စစ္ဘက္က တစ္ေယာက္က “ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္တယ္တဲ့” သူတို႔ အဲဒီလိုတတ္လို႔ တုိင္းျပည္လည္း ကုန္ၿပီ

စစ္ဘက္က တစ္ေယာက္က ျပန္ေခ်ပေသးတယ္။ DSA ေတြက အခုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ၀င္တာ သူတို႔က အကုန္သင္ၿပီးသား။
ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္တယ္တဲ့။ သူတို႔ အဲဒီလိုတတ္လို႔ တုိင္းျပည္လည္း ကုန္ၿပီ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္ဆိုေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ရပ္ အြန္လုိင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဆရာ၀န္မ်ားအၾကားသာမက ျပင္ပ၌ ေဆးကုသမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအၾကားတြင္ပါ ေ၀ဖန္သံမ်ား ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းေပးလာေသာ အရာရွိမ်ားအား ကုသေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမည္ ႏွင့္ယွဥ္တြဲပါ ရာထူးဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ ေန႔မွစ၍ ခန္႔ထားလုိက္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ယင္းေၾကာ္ျငာစာအရ စစ္ဘက္မွ ဆရာ၀န္မ်ားကို အရပ္ဘက္ က်န္းမာေရးဌာနရွိ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအပါအ၀င္ ဌာနမွဴးရာထူးမ်ား ခန္႔ထား႐ံုမက ဆရာ၀န္မဟုတ္သည့္ DSA ဆင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးတို႔ကို ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးမ်ား ခန္႔ထားေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနသည့္အၾကား မႏုိင္၀န္ ထမ္းေနရသည့္ က်န္းမာေရးဌာနကို ပို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနဟူ၍ ဌာနႏွစ္ခု ခြဲလုိက္သည့္အခါ ရာထူးေနရာအသစ္မ်ား ပို၍ ထြက္လာသည္။ ပိုထြက္လာေသာ ရာထူးေနရာမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ မသိသာလွဟုဆိုေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ ၿမိဳ႕နယ္ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနဟူ၍ ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ရာထူးေနရာေပါင္း ၃၃၀ ခန္႔ ပိုထြက္လာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ရာထူးေနရာမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ အရာရွိမ်ားကို ေနရာေပးရန္ဟု အေစာပိုင္းကတည္းက ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး က “အခုလက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ေတြဟာ အလုပ္စ၀င္ခ်ိန္ကစလို႔ အခုအခ်ိန္အထိ ဒီလစာ၊ ဒီရာထူးပဲ။ ရာထူးတက္ခ်င္ရင္ ေနာက္ထပ္ ဘြဲ႕တစ္ခု ထပ္ယူရတယ္။ လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ ဆက္ဆံေနရတဲ့ မယက၊ စည္ပင္၊ ပညာေရးမွဴးေတြ က လက္ေထာက္ညႊန္မွဴးအဆင့္။ ငါတို႔ဆီက ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ေတြက ဦးစီးအရာရွိအဆင့္ ရာထူးတုိးေပးခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ေတြထဲမွာကို အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး။ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကုသေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘက္စံုသံုးလို႔ရတယ္။ အခုေတာ့ ရြာေက်ာ္ ရြက္တုိက္ မိုးေပၚက က်လာတဲ့သူေတြကို ဆရာေခၚရေတာ့မယ္။ သူတို႔ရသြားတဲ့ ရာထူး လစာေတြက ငါတို႔ရရမယ့္ ရပိုင္ခြင့္ေတြပဲ။ အလုပ္မရေသးတဲ့ ဆရာ၀န္သစ္လြင္ေတြကလည္း အလုပ္ရဖို႔အေရး တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္နဲ႔ ေစာင့္ေနရတယ္။ ဟိုသင္တန္းတက္၊ ဒီသင္တန္းတက္ ေစာင့္ေနရတယ္။ သူတို႔ DSMA က ေက်ာင္းစတက္တာနဲ႔ လစာရၿပီ။ ေနစရာ အဆင္သင့္၊ စားစရာ အဆင္သင့္၊ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ အလုပ္က အဆင္သင့္။ ေနာက္ၿပီး ဒီဘက္ကို ခုန္၀င္လာေတာ့ အလုပ္ေစာင့္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေလးေတြ အခြင့္အလမ္းေလ်ာ့တာေပါ့။ ငါေျပာေတာ့ စစ္ဘက္က တစ္ေယာက္က ျပန္ေခ်ပေသးတယ္။ DSA ေတြက အခုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ၀င္တာ သူတို႔က အကုန္သင္ၿပီးသား။
ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္တယ္တဲ့။ သူတို႔ အဲဒီလိုတတ္လို႔ တုိင္းျပည္လည္း ကုန္ၿပီ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အဆင့္မွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရာထူးတက္ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခမွ ကုတ္ကတ္ တက္လာေနရသည့္ အရပ္ဘက္ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္အရာရွိေနရာမ်ားသို႔ စစ္ဘက္မွ အခန္႔သင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းအတြက္ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ပို၍ဆုိးသည္မွာ အရပ္ဘက္ဆရာ၀န္မ်ား မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ဘက္မွ လာေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္ဆိုျခင္းကို အသည္းနာၾကသည္။

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း “တျခားဟာေတြ မသိေပမယ့္ ကုသေရးဘက္မွာ အထူးကုေနရာေတြကို ေပးရတာက အရပ္ဘက္အတြက္ အရမ္းနစ္နာတယ္။ အရပ္ဘက္မွာ လူကမ်ားတယ္။ ပို႔စ္က နည္းတယ္။ အရမ္း Competitive ျဖစ္တာ။
အရပ္ဘက္မွာ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးၿပီးခ်င္း ေက်ာင္းမတက္ဘဲ ေစာင့္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့လည္း အလုပ္က တန္းမ၀င္ရဘူး။ အလုပ္၀င္ၿပီးရင္လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္သက္ေတြျပည့္မွ ဘြဲ႕လြန္အဆင္႔ဆင္႔ကို ေျဖရတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆရာသမားေတြ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အထူးကုျဖစ္ၾကတာ။ တပ္က မတူဘူး။ ၁၀ တန္းေအာင္တဲ႔ႏွစ္မွာပဲ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရတယ္။ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ အလုပ္က၀င္ၿပီး ျဖစ္႐ံုမက ဘြဲ႕လြန္ေတြပါ တန္းတက္ခြင့္ေတြရတာ။ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ အထူးကုေတြ ပါရဂူေတြ ျဖစ္ေရာ။
အဲဒီရာထူးအတိုင္း အရပ္ဘက္ကို ေျပာင္းလိုက္ရင္ ကိုယ္နဲ႔ ၁၀ တန္းအတူ ေအာင္ခဲ့တဲ့သူေတြထက္ ငါးႏွစ္ေလာက္ ေစာၿပီး ရာထူးႀကီးရေရာ။ အခြင့္ထူးခံ ဆိုႏိုင္တယ္။ ၀င္လိုက္တဲ႔ ေနရာေတြကလည္း အရပ္ဘက္မွာ ေနရာရဖို႔ အခက္ဆံုး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအမ်ားဆံုး ရန္ကုန္တ့ဲ။ ျဖတ္လမ္းကေန အေကာင္းဆံုး ေနရာေတြကို အျမန္ဆံုးေရာက္လာတာ။ လမ္းပြင့္သြားရင္ ေနာက္ေရာက္လာမယ့္ သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနမွာ။ က်ဳပ္တို႔က ႀကီးပါၿပီ။ ေနရာေတြ အေရးမပါေတာ့ပါဘူး။ ငယ္ရြယ္သူေတြအတြက္ကေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ Potential Place ေတြကို ေနရာယူခံလိုက္ရတာကိုး”ဟု သူ၏ Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္။

အရပ္ဘက္ဆရာ၀န္မ်ားက စစ္ဘက္မွ ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူနာမ်ားအက်ိဳးအတြက္ဟု ယခင္ကတည္းက စိတ္ကူးရွိခဲ့ပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ စစ္တပ္ထဲ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ စစ္ဘက္ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ကာ မတူညီေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္လ်က္ မတူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားၿပီးမွ တစ္သက္လံုး ကိုယ့္စရိတ္ ကိုယ္အကုန္ခံ၊ အလုပ္၀င္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းကာ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးကာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ အရပ္ဘက္ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေနရာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥဟု ယူဆၾကသည္။

ေဆးပညာဆိုင္ရာအျပင္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားကိုပါ ေရးသားေနသူ ေဒါက္တာ နႏၵ၀င္း (ေဆး-၁) ကလည္း “တပ္မေတာ္ကပဲ လာလာ အရပ္ဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူ၊ လူမွန္ေနရာ မွန္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ လက္ခံလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာတဲ့စကားရွိတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မတတ္လုိ႔ သူတို႔ လာအုပ္ခ်ဳပ္ရတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လက္မခံဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိလည္း အဲဒီလိုအခြင့္အေရးလည္း မေပးဘူး။ အရပ္ဘက္က လူေတြက အရည္အခ်င္းမရွိလို႔ တပ္ဘက္ကလူေတြ လာအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ အရပ္ဘက္က အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြကိုေရာ ေနရာေပးရဲ႕လားဆိုတာ ဆရာ့ဘက္က ေျပာခ်င္တယ္။ အရပ္ဘက္မွာ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့သူေတြ စုစည္းေနတဲ့အတြက္ ဒီေနရာနဲ႔ မထိုက္တန္လို႔ သူတို႔လာရတယ္ဆိုတဲ့စကားကုိေတာ့ လက္မခံဘူး။ ရာထူးႀကီးတာျဖစ္ျဖစ္၊ ငယ္တာျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္တဲ့ အရည္အေသြးကို ျပႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူအတြက္ကုိ မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ကေန ဦးညြတ္ၿပီးလုိက္ဖို႔ဆိုရင္ ၀န္မေလးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆရာတုိ႔ကုိအေပၚကေန စီမံခန္႔ ခြဲမယ့္ သူကေတာ့ အနည္းဆံုးေတာ့ ဆရာတို႔ထက္ေတာ့ ေစတနာပါသင့္တယ္။ အရည္အခ်င္းရွိသင့္တယ္။ ကိုယ့္ေလာက္ ေစတနာမပါ။ အရည္အခ်င္းမရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ဘာသာ ဆရာသာျဖစ္မယ္ ဘယ္ေတာ့မွ ဆရာ အမွန္တကယ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵကေတာ့ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြကိုပဲ ရွိေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရာထူးတက္ရန္အတြက္ အလြန္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ၿပီး လြန္စြာခက္ခဲလွေသာ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ရာထူးအနိမ့္ပိုင္း၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသူမ်ား၏ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္အား အညြန္႔ခ်ိဳးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ “ငါတို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္လုပ္၊ အခ်ိန္တန္ရင္ သူမ်ားကလာၿပီး ေနရာယူသြားမွာပဲ”ဟူေသာ အေတြးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ အလုပ္၀င္ေရာက္ခြင့္ မရေသးသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္လည္း ယခုကိစၥက စိတ္ဓာတ္က်စရာ ျဖစ္လာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူငယ္ဆရာ၀န္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာၿဖိဳးသီဟက “ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥ တစ္ခုပါ။ ပညာရွင္အခ်င္းခ်င္းပဲ လုပ္ရမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုလည္း အေတာ္ စိတ္ပ်က္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေျပာေျပာ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္တာပါပဲ။ ဆရာ၀န္ေတြ အလုပ္မရတဲ့ကိစၥဆိုရင္ Posting ဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕က ခန္႔အပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ဘယ္လိုစံႏႈန္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လဲဆုိတာ မသိရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို လူငယ္ဆရာ၀န္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း Posting ရဖို႔ကို ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေနရတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ဒီလို စစ္တပ္ဘက္က ခန္႔အပ္မႈေတြ ရွိလာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ က ပိုေ၀းသြားတယ္။ နဂိုကတည္းက Posting ၀င္ဖုိ႔ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြက အရမ္းမ်ားေနတယ္။ ၀င္ဖို႔ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနတဲ့အခါမွာ Posting ၀င္ၿပီးရင္လည္း ပိုၿပီးအဆင္မေျပႏိုင္ဖို႔ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားလည္း Posting ၀င္ဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္သြားတယ္လို႔ ၾကားေနရတယ္။ အလုပ္၀င္သြားၿပီဆိုရင္လည္း လုပ္ရတဲ့အလုပ္နဲ႔ လခက လည္း မွ်တမႈမရွိဘူး။ ဒါ့အျပင္ ေရရွည္မွာလည္း အာမခံခ်က္က မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာ၀န္ေတြလည္း ျပည္ပကုိ ပုိထြက္လာၾကတယ္။ မိုးက်ေရႊကိုယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနမွ မဟုတ္ဘူး။
တျခားဌာနေတြမွာဆိုရင္လည္း အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားလို ေရာက္လာတတ္ၾကတာပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းမွ ေဒါက္တာမီမီကိုက “ကြၽန္မတို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးက တပ္ဘက္ကျဖစ္ေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ေတြ ျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုတာ နဂိုကတည္းက ဆရာ၀န္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သံုးသပ္ၿပီးသားပါ။ အရင္ေခတ္ စစ္ေဆးတကၠသုိလ္ မရွိတဲ့အခ်ိန္ ကြၽန္မတို႔ေခတ္တုန္းကဆို အရပ္ဘက္က ဆရာ၀န္ေတြက သံုးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရေတာ့ သူတုိ႔ထဲကုိေခၚေတာ့လည္း ဘယ္သူမွမေနႏုိင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆးအေနနဲ႔ လိုအပ္လို႔ဆိုၿပီး အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ စစ္ေဆးဆရာ၀န္ေတြကို စေခၚတယ္။ သူတုိ႔မွာက သူတို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ သူတို႔တက္ၾကတာ။ ဒီဘက္က ကေလးေတြက အမွတ္ေတြ အရမ္းမ်ားၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္တက္ရတာ။ အမွတ္ အမ်ားႀကီးကြာတယ္ဆိုကတည္းက ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႔ IQ က ကြာတာပဲ။ အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ကြာမလဲ။ ဒါကို လူတုိင္းနားလည္တယ္။ ဒီဘက္မွာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္တဲ့သူ မဟုတ္တာေတြ ေရာက္လာရင္ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္က ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲဆိုတာ မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။

အရင္၀န္ႀကီးတုန္းကတည္းက ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးတယ္လို႔ အသံေတြၾကားတယ္။ အခုသူတို႔က ေသြးတိုးစမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ၀င္လာၾကတာလို႔ ျမင္တယ္။ သူတို႔၀င္လာကတည္းက Specialist Post နဲ႔ ၀င္လာၾကတာ။ ကြၽန္မတို႔ အရပ္ဘက္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြမွ အမ်ားႀကီး။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမွာလဲ။ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ဒီလို ေျပာင္းလာတာကို လံုး၀သေဘာမတူသလို ကြၽန္မတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း စစ္တပ္လို အုပ္ခ်ဳပ္မွာကို မလိုလားပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလာျခင္းကိစၥ၌ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေျပာင္းလာသူမ်ားဘက္မွ ျပႆနာမရွိဟုဆုိသည့္တုိင္ အရပ္ဘက္မွ လက္ရွိလူမ်ားအတြက္ ျပႆနာရွိေနသည္။ စနစ္အရ၊ ဥပေဒအရ ျပႆနာရွိေနသည္။

လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက “ အခု၀င္လာတဲ့ အသြင္ေျပာင္းေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကိုင္မယ္ထားဦး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ ႏြားေက်ာင္းသားက ႏြားကိုထိန္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ လူလူခ်င္းထိန္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မတူဘူး။ အဓိက ကေတာ့ ကိုယ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့ နယ္ပယ္မွာပဲေနတာ အေကာင္းဆံုး။ မဟုတ္ရင္ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္တစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေဆးတကၠသိုလ္ေလးခုကေန ဘြဲ႕ရၿပီး လက္ေထာက္ဆရာ၀န္လုပ္ဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရတဲ့ ဆရာ၀န္ငယ္ေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိေနပါတယ္။ အရပ္ဘက္က ဒီဆရာ၀န္ငယ္ေတြကိုေတာင္ ေလာက္ငေအာင္ အလုပ္မေပးႏိုင္ေသးခ်ိန္မွာ တပ္ဘက္က ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံ) ရာထူးေတြ၊ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးေတြ၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြ ေပးလာတာကေတာ့ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ စစ္တပ္က ကိုယ့္ဌာနကို အာဏာသိမ္းလိုက္သလို ခံစားရပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရ ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္ေတြ အင္မတန္စိတ္ပ်က္ ေနၾကပါတယ္။ ဆရာ၀န္ငယ္ေတြကလည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းလုပ္ဖို႔ရာ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဓာတ္က်ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၁၃ မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားတာရွိပါတယ္။
၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခန္း (၃) အပိုဒ္ ၆/၇/၈/၉ ဆိုၿပီး အပိုဒ္ေလးပိုဒ္ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အခုလို တပ္ဘက္က ပုဂၢိဳလ္ေတြကို က်န္းမာေရးကို တိုက္႐ိုက္ဆြဲခန္႔တာေတြဟာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ေရာ ညီညြတ္ပါသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတာ၀န္ယူေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးမွစ၍ ညႊန္ခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ခန္႔ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ အခန္း(၃) အပိုဒ္(က) တြင္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴးသည္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရွိ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္သည့္ စတင္ခန္႔ရာထူးအတြက္ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ က ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အပိုဒ္(ခ) တြင္ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ(က) အရ ညိႇႏိႈင္းလာသည့္အေပၚ စိစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက “ဆြဲခန္႔ေတြကို ခန္႔ခ်င္သလို ခန္႔လို႔မရေတာ့ဘူး။ ဥပေဒအရ လုပ္ရေတာ့မယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

Writer:
မင္းလြင္ (ေဆး-၂)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: