သင္ေသသြားေသာ္…

Mg Thone Nya သင္ေသသြားေသာ္
*****************

သင္ေသသြားေသာ္
သင့္သမိုင္း သင္ ေရး
သင့္မ်ိဳးဆက္ အထက္(၇)ဆက္
ေအာက္(၇)ဆက္
ထည့္ေတြး
သင့္ ဆရာေတြအတြက္ ထည့္ေတြး
သင့္ တပည့္ေတြအတြက္ ထည့္ေတြး
သင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ထည့္ေတြး
သင့္ သာသနာအတြက္ ထည့္ေတြး
သင့္ နိုင္ငံအတြက္ ထည့္ေတြး***

သင့္ ဆရာ
သမိုင္းတရာခံ ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္
သင္က ရွာင္ၾကဉ္
သင့္ တပည့္ ေအာက္လက္ငယ္သား
အျပစ္က်ဴးလြန္လွ်င္ သင္က ပ့ဲျပင္
သင့္ သား သမီး အမွားက်ဴးလြန္လွ်င္
သင္ဟာ အမွန္ျပင္ေပးရမွာ သင့္တာဝန္
သင္ အျပစ္မက်ဴးလြန္ရန္
သင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္
သင္ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္
ဒါ သင့္ တာဝန္

သင္ေသသြားေသာ္
သင့္ ရဲ႕ သမိုင္း အရိုင္းျဖင့္က်န္
သမိုင္းတရားခံ အဆုံး မရိွတ့ဲ
ျပစ္ဒဏ္ သင့္ မ်ိဳးဆက္ကခံ
အမ်ိဳည့ံ ျဖစ္မွာ မလြဲ ဧကံ

သင္ေသသြားေသာ္
သင္ဟာ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္ခ့ဲလ်င္
ကမာၻတည္သ၍ ႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႔
သင့္ ရဲ႕ဆိုးက်ိဳး ျပည္သူ႔ အမုန္း
မ်က္ရည္မိုး သြန္းၿဖိဳးခါ ငိုေႂကြး
သင့္မ်ိဳးဆက္က မ်က္ႏွာပန္း
မလွပစြာနဲ႔ ဒဏ္ေပး ခံရမည္

သမိုင္းတရားခံ အျဖစ္နဲ႔
သင္ ေသသြားေသာ္
ေသၿပီးေနာက္ ႂကြင္းထဲေရာက္လ်င္
သင့္ ဓါတ္ပုံ ႏွင့္ သင့္ေျမပုံ
အမ်ားျပည္သူေတြ စေထြးလိုသူ ေထြး
ဖေနာင့္နဲ႔ ေပါက္လိုသူေတြရဲ႕
ဖေနာင့္ ေပါက္သည့္ဒဏ္ ခံရလိမ့္မည္။

သင္ေသသြားေသာ္
မေသခင္ ဆက္ၾကား
ျပဳသည့္ကံတရား
ေကာင္းက်ိဳးျပဳခ့ဲလ်င္
အမ်ားခ်စ္ခင္ ပုလဲမ်က္ရည္နဲ႔
ႏႈတ္ဆက္မယ့္ သ႑န္ လြမ္းခ်င္ လြမ္းမယ္
ေလာကကို ဆိုးက်ိဳးျပဳခ့ဲလ်င္
ေခတ္အဆက္ဆက္
သမိုင္းတရားခံဆိုတ့ဲ အျပစ္ဒဏ္
သင္ခံရမည္။

လူသား ဘဝ မေသခင္ဆက္ၾကား
အျပစ္ေရွာင္ရွား ေမတၲာထားကာ
မေကာင္းမႈကိုေရွာင္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္
ေလာက ေကာင္းေအာင္ ႀကံေဆာင္နိုင္ေစတည္း။

ေမာင္သုည(မႏၲေလး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: