မေလးရွားနိုင္ငံက တရုတ္လူမ ်ိ ဳ းေတြနဲ႔…ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မိျခင္း…

မေလးရွားနိုင္ငံက တရုတ္လူမ ်ိ ဳ းေတြနဲ႔…ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မိျခင္း…
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

မေလးရွားနိုင္ငံက တရုတ္လူမ ်ိ ဳ းေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔…ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းက မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို…ႏိႈင္းဆၾကည့္ရင္…မေလးရွားနိုင္ငံက တရုတ္လူမ ်ိဳ းေတြရဲ႕ အေျခအေနက… အဆေပါင္း…သန္းနဲ႔ခ ်ီၿပီး…အေျခအေန ေကာင္းမြန္လွပါတယ္…

မေလးရွားနိုင္ငံထဲမွာ…တေလာစီကျဖစ္လိုက္တဲ့…ေလာရတ္ပလာဇာျပသနာ..ကိုဘဲၾကည့္လိုက္ပါ…


မေလးရွား အစိုးရနဲ႔…မေလးရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ရဲ႕…ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္…အေျခအေနကို ခ ်က္ခ ်င္းထိန္းခ ် ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး…မလိုလားတဲ့ျပသနာေတြ ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေတာ့ဘဲ… တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္…အျပစ္ရွိသူေတြကို …ေက ်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ…အျမန္ဆံုးအေရးယူ…ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္…

ျပသနာျဖစ္တဲ့အေျခအေနက…၂၀၁၃ခုႏွစ္…မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က…ျမန္မာနိုင္ငံ…မိတၳီလာၿမိဳ႕မွာ… ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့…ေရႊဆိုင္ျပသနာနဲ႔ ဘာမွ မထူးျခားခဲ့ပါဘူး…ပံုသ႑ာန္အေတာ္ တူပါတယ္…

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့…ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ မြတ္စလင္နဲ႔..ေရႊေရာင္းလာသူ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႔ ၂ဦး ၂ဖက္ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့…ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပသနာေလးကို…ပံုႀကီးခ ်ဲ႕ၿပီး…ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္သမား ေတြနဲ႔…ဘုန္းႀကီးေတြ…ဝင္ေရာက္ စီးနင္း..ရမ္းကား ဖ ်က္ဆီးလိုက္ တာကေန…ျပသနာ စျဖစ္တဲ့ ေရႊဆိုင္ကို လုယက္ဖ ်က္ဆီးယံုတင္မက…ေရႊဆိုင္ ငွားရမ္း ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့…တိုက္ အေဆာက္အဦ ကိုလည္း…ဖ ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကပါတယ္…အဲ့ဒီအျပင္ …ျပသနာနဲ႔…ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္တဲ့…မြတ္စ လင္ေတြရဲ႕…ဆိုင္ေတြ…အိမ္ေတြ…ဗလီေတြ ကိုပါ…ဆက္လက္ၿပီး…လုယက္ တိုက္ခိုက္…ဖ ်က္ဆီး… မီးရိႈ႕ပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္…

အဲ့ဒီေနာက္…ဗလီကို ဖ ်က္ဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း…အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈထဲမွာ..ေသဆံုးခဲ့တဲ့… သဲေတာၿမိဳ႕က…အၾကမ္းဖက္ဘုန္းႀကီးတပါး…ေသဆံုးခဲ့ရမႈကို…အေၾကာင္းျပဳၿပီး…အစၥလာမ္ဘာသာ ေရးစာသင္ေက ်ာင္းတခုက…ဘာသာေရးစာသင္ေက ်ာင္းသားေတြနဲ႔…ဆရာေတြအပါအဝင္…လူ သံုးဒါဇင္ ေလာက္ကို…ရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္…အဲ့ဒီအထဲမွာ…အခ် ိဳ႕ဆိုရင္…အရွင္လတ္ လတ္…မီးရိႈ႕အသတ္ခံခဲ့ၾကရတာပါ….

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့…မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အိမ္ယာ…ဆိုင္…စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ်ား…အပါအဝင္…တၿမိဳ႕ လံုးမွာရွိတဲ့…ဗလီေပါင္းေျမာက္မ ်ားစြာနဲ႔…ဘာသာေရးစာသင္ေက ်ာင္းအားလံုးကို လုယက္ ဖ ်က္ဆီး မီးရိႈ႕ပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္…

ေထာင္နဲ႔ခ ်ီတဲ့…မြတ္စလင္ပိုင္အိမ္ေတြ…ဆိုင္ေတြ…စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ…အလုအယက္ခံခဲ့ရၿပီး… ဖ ်က္ဆီး မီးရိႈ႕ ခံခဲ့ရပါတယ္…

ေထာင္ေပါင္းမ ်ားစြာေသာ…မြတ္စလင္ေတြ…ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို…ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္…

မိတၳီလာၿမိဳ႕က မြတ္စလင္တိုင္းလိုလိုဟာအလုပ္ေတြျပဳတ္ခဲ့ရပါတယ္…စီးပြားေတြပ ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္… ႏွစ္နဲ႔ခ ်ီၿပီးၾကာျမင့္လာတာေတာင္…စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြျပန္လည္ထူေထာင္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး… ေဈးထဲမွာဆိုင္ခန္းရွိတဲ့သူေတြ…ဆိုင္ျပန္လည္ဖြင့္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး…အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ အျမတ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းမႈေၾကာင့္…ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတြ ဆံုရံႈးခဲ့ၾကရပါတယ္…

ဒီအျဖစ္အပ ်က္ေတြအားလံုးဟာ…တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ ် ဳပ္အပါအဝင္…အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ…ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ…လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ…အတိုက္အခံ နိုင္ငံေရးသမားေတြ… ေရွ႕မွာတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး…မြတ္စလင္ေတြကို နည္းမ ်ိ ဳ းစံုနဲ႔ ဒုကၡေပးျခင္းေတြကို… တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေတြ ကိုယ္တိုင္က…လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ…

တာဝန္ရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲဝင္ေတြနဲ႔…ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက…အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို…လံုးဝ အေရးမယူ ခဲ့ဘဲ…မြတ္စလင္ေတြကိုေတာ့…ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္တဲ့အတြက္…မိမိအိမ္ကို မိမိ ကာကြယ္ ဖို႔ အားထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္…မိသားစုကို..ကာကြယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့အတြက္…ဗလီေတြကို အကာ အကြယ္ေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္…မတရားဖမ္းဆီခဲ့ၿပီး…ပုဒ္မ မ ်ိ ဳ းစံုတတ္ တရားစြဲကာ.. မမွန္မကန္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္နဲ႔…ႏွစ္ရွည္လမ ်ား ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္…

မိတၳီလာျပသနာျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္…အမုန္းတရားေဟာၾကားမႈ…အမုန္းစကားျဖန္႔ေဝမႈေတြကို…အစိုးရရဲ႕ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ ်က္နဲ႔…အႀကီးအက ်ယ္ လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး…ရန္မီးပြားမႈေတြ…တနိုင္ငံလံုး ျပန္႔ေစခဲ့ပါတယ္ ျပသနာျဖစ္ၿပီးတာ ၂ႏွစ္ ေက ်ာ္ၾကာလာတဲ့ ယေန႔အခ ်ိန္အထိ…ျမန္မာနိုင္ငံထဲက အစၥလာမ္ ဘာသာ ဝင္ေတြဟာ…က ်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနရတုန္း…ရန္အရွာခံေနရတုန္းဘဲရွိေနပါေသးတယ္…

မေလးရွားနိုင္ငံကို ၾကည့္လိုက္ပါ…

မိတၳီလာ ေရႊဆိုင္လိုမ ်ိ ဳ း ျပသနာ စျဖစ္လိုက္တာနဲ႔…ေန႔ျခင္းၿပီး…အခ ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ…ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေျဖရွင္းလိုက္ၾကတယ္…

မေလးရွား အစိုးရနဲ႔…မေလးရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ရဲ႕…ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္…အေျခအေနကို ခ ်က္ခ ်င္းထိန္းခ ် ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး… တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ အျပစ္ရွိသူေတြကို …ေက ်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ…အျမန္ဆံုးအေရးယူ…ေဆာင္ရြက္္ခဲ့တာ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္္…

မေလးရွားနိုင္ငံမွာ…တရုတ္လူမ ်ိ ဳ းေတြဟာ…အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာ…ရာထူးႀကီးႀကီး ရယူထားသူေတြ ရွိေနၾကပါတယ္…ရဲတပ္ဖြဲထဲမွာေရာ…စစ္တပ္ထဲမွာေရာ ျဖစ္ပါတယ္…

ဒီအေျခအေနကိုက…ျမန္မာနိုင္ငံက မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔…တျခားစီပါ…

ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့…အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာ…မြတ္စလင္ တေယာက္မွမရွိပါဘူး…မြတ္စလင္ ဝန္ႀကီး တေယာက္မွ မရွိပါဘူး…ဒု ဝန္ႀကီး မြတ္စလင္ မရွိပါဘူး…ညႊန္ခ ် ဳပ္…ညႊန္ၾကားေရးမွဴး…အစရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြထဲမွာ…မြတ္စလင္တေယာက္မွ မပါရွိပါဘူး…စစ္တပ္ထဲမွာ…ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အထဲမွာ…ေအာက္ေျခအဆင့္ တဦးစ ႏွစ္ဦးစ ကလြဲရင္…မြတ္စလင္ မရွိပါဘူး….

၆၀၀ ေက ်ာ္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြထဲမွာ…ရိုဟင္ဂ ်ာ အမတ္ ၃ေယာက္ဘဲ..(ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ မရွိဘဲ)…ရွိေနပါတယ္…ဒါေတာင္…ရိုဟင္ဂ ်ာအမ ်ားစုေနတဲ့ နယ္ေျမထဲမွာ…ရိုဟင္ဂ ်ာကလြဲၿပီး… တျခား ဘယ္သူ႔ကိုမွ…ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လို႔…မရလို႔ပါ…

မေလးရွားနိုင္ငံထဲမွာ…တရုတ္လူမ ်ိ ဳ းေတြရရွိေနတဲ့အေနအထားနဲ႔ ဆိုရင္…အဆေပါင္း သိန္းသန္းခ ်ီ ၿပီး ကြာေနပါတယ္….

ေက ်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္…မေလးရွား အစိုးရနဲ႔…မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ ်ား…ခင္ဗ ်ား…

လူႀကီးမင္းတို႔ဟာ…အလြန္အင္မတန္ ဆိုးဝါး ေအာက္တန္းက ်လွတဲ့…ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရနဲ႔…ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ…တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္လွစြာေသာ…ေစတနာေတြနဲ႔….တိုင္းျပည္ ကို…တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္အုပ္ခ ် ဳပ္ လုပ္ကိုင္ ထိန္းသိမ္းတတ္တဲ့ အေလ့အက ်င့္ေကာင္းေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္…ခင္ဗ ်ား…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: