လက္အုပ္ခ်ီရန္ မလိုအပ္ပါ ဆိုတဲ့ ဖတ္သ္ဝါ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးညြန္႔လက္ထက္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ဦးအံ့ေမာင္က သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထုိးထား

View this document on Scribd

MY FRIEND SENT THIS GOOD RECORD.

စလာမ္

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးညြန္႔လက္ထက္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ဦးအံ့ေမာင္က ဘာသာေရး အဖြဲ႕အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေခၚၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကိုလက္အုပ္ခ်ီ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျပဳခိုင္းတဲ့အမိန္႔ ထုတ္ေပးဖို႔ အဲလိုလုပ္ပိုင္ေၾကာင္း ဓမၼသတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

အဖြဲ႔အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း တညီတညြတ္ထဲပဲ က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္ပိုက္ျခင္း salute ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ အ႐ိုအေသျပဳပိုင္ေၾကာင္း ဒါေပမယ့္ လက္အုပ္ခ်ီဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း လုပ္ရန္မလိုေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးအံ့ေမာင္က သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထုိးထားပါတယ္။

အရင္ကေတာ့ ေက်ာင္းေတြကို အဲဒီစာ လက္ခံ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ခုေတာ့ အမ်ားစုလက္ထဲ မရွိေလာက္ေတာ့ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ကိုယ္ရည္ အေနနဲ႔ လုက္အုပ္ခ်ီတာ ရွစ္ရ္က္ မျဖစ္ဘူး ခံယူထားပါတယ္

ဒါေပမယ့္

ေက်ာင္းေတြအပါအဝင္ ေနရာအသီးသီးမွာ By force နဲ႔ လက္အုပ္ခ်ီခိုင္းတဲ့ အေနအထားကို မလိုလားတာလည္း အမွန္ပဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာဆရာမမ်ား အပါအဝင္ ႐ိုေသထိုက္သူကို ဂုဏ္ျပဳရာမွာ လက္ပိုက္လ်က္ျဖစ္ေစ salute ပံုစံ လက္ေျမာက္လ်က္ျဖစ္ေစ အ႐ိုအေသ ေပးႏိုင္သည္. လက္အုပ္ခ်ီရန္ မလိုအပ္ပါ ဆိုတဲ့ ဖတ္သ္ဝါပါ။

အဖြဲ႔တိုင္းက တညီထဲ ဆံုးျဖတ္ထားတာပါ။

ပိုင္မပိုင္နဲ႔ ၾကည့္ရင္ ပိုင္ပါတယ္ ဆိုရမွာပါ။

ပိုင္မပိုင္ကိုလည္း စိတ္မဝင္စားပါ။

ယိုးဒယားမွာ … မေလးအင္ဒိုမွာ … အိႏၵိယမွာ လက္အုပ္ခ်ီတာက အ႐ိုအေသ ေပးတဲ့ ပံုစံသက္သက္ပါ။ ဒီမွာက အဲဒီ အဆင့္ထက္ ပိုေနပါတယ္။ လုပ္လိုသူကို မကန္႔ကြက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအတြက္ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုလို႔ မရႏိုင္ပါ။

လက္အုပ္မခ်ီျခင္းေၾကာင္း ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ျပသနာ ရွာတာေတြ တကယ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

နည္းစပ္ရာ ဆရာဆရာမမ်ားလက္ထဲ ရွိသင့္တဲ့ ဓမၼသတ္ပါ။

လိုတဲ့ေနရာ သံုးေနေအာင္ ျပန္ share ေပးတာပါ။

အျပင္မွာ ျပန္ ျဖန္႔ရင္ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ credit ေပးစရာ မလိုပါခင္ဗ်ား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: