ျမန္မာနဲ႔ စကၤာပူ၊ အႏုလက္နဲ႔ ေရႊခြက္… စစ္ဗုုိလ္မိသားစုုမိုု႔၊ ဗမာမုုိ႔၊ ဗုုဒၵဘာသာမုုိ႔ အလြယ္နဲ႔ အခြင့္ထူးခံရရင္၊ ေနရာေပးခံရရင္ စစ္ဗုုိလ္မိသားစုုေတြ၊ ဗမာေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက သူမ်ားနည္းတူ ၿကိုုးစားစရာ၊ အရည္အခ်င္းရွိစရာ မလုုိေတာ့ဘူးျဖစ္ျပီး လူည့ံေတြျဖစ္ကုုန္မွာေပါ့။

ျမန္မာနဲ႔ စကၤာပူ၊ အႏုလက္နဲ႔ ေရႊခြက္

စကၤာပူတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ အထိ္မ္းအမွတ္ အယ္လ္ဂ်ဇီယာက စကၤာပူသမုုိင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဏ္း သတင္းမွတ္တမ္းကုုိ ဒီေန႔ၾကည့္ရတယ္။

ေရမရွိ၊ မီးမရွိ၊ လမ္းမရွိ ဘာမွမရွိတဲ့ ရႊံ႕ဗြက္ေတာႏုုိင္ငံေလးက သူ႔ႏုုိင္ငံတည္ေထာင္ဖုုိ႔ ျမန္မာေတြဆီမွာေတာင္ ပညာလာယူခဲ့ရပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရ့ဲ ဓူဝံၾကယ္ႀကီးနဲ႔တူတဲ့ အဲဒီေခတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ဗုုိလ္ေနဝင္းနဲ႔ စစ္ဗုုိလ္တစ္စုု လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပာပုုံတိုုးသြားခဲ့ေပမယ့္၊ အဲဒီတုုန္းက ျမန္မာကို လာအတုုယူခဲ့တဲ့ ဇနပုဒ္ စကၤာပူက အခုဆုုိ အာရွတင္သာမက ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေရႊႏုိင္ငံျဖစ္သြားပါျပီ။

စကၤာပူႏုုိင္ငံ ေအာင္ျမင္ရျခင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ လီကြမ္းယူးရဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္ အရည္အခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးေျပာၾကပါတယ္။

က်ေနာ့စိတ္ထဲမွာ စဲြထင္သြားတဲ့ စကၤာပူ ေအာင္ျမင္ရျခင္း အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုုိ ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ပထမအခ်က္က အသန္႔ရွင္းဆုုံး အစုုိးရျဖစ္ေအာင္ လီကြမ္းယူးက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္မစားဘူး။ မခုုိးဘူး။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြကုုိ ေနရာေပးခဲ့ပါတယ္။

အညစ္ပတ္ဆုုံး၊ အခုိးဆုုံး၊ အရည္အခ်င္းမဲ့ဆုံး အစုုိးရျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံက လုုပ္ေနတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုုိင္ၾကပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က တရုုတ္၊ မေလး၊ အိႏၵိယ၊ တမီးလ္ လူမ်ိဳးစုုံကုုိ ႏုိင္ငံသားေကာင္းစိတ္ဓါတ္ ရုိက္သြင္းေပးျပီး အခြင့္အေရးတန္းတူေပး တန္းတူယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ အရည္အခ်င္းရွိမွ ေနရာရမယ္ဆုုိတာ သိလာတဲ့ ႏုုိင္ငံသားေတြဟာ အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ ၿကုုိးစားလာၾကတာပါဘဲ။

စစ္ဗုုိလ္မိသားစုုမိုု႔၊ ဗမာမုုိ႔၊ ဗုုဒၵဘာသာမုုိ႔ အလြယ္နဲ႔ အခြင့္ထူးခံရရင္၊ ေနရာေပးခံရရင္ စစ္ဗုုိလ္မိသားစုုေတြ၊ ဗမာေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက သူမ်ားနည္းတူ ၿကိုုးစားစရာ၊ အရည္အခ်င္းရွိစရာ မလုုိေတာ့ဘူးျဖစ္ျပီး လူည့ံေတြျဖစ္ကုုန္မွာေပါ့။ ကိုုယ့္လူမ်ိဳးရဲ့ ကုုိယ္ရည္ကုုိယ္ေသြးေတြကုုိ ကုုိယ္ျပန္ဖ်က္ဆီးသလုိပါဘဲ။ ကုုိယ့္လူမ်ိဳးေတြကုုိ အေခ်ာင္သမားစိတ္ဝင္ေအာင္၊ အေခ်ာင္သမားျဖစ္ေအာင္ တြန္းပုုိ႔ေနသလိုုပါဘဲ။

ဒီေသာက္က်င့္ေတြ မျပင္လုုိ႔ကေတာ့ ေနာက္ဘုရားသာပြင့္သြားမယ္။ ျမန္မာျပည္က စကၤာပူကုိမွီဖုုိ႔ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္းပါဗ်ာ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: