သမိုင္းလိမ္ေတြၾကား မႈိင္းမိေနၾကအုံးမွာပဲ

သမိုင္းလိမ္ေတြၾကား မႈိင္းမိေနၾကအုံးမွာပဲ။
***********************@mw
ဗ်တ္၀ိ၊ ဗ်တၱကို
မသိဟန္ေဆာင္ၿပီး
ပိဋကတ္သုံးပုံသမိုင္း
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

ေနမ်ိဳးဂု႑ရတ္(ခန္းဆပ္) မပါဘဲ
မဟာဗႏၶဳလနဲ႔
ပန္း၀ါတိုက္ပြဲသမိုင္း
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

ဦးဒူးဒူးကို
ေဘးဖယ္ထားၿပီး
ဆရာစံသပိတ္သမိုင္း
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

ကိုထြန္းစိန္နဲ႔
ကိုရရွစ္တို႔မပါဘဲ
ခြပ္ေဒါင္းသမိုင္း
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

ဦးေဖခင္ကို
ခ်န္လွပ္ၿပီး
ပင္လုံသမိုင္း
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

ဦးရာဇတ္နဲ႔ကိုေထြးကို
ဖယ္ထုတ္ၿပီး
အာဇာနည္သမိုင္း
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

——————–
——————–
——————–
ေရးဖို႔ ႀကံစည္ေနသေရြ႕။

ဘယ္ေတာ့မွ သမိုင္းမွန္
ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

သမိုင္းလိမ္ေတြၾကား
မႈိင္းမိေနၾကအုံးမွာပဲ။

မႈိင္းမိသူေတြ
မ်ားေနသေရြ႕
ဒီမိုကေရစီလည္း
ေ၀းေနၾကအုံးမွာပဲ။
___________________________________
m y O e w y n n _ 2 9 . 5 . 2 0 1 5
Credit,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: