မ်ိဳးခ်စ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား မဆင္မျခင္ လက္အုပ္မခ်ီပါႏွင့္

မ်ိဳးခ်စ္မ်ားအတြက္..

Shoon Htet Safety First

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား မဆင္မျခင္ လက္အုပ္မခ်ီပါႏွင့္
နံေဘးတြင္ ဘာသာျခားမ်ား
အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ ရွိ မရွိ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပီး
အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမွ မိမိ ၾကည္ညိဳရာကို လက္အုပ္ခ်ီပါ
(အခန္႕မသင့္လ်ွင္ သင္လက္အုပ္ခ်ီေနပံုကို သာသနာဖ်က္ေနသည့္အသြင္ ဂ်ာနယ္တြင္ ဖိုးကာလာႏွင့္ ပါလာႏိုင္)

ရပ္ ၾကည့္ သြား
***********
ဘာသာျခားမ်ားကို ျမင္လ်ွင္ ခဏရပ္ၿပီး လမ္းေပးပါ
မျမင္လ်ွင္ ကိုက္ငါးဆယ္အတြင္း လာႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ
ဘာသာျခားမ်ား မရွိမွ မိမိအလိုရွိရာကို စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားပါ
(မေတာ္တဆ ခလုတ္တိုက္မိလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ျပာက်ဖူးေၾကာင္း သာဓက ရွိ)

အသက္ကို အရွက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ပါ
***********************
ဗမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ မခံရမွီ
ဗမာလား ဘာသာျခားလား ေမးျဖစ္ေအာင္ေမးပါ
အဓမၼျပဳက်င့္သူမွာ
ဗမာျဖစ္က ဘာမ်ွ အေရးမႀကီးေသာ္လည္း
ဘာသာျခား ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမ်ွ မဖြင့္ဟႏွင့္
တစ္ၿမိဳ႕လံုး၏အသက္ကို မိမိအရွက္ႏွင့္သာ လဲ၍ ကာကြယ္လိုက္ပါ
(အနည္းဆံုးေတာ့ မာရွယ္ေလာပဲ)

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ပါ
*******************-
သင့္ေၾကာင့္ မီးမေလာင္ပါေစႏွင့္ (မီးသတ္ကားမ်ား ေရမရွိပါ)

သင့္ေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း မဆိုပါေစႏွင့္
(အခုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းက မူလတန္းသင္ရိုးမွာ ျဖဳတ္လိုက္ပီဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ဘာေျပာင္းဆိုမလဲ သိေတာ့သိခ်င္သားး)

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ရန္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္ (စြမ္းအားရွင္မ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ျဖင့္ ေတြ႔ကရာလူ လိုက္ရိုက္ေနလ်ွင္ ရဲမ်ားလက္ပိုက္ၾကည့္ေနသည္ ဟူ၏)

ယေန႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္း ျဖစ္ရန္မွာ ဘုရားေဟာႏွင့္အညီ ေနထိုင္ျခင္းကို မဆိုလို
ျခင္ေထာင္ေစာင့္ ဥပေဒကို ေထာက္ခံပီး
ကုလားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ မုန္းတီး
အာဏာာရပါတီကို ေထာက္ခံ စစ္တပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ပါက အလိုလို ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္း ပီသႏိုင္သည့္ ေခတ္ျဖစ္၏

မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ
ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္က
အသားထဲကေလာက္ အမ်ိဳးသားေရး သစၥာေဖာက္ ဟု
ဝီဝီကိုယ္ေတာ္မွ
တရားဝင္ ေၾကညာျခင္း ခံထားရသူ ျဖစ္ေနေလရာ
ကြ်ႏု္ပ္၏ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လက္စြဲက်မ္းကို
မယံုၾကည္သူ မ်ားေနမည္မွာ မုခ်ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: