သင့္အလွည့္လာျပီ NLD

သင့္အလွည့္လာျပီ NLD

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ စကတည္းက NLDကုုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့တယ္။

မြတ္စလင္နဲ႔ အစၥလာမ္က ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုုိ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း အရင္ကလည္း မရွိဘူး။ အခုလည္း မရွိဘူူး။ ေနာင္လည္း မရွိဘူး။ ျမန္မာမြတ္စလင္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းက တရားဥပေဒေလးစားတဲ့ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ တုုိင္းၿကုုိးျပည္ေဆာင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တယ္။

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေခါင္းစဥ္နဲ႔ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလုုပ္ေနတာက လူထုုကုုိ မႈိင္းတုုိက္၊ လူထုုေထာက္ခံမႈ ရယူျပီး ေနာက္ဆုုံးမွာ လူထုုအားနဲ႔ NLD ကုုိ ဆန္႔က်င္လာမွာျဖစ္လိုု႔ အစြန္းေရာက္အယူအဆေတြကုုိ လူထုုထဲမွာ အညြန္႔အေညွာင့္ ေပါက္ခြင့္မေပးနဲ႔။ ေျမြေပြးကုုိ ငယ္သည္ဟု အလမၺါယ္ မျပနဲ႔ဆုုိတဲ့ စကားလုုံးကိုလည္း သုုံးျပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္က ဒီမုိကေရစီကုုိ မတတ္သာလုုိ႔ ေျပာင္းရတဲ့ႏုုိင္ငံအားလုုံးမွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ လူထုုကုုိ မႈိင္းတုုိက္ျပီး အာဏာရွင္ေတြဟာ အာဏာကုုိ ဆက္ယူသြားတဲ့ သာဓကေတြကုုိလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေထာက္ျပခဲ့တယ္။

ဒါလည္း မြတ္စလင္မုုန္းတီးေရး၊ အၾကမ္းဖက္ေရးေတြ လူသိရွင္ၾကားလုုပ္ေနလိုု႔ ကမၻာကေတာင္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနတဲ့ ၉ ၆၉ ကုုိ NLDက လူမႈေရးအဖဲြ႔အစည္းပါတဲ့။ ပါတီဝင္တုုိင္း လြတ္လပ္စြာ ပါႏုုိင္ပါတယ္ဆုုိျပီး ေျမွာက္ေတာင္ေပးခဲ့တယ္။

NLD ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းရဲ့ အျမင္တုုိမႈ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ လာမဲ့ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLDက ျပည္ခုုိင္ျဖိဳးနဲ႔ တုုိက္ရမဲ့အစား မဘသနဲ႔ ေျမျပင္ေပၚမွာ နပမ္းလုုံးရေတာ့မယ္။

အခုေတာင္ႀကီးမွာျဖစ္တာ အစေလးဘဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္အမ်ားႀကီး ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံ လာေတာ့မယ္။

ျပည္ခုိင္ျဖိဳးက စင္ေပၚကေနျပီး တုုိက္ပဲြကုုိ ထုုိင္ၾကည့္၊ အေလာင္းေကာက္ေနရုုံဘဲ။

လူထုုကလည္း တည္ျငိမ္မႈကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ တစ္ခုုတည္းေသာပါတီႀကီးအျဖစ္နဲ႔၄င္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ (ျခိမ္းေျခာက္တာ၊ လာဘ္ထုုိးတာ၊ ရာထူးနဲ႔ဆြယ္တာေတြလည္း ပါမယ္) ေနာက္ဆုုံးေရြးစရာမရွိ ျပည္ခုုိင္ျဖိဳးကုုိ မဲေပးၾကရမယ့္ အေျခအေနကုိ ဆုိက္ေရာက္သြားႏုုိင္တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္က ဒီမိုုကိုုေျပာင္းပါတယ္ဆိုုတဲ့ ႏုုိင္ငံတုုိင္း တစ္ခုုမက်န္မွာ မဲလိမ္၊ မဲခုုိး၊ မဲညစ္၊ ျခိမ္းေျခာက္၊ လာဘ္ထုုိးတာေတြ အျမဲရွိေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ႀကိမ္းေသရွိေနမယ္။

လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ခံလိုုက္ရျပီးေတာ့မွ ကယ္ပါ၊ ယူပါ၊ ဟိုုတုုိင္၊ ဒီတုုိင္နဲ႔ အေလာင္းပုုိက္ေဆြးေနရင္လည္း သိပ္ေနာက္က်သြားျပီ။

ကမၻာႀကီးက တည္ျငိမ္မႈကုုိ အဓိကထားျပီး တပ္မေတာ္အစုုိးရကုုိ ဆက္လက္ေထာက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဆက္ဆံသြားၾကေတာ့မယ္။

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲလိမ္လိုု႔ ရႈံးရႈံး၊ ျခိမ္းေျခာက္လုုိ႔ ရႈံးရႈံး NLD ရႈံးခဲ့ပါက ေဒၚစုုအေနနဲ႔ တာဝန္သိရင္၊ တာဝန္ခံတတ္ရင္ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္က ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏႈတ္ထြက္ဖိုု႔ဘဲ ရွိတယ္။

လူထုုလက္ခုုပ္တီးတာ ႏုုိင္ငံေရး မဟုုတ္ဘူး။

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုိ လူထုုက ေလာေလာဆယ္ သေဘာမေပါက္ေသးလိုု႔ မၿကုုိက္ရင္လည္း လူထုုကုုိ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ေပးရဲတာကမွ ႏုုိင္ငံေရးျဖစ္တယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: