အာရွပစိဖိတ္ ကၽြန္ျပဳခံရမႈအမ်ားဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ ပါ၀င္

အာရွပစိဖိတ္ ကၽြန္ျပဳခံရမႈအမ်ားဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ ပါ၀င္

– ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကၽြန္ျပဳခံရမႈေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ Global Slavery Index က အာရွပစိဖိတ္ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳခံရမႈအေျခအေနကုိ စာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔နဲ႔အတူ ကၽြန္ျပဳခံရမႈအမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳခံရမႈမွာ ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိၿပီး အတင္းအဓမၼခုိင္းေစခံရတာ၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ လူကုန္ကူးခံရတာ၊ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ခံရတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳခံရမႈ အေရအတြက္ဟာ ၂၃၁၆၀၀ ေလာက္ရွိတယ္လုိ႔ Global Slavery Index က ဆုိပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ႏုိင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၀.၄၃၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတစ္၀ွမ္း အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္လုိ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ မိသားစုလုိက္ ကၽြန္ျပဳခံရတာေတြရွိေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ အုတ္ထုပ္လုပ္ေရး၊ အထည္စက္႐ံုနဲ႔ ကုန္ထုတ္စက္႐ံုေတြမွာ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစျခင္း ခံေနရပါတယ္။

ဒီလုိကၽြန္ျပဳခံရမႈေတြကုိ အစုိးရရဲ႕ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက CCC အဆင့္နဲ႔ အဆင့္ ၁၈ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈစာရင္းမွာ ကၽြန္ျပဳခံရသူေတြလက္က လြတ္ေျမာက္လာသူေတြကုိ အစုိးရက ေထာက္ပံ့ေပးမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲဆုိမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈ စတာေတြကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အာရွပစိဖိတ္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ကၽြန္ျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပၚလစီမွာ ၆၈.၂၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွာ ၉၁.၈၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈမွာ ၆၁.၈၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွာ ၆၄.၆၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ၇၁.၈ အသီးသီးရရွိၿပီး အားနည္မႈအမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုး ၃ ႏုိင္ငံမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ အာဖဂန္တုိ႔နဲ႔အတူ ရွိေနပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္း ကၽြန္ျပဳခံရမႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၆၅.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတစ္၀ွမ္းမွာ ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၃၅.၈ သန္းေလာက္ဟာ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳခံရမႈေအာက္မွာ ေနထုိင္ေနရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကေလးငယ္ေတြကုိ ေမြးစားဖုိ႔အတြက္ ေရာင္းတာ၊ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ဖုိ႔အတြက္ လူကုန္ကူးတာေတြဟာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ တစ္၀ွမ္းမွာ တိုးလာေနပါတယ္။

အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔မွာရွိတဲ့ ကၽြန္ျပဳခံရသူအေရအတြက္ စုစုေပါင္းဟာ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ကၽြန္ျပဳခံရမႈ အေရအတြက္ရဲ႕ ၅

၀ ရာခုိႈန္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

Ref: Globalslaveryindex.org

http://www.m-mediagroup.com/news/39881

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: