ရိုဟင္ဂ ်ာကို…ရိုဟင္ဂ ်ာလို႔ဘဲေခၚ….. – ဘဂၤါလီလို႔..သြားမေခၚၾကနဲ႔…..ဘဂၤါလီမွန္သမွ ်..အင္နဲ႔ အားနဲ႔ ေရာက္လာမွ…အားလံုး…ေနစရာမရွိျဖစ္ကုန္ဦးမယ္…

ေစတနာနဲ႔ေျပာမယ္….

ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားၾက…

ရိုဟင္ဂ ်ာကို…ရိုဟင္ဂ ်ာလို႔ဘဲေခၚ…..

ဘဂၤါလီလို႔..သြားမေခၚၾကနဲ႔….

ရိုဟင္ဂ ်ာလူဦးေရက…နဲနဲေလးရယ္…..

ဘဂၤါလီဆိုတာက…ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တနိုင္ငံလံုး….နဲတဲ့လူဦးေရ မဟုတ္ဘူး….သိလား…

ေနာက္ထပ္…အိႏၵိယနိုင္ငံက…အေရွ႕ဘန္ေဂါလ္နဲ႔…အေနာက္ဘန္ေဂါလ္ဆိုတဲ့ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွာ နဲတဲ့ ဘဂၤါလီေတြလား….ရွိေနေသးတယ္…


ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာေနတဲ့သူေတြဟာ…ဘဂၤါလီပါလုပ္ေနလို႔….ဘဂၤါလီမွန္သမွ ်..အင္နဲ႔ အားနဲ႔ ေရာက္လာမွ…အားလံုး…ေနစရာမရွိျဖစ္ကုန္ဦးမယ္….

မပိန္းၾကပါနဲ႔ဗ်ာ…

ဘဂၤါလီကို…တိုင္းတပါးသားကို….နိုင္ငံသားေပးဖို႔…လက္မခံဖို႔…ဆိုတာ…ခင္ဗ်ားတို႔တင္…ဆႏၵရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး…ျမန္မာနိုင္ငံသား…မွန္သမွ ်က…ဆန္႔က ်င္ၾကပါတယ္….

ရိုဟင္ဂ ်ာေတြကလဲ…မွားယြင္းၿပီး…ဘဂၤါလီကို…နိုင္ငံသားေပးမိရင္ေတာင္…ေဖာ္ထုတ္ ဆန္႔က ်င္ၾကမွာ…အေသအခ ်ာပါဗ်ာ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: