ဖြတ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ” မ်ိဳးေဆာင့္” သတၱဝါ

သတၱဝါအမည္ – မ်ိဳးေဆာင့္

မ်ိဳးစိတ္ – ဖြတ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္

ဗီဇ – ၄င္းတို႕ႏွင့္အယူ မတူသူမ်ားအားလံုးကို ကုလားဟု ထင္ျမင္ယူဆတတ္

က်က္စားရာေဒသ – ေဖ့စဖုတ္ (ျမန္မာျပည္တြင္းသာ)

ပံုသ႑ာန္ – အတိအက်မရွိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဟာဗႏၶဳလပံု သာသနာ့အလံပံု ဗမာ့သားပံု
ၾကက္ဥေၾကာ္ပံု ႏိုင္ငံေတာ္အလံပံု တစ္ခါတစ္ရံ ကိုရီးယားမင္းသားပံု

ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား – အဆဲသန္
အြန္လိုင္းေလာကတြင္ အဆဲအပက္စက္ဆံုးဘြဲ႕အား ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ပိုင္ဆိုင္ထား

ဥာဏ္ရည္အဆင့္အတန္း – ၃၁ ဘံုတြင္ ၄င္းတို႕ထက္ ဉာဏ္ရည္နိမ့္ပါးေသာ သတၱဝါဟူ၍ မရွိေသး

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ – အရိုးစည္းရိုးထိုးမည့္ ေလလံုးထြား ဖြတ္ေသြးၾကြ အစြန္းေရာက္ဘာသာ

အလုပ္အကိုင္ – အဘထိုင္ခံု မူလီစုပ္ျခင္း ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ ဝါဒျဖန္႕ျခင္း

ထိုသို႕ေသာ မ်ိဳးေဆာင့္ အေပါင္းတို႕မွာ
ရဟန္း ရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ မွလြဲ၍ အမ်ိဳးအား အမွန္တကယ္ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
ကြ်ႏ္ုပ္ Shoon Htet မွ ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံအပ္ပါသည္

(ေနာက္တင္သည့္ပို႕စ္မ်ားအား ဆဲခ်င္သူမ်ား ၾကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါဘီ )္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: