OIC ရဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္အေရးအဆိုျပဳခ်က္ ကုလလူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီလက္ခံအတည္ျပဳ

OIC ရဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္အေရးအဆိုျပဳခ်က္ ကုလလူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီလက္ခံအတည္ျပဳ

ဇူလုိင္ ၄။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီ (UN HRC )အစည္းအေ၀းမွာ OIC (အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕)က တင္သြင္းတဲ့ “ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္နဲ႔ က်န္လူနည္းစုတို႔ရဲ႕ လူ႕အခြင့္ေရးအေျခအေန”ေခါင္းစဥ္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳလက္ခံလိုက္ပါတယ္။

အိုအုိင္စီ(OIC)ကုိယ္စား ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံက အေရးႀကီးအဆုိျပဳတင္သြင္းတဲ့ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မဲခြဲစရာမလိုဘဲ ကုလလူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ႔ အတည္ျပဳလက္ခံလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္က စနစ္တက် က်ဴးလြန္ထားတဲ့ လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက ရိုဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ လူအားလုံးရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အလားတူ မြတ္စလင္ေတြအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား၊ မ်ိဳးႏြယ္ခြဲေတြနဲ႔ ဘာသာစကားကြဲျပားတဲ့ လူနည္းစုေတြကို အမုန္းထား ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္ေတြကို လူသိရွင္ၾကား မုန္းတီးေရးလႈံ႕ေဆာ္ေနတာေတြကို အစုိးရအေနနဲ႔ အထူးကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအတြက္ အျပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္ေရးဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ အမႈအားလုံးကို ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔အတူ အဆုံးသတ္ဖို႔ အစိုးရကို တုိက္တြန္းပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြအပါအ၀င္ တျခားသူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္တာနဲ႔ လူကုန္ကူးတာ စတဲ့ သူတုိ႔ကုိ ပိုမိုအားေပ်ာ့ခ်ည့္နဲ႕ေစမယ့္ ျပႆနာေတြရဲ႕ အေျခခံရင္းျမစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔၊ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ အေဆာက္အဦးေတြကို ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ အစိုးရကို တုိက္တြန္းပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မြတ္စလင္ေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔က ဒုကၡသည္အားလုံးကုိ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း၀ုိင္းကုိ ၾကားခံထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကုိ လက္ကိုင္ျပဳကာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္က ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္ေရး အျပည့္အ၀ခံစားႏုိင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္က အေလးအနက္ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

ကုလဆုံးျဖတ္ခ်က္က ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ထိခိုက္ခံျပည္သူအသိုင္းအ၀ိုင္းကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ျဖည့္စည္းေပးႏုိင္ေရး ခြင့္ျပဳဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနဲ႔ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ထိခိုက္ခံေဒသေတြကုိ အကူအညီျဖန္႔ေ၀ေပးေရးအတြက္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား သေဘာတူညီထားၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္မေဖာ္ေဆာင္တာေတြကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။

အထက္ပါ ကုလလူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရတက္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ က်န္ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ၊ စစ္ေဘးဒုကၡျပႆနာေတြကို အစုိးရက လက္ေတြ႕ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းသြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ မုန္းတီးမႈကို ဦးေဆာင္လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ၿပီး ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဆုိပါ မုန္းတီးေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လႈံ႕ေဆာ္သူေတြဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူခံရတာမရွိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေထာက္ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကုလလူ႕အခြင့္ေရးေကာင္စီရဲ႕ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္တဲ့ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္း မတူညီတဲ့ ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအၾကား တည္ရွိေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုအိုင္စီရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္အားလုံးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လုံး၀သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Source : OIC news/ MOI
ဘာသာျပန္ – စိုင္ဖုလႅာဟ္(Myanmar Muslim Media)

THE WHOLE “ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး” vote against Myanmar.

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®

၁။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (အိုအိုင္စီ) မွ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆိုမူၾကမ္း တစ္ရပ္ ကို (၃-၇-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္မႈကို ထိပါးရာေရာက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္ အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း က်ေရာက္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ရွိေနျခင္းအား အထင္အျမင္လြဲမွားေစမည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္မ က်ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးကိစၥအ တြက္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီကို အသုံးခ်၊ အျမတ္ထုတ္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

၃။ ထို႔အျပင္၊ ယင္းအဆိုမူၾကမ္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မတူညီေသာ ဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ား အၾကား တည္ရွိေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ညီၫြတ္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ သုံးသပ္ရရွိသည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာစဥ္းစားပါက ကမၻာ့ဘာသာႀကီးမ်ားအၾကား ရွင္သန္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး၊ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းသြားရမည့္ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ထိခိုက္ေစရန္ အစပ်ိဳးမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ရာ သတိျပဳရမည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

၄။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းအဆိုမူၾကမ္းအား လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ စဥ္းစားေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္ စားလွယ္က အဆိုမူၾကမ္း တြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မခံသည့္ အသုံးအ ႏႈန္းကို လည္းေကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီကို လည္းေကာင္း၊ ျပင္းထန္စြာကန္႔ ကြက္လ်က္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အိုအိုင္စီ ၏ အဆိုမူၾကမ္း တစ္ရပ္လုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လုံးဝသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး တိုးတက္ရရွိေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရးတို႔အတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြင္း မတူညီသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအၾကား ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကို လက္ခံလ်က္ သဟဇာတရွိရွိျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: