*ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႔ သည္ ျပည္သူ ့အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္ *

ျမန္မာျပည္၏ အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ ေဒါသထြက္ေန ေသာဗုဒၶဝါဒီ အစြန္းေရာက္ ၉၆၉မ်ား
====================
ေမးခြန္း ။ ။ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ျမန္မာျပည္သို ့ မေလးရွားနိုင္ငံမွ မြတ္စလင္ဆရာၾကီးတစ္ပါး ျမန္မာ
ျပည္သို ့ ၾကြေရာက္လာျပီး ဘာသာ ျမန္မာျပည္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ဘာသာေရး

တရားေဟာမည္ဆိုလ်ွင္ သင္တို ့သေဘာတူ ၾကည္ျဖ ူ စြာ လက္ခံ ေပးနိုင္ၾကပါ့ မလား. ?

*** ထိုေမးခြန္းအတြက္အေျဖကို
ပရိသတ္အအေပါင္း 100% သိျပီးသားဟုထင္မိပါသည္ ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းေမးရပါသနည္း ?

အေျဖ။ ။ ယခုေလာေလာစဥ္ မေလးရွားနိုင္ငံ(အစၥလာမၼစ္နိုင္ငံ) တြင္ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆရာ
ေတာ္”’ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆရ     သီတဂူဆရာေတာ္”’၏ ျမန္မာမ်ားအတြက္တရားပြဲမ်ားကို
(25/4/2015)ေန ့တြင္ ပီနန္း ဘာဒါဝပ္ျမိ ု ့တြင္လည္းေကာင္း၊ ( 26/4/2015) ေန ့တြင္ ကြာလာ
လမ္ပူျမိ ု ့” ကပ္ပုန္း”တြင္လည္ေကာင္း ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ တရား ေဟာပြဲမ်ားကို စည္ကားသိုက္ျမိ ုက္စြာ
က်င္းပလ်ွက္ရွိပါသည္ ။

***ေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္းက်လြန္းမႈ ။

*** မိမိတို ့အာဏာ အတြက္အရိုး ခံျပည္သူမ်ားအားေသြးခဲေစမႈ ႔ ။

*** အာဏာပိုင္တို ့၏ လူသားခ်င္းစာ နာစိတ္ကင္မဲ႔မႈ ။

*** စစ္အာဏာပိုင္ လက္ပါးေစမ်ား အား ျပည္သူမ်ားက မစဥ္းစား မခ်င့္ခ်ိန္ ပဲ ယုံၾကည္အားကိုးမႈ ႔ ။

*** အာဏာပိုင္လက္ပါးေစမ်ားက လည္း အတၱၾကီး မႈ ႕ ။

စေသာ စေသာ အခ်က္မ်ားသည္
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ႔ကိုလိုလားေသာ
အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေသြးကြဲေစ
သည့္ ပင္မ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။
မေလးရွား နိုင္ငံတြင္ ဘာသာတရား
ခြဲျခား မႈ ႔ မရွိျခင္းသည္က နိုင္ငံတိုး
တက္ေအာင္ျမင္မႈ ႔အတြက္ မ႑ိုင္ၾကီး
တရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္ ။
ထို ့ေၾကာင့္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္ေသာ
နည္းမွန္ လမ္းမွန္မ်ားကို သိလ်ွက္နွင့္
အျပစ္မဲ႔ ျပည္သူမ်ားအား ေသြးကြဲလာ
ေအာင္ ေသြးခြဲေပးေနသည့္အျပင္
တိုင္ျပည္ကိုပါ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး
ေအာင္ၾကံေဆာင္ေနၾကေသာ စစ္
အစိုးရ နွင့္ လက္ပါးေစ တို ့၏အၾကံ
အစည္မ်ားကို ျပည္သူအေပါင္း သိ
ျမင္နားလည္ နိုင္ၾကပါေစ။

***ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႔ သည္ ျပည္သူ ့အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္ ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: