဖိတ္ေအာင္မထည့္ႏိုင္ဘူး
ဒီေတာ့ ဘုရင္ကို ဆီေရာင္းခိုင္းရင္
ကေဗာ္တိ ကေဗာက္ခ်ာေတြ ျဖစ္ကုန္မွာပဲ။

အခု ျမန္မာျပည္ မတိုးတက္တာ
လူမွန္ေနရာမွန္ မရွိတာေၾကာင့္ပဲ။
တပ္ကလာတဲ့ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ေတြက
ဌာနဆိုင္ရာတိုင္းမွာ အႀကီးအကဲလုပ္ၿပီး
ကြပ္ကဲေနတာေၾကာင့္ပဲ။

ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက ကိစၥ။
ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္မယ့္သူဟာ
ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းဝင္ေနသူျဖစ္ရမယ္။
စစ္တိုက္တတ္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔
အရာရာဝင္ပါခ်င္လို႔ မရဘူး။
‘ဒူးေနရာဒူး ေတာ္ေနရာေတာ္’ ပဲ။

စစ္တိုက္တတ္ရင္
ကာကြယ္ေရးကိစၥမွာပဲ ဆံုးျဖတ္။
စီးပြားေရးေရာ ပညာေရးေရာ သံေရးတမန္ေရးေရာ
ေနရာတကာ … ဝင္ဆရာလုပ္လို႔ မရ။

စစ္သား ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔မရဘူးလား?
ရတယ္။
အရင္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။
ေနရာဌာနတစ္ခုမွာ တာဝန္ထမ္းခ်င္ရင္
အဲဒီေနရာဌာနကလူ ျဖစ္ေစရမယ္။
ေအာက္ေျခကေန အဆင့္ဆင့္တက္ရမယ္။
ျဗဳန္းဆို မိုးေပၚကက်လာ
အေမာင္ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိနဲ႔
အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ေနလို႔ မရဘူး။

မီးသတ္သမားလႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ခ်င္ရင္
မီးသတ္အလုပ္ကို စြန္႔။ ဝင္အေရြးခံ။
လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ေနရာ။
အဲဒီေနရာေရာက္ေအာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ထားတဲ့
ျပည္သူေတြ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိရမယ္။
ဒီလိုမဟုတ္ပဲ
ဘယ္သူကမွ မေရြးေကာက္မတင္ေျမာက္ပဲ
လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္ထိုင္ေနရင္
ဒါ သက္သက္ အႏိုင္က်င့္တာပဲ
သက္သက္ ဝင္႐ွဳပ္ေနတာပဲ။

အခုက ေနျပည္ေတာ္က မဲဆႏၵနယ္လိုမ်ဳိးမွာလဲ
NLD ကလူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။
ဘာကိုျပလဲဆိုေတာ့ …
ေနျပည္ေတာ္က အဲ့ဒီေဒသေန မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ
သူတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ NLD အမတ္ေတြကိုပဲ
ေ႐ြးခ်ယ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပေနတာပဲေလ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: